Volnočasové aktivityPokyny pro účastníky práce v kroužcíchZDE
Přehled kroužků otevřených ve šk. roce 2018/2019:ZDE
Kontakty na externí lektory ZDE
Seznamy dětí přihlášených ve šk. roce 2018/2019 do interních a externích kroužků jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.

Upozorňujeme rodiče, že některé externí kroužky mohou být dodatečně zrušeny pro malý zájem. V tomto případě najdete upozornění v aktualitách.

Co nabízíme žákům 1. stupně

Kroužky vedené interními lektory

Volnočasové aktivity dětí jsou zajišťovány formou placených kroužků - 100 Kč na měsíc. Rodiče se finančně podílí na mzdovém a materiálním zajištění, škola poskytne zdarma vše ostatní. Částka, která částečně pokryje náklady na provoz kroužků, bude vybírána lektorem kroužku ve dvou splátkách:

  • období říjen - prosinec - úhradu proveďte od 18.9. do 30.9. - celkem 300 Kč
  • období leden - červen - úhradu proveďte od 1.1. do 15.1. - celkem 600 Kč (kroužek bruslení trvá pouze do března, proto se ve druhém pololetí platí 300 Kč)

Práce v kroužcích začíná 1.10. Do tohoto termínu musí být uhrazen poplatek za 1. období, jinak žák nemůže kroužek navštěvovat. Kroužky budou otevřeny při minimálním počtu dvanácti přihlášených. Při velkém počtu přihlášek bude proveden výběr.

Stručná anotace nabízených kroužků
Modelování - základní techniky, od 3. ročníku hrnčířství, glazování pro žáky 1. - 5. ročníku
Vaření - jednoduché pokrmy teplé a studené kuchyně, pro žáky 1. - 5. ročníku
Sportík - pohybové aktivity pro začínající sportovce z 1. - 5. ročníku
Sovičky - rozšiřující informatika pro 2. - 5. ročník
Logopedie - individuální odstraňování řečových vad pro žáky 1. - 3. ročníku
Bruslení - nácvik bruslařských technik pro žáky 1. a 2. ročníku
Angličtinka - rozšiřující angličtina hravou formou pro prvňáky a druháky
Logik - logické hry a hlavolamy pro holky i kluky 3. - 7. ročníku Logik na Úvoze
Gymnastika - základy akrobacie na koberci a s jednoduchým nářadím pro děvčata 1. - 5. ročníkuKroužky vedené externími lektory

Naše škola spolupracuje s mnoha zájmovými organizacemi, tanečními školami a Centry volného času. Těmto organizacím poskytujeme prostory i technické zázemí pro kvalitní vedení kroužků přímo v budově školy. Vybírání poplatků za pololetí si po domluvě na první lekci zajišťují přímo lektoři.

Stručná anotace nabízených kroužků
Judo - základy sebeobrany pro žáky 1. - 5. ročníku
Basket - přípravka a základy hry pro žáky 1. - 6. ročníku
Vědátoři - jednoduché pokusy F, CH, hlavolamy, samohyby
Tuláček - exkurze a vycházky za poznáváním Brna a okolí, tábornické dovednosti, víkendové výlety pro žáky 1. - 5. ročníku
Streetdance - taneční styl
Španělština hrou - základy jazyka, více na webu Hispanotéka El Búho
Programáček - základy Kroužek programování pro 1. a 2.ročník
Věda nás baví- jednoduché pokusy F, CH pro začínající badatele pro žáky 1. - 5. ročníku
Šachy - nácvik hry, účast v soutěžích
Malý programátor - Malý programátor

Kluby

Kluby jsou určeny dětem, které nemají zájem chodit pravidelně do kroužků.
Aktuálně nabízíme: Klub deskových her - logické,strategické a taktické deskové hry, hlavolamy.

Infocentrum

V roce 2006 bylo otevřeno informační centrum pro žáky školy. Je vybaveno audiovizuální technikou, několika počítači pro individuální využití a žákovskými knihovnami. Slouží především těm, kteří nemají doma vlastní počítač k vypracování prezentace či referátu. Nabízí možnost čtení, vypůjčování knih i oddechu.

Školní družina

Pro zaměstnané rodiče žáků prvního stupně je školní družina velkou pomocí. Vychovatelky jsou připraveny postarat se o děti před zahájením vyučování už od 6:15 h. a po jeho ukončení až do 17:00 h. V žádném případě nejde jen o pouhý dohled nad dětmi. Doba, kterou děti stráví ve školní družině, je vyplněna různorodými aktivitami, při nichž si děti odpočinou, pobaví se i naučí něčemu novému. V rámci odpočinkové a rekreační činnosti děti kreslí, věnují se společenským hrám, poslouchají a čtou pohádky nebo zpívají oblíbené písničky. Důležitou součástí jejich programu je výtvarná a pracovní zájmová činnost, při níž vznikají krásné výrobky z papíru, textilu i přírodních materiálů. Děti se učí vyrábět obrázky a šperky z kůže nebo třeba batikovat. Po dopoledním sezení v lavicích se potřebují proběhnout a odreagovat se, proto naše vychovatelky často organizují míčové hry nebo lehkoatletické soutěže, někdy s dětmi chodí plavat. Při každodenních vycházkách vedou děti k tomu, aby si všímaly rostlin a živočichů a naučily se je poznávat. Součástí cíleného zájmu o přírodu je i zařazování přírodovědných filmů do programu jednotlivých oddělení. Školní družina nezapomíná ani na dopravní výchovu nebo didaktické hry na procvičení učiva. Pokud si to rodiče přejí, mohou si děti v družině vypracovat domácí úkoly. V den konání třídních schůzek nebo hovorových hodin je provoz družiny prodloužen až do jejich skončení. Je to velká pomoc rodičům, kteří si mohou v klidu promluvit s vyučujícími a o jejich děti je postaráno. Začátkem a koncem prázdnin mohou rodiče využít pro své děti Družinkového příměstského tábora. Na vycházkách a výletech poznají Brno a jeho nejbližší okolí.

Školy v přírodě

S příchodem jara pravidelně organizujeme školy v přírodě pro všechny mladší žáky. Ti nejmenší, kteří dosud nikdy neopustili teplo rodinného krbu, mívají zpočátku trošku strach. Po překonání prvního večera bez rodičů však i oni přijdou na to, že škola v přírodě je náramná zábava, že si už dlouho nezahráli tolik her v pěkném přírodním prostředí, že spolužáci jsou docela prima a že s paní učitelkou i s paní vychovatelkou si najednou můžou popovídat o spoustě zajímavých věcí, na které není ve škole čas. Pro pedagogický doprovod to bývá období značného psychického vypětí, ale také jedinečná příležitost poznat své žáky „zblízka“ a za úplně jiných podmínek, než při každodenní výuce ve třídě. Toto vzájemné poznání velmi často přispěje i ke zlepšení vztahů mezi žáky.

Co nabízíme žákům 2. stupně

Kroužky vedené interními lektory

Vzhledem k neuspokojivé situaci ve financování škol můžeme zajistit volnočasové aktivity dětí jen formou placených kroužků. Rodiče se finančně podílí na mzdovém a materiálním zajištění, škola poskytne zdarma vše ostatní. Částka, která částečně pokryje náklady na provoz kroužků, bude vybírána lektorem kroužku ve dvou splátkách: období říjen - prosinec (úhradu proveďte od 15.9. do 30.9.), období leden - červen (úhradu proveďte od 1.1. do 31.1.). Práce v kroužcích začíná 1.10. Do tohoto termínu musí být uhrazen poplatek za 1. období, jinak žák nemůže kroužek navštěvovat. Kroužky budou otevřeny při minimálním počtu dvanácti přihlášených. Při velkém počtu přihlášek bude proveden výběr.
Logik - logické hry a hlavolamy pro holky i kluky 2. stupně Logik na Úvoze
Španělština

Kroužky vedené externími lektory

Naše škola spolupracuje s mnoha zájmovými organizacemi, tanečními školami a Centry volného času. Těmto organizacím poskytujeme prostory i technické zázemí pro kvalitní vedení kroužků přímo v budově školy. Vybírání poplatků za pololetí si po domluvě na první lekci zajišťují přímo lektoři.

Infocentrum

V roce 2006 bylo otevřeno informační centrum pro žáky školy. Je vybaveno audiovizuální technikou, několika počítači pro individuální využití a žákovskými knihovnami. Slouží především těm, kteří nemají doma vlastní počítač k vypracování prezentace či referátu. Nabízí možnost čtení, vypůjčování knih i oddechu.

Relaxcentrum

Při čekání na odpolední výuku mohou žáci využít relaxační místnost, která na škole vznikla na základě žákovské iniciativy a celoškolního hlasování. V období nepříznivého počasí si mohou žáci zahrát fotbálek, počítačovou hru nebo se jen tak válet v oddechových vacích

Lyže, kola, voda

Zatímco lyžařské kurzy se na naší sportovní škole již dávno staly tradicí, vodácký výcvik je novinkou posledních let. Probíhá každoročně na řece Vltavě, kde pod dozorem zkušených vodáckých instruktorů získají všichni účastníci základní teoretickou a především praktickou průpravu techniky jízdy na tekoucí vodě. Tradiční jsou na naší škole také cyklistická soustředění sportovních tříd. Chlapci a děvčata vyjíždějí se svým třídním učitelem, minimálně dalšími dvěma dospělými a doprovodným vozidlem kolech přímo z Brna. Základna bývá vzdálena 40 - 50 kilometrů. Odtud pak většinou po turisticky značených přírodních cestách podnikáme hvězdicovité výlety do okolí. Výjimečné nejsou ani situace, kdy kolo tlačíme vzhůru k hradní zřícenině nebo se brodíme přes řeku. Občas si naši sportovci sáhnou až na dno svých sil, ale o to větší je pak jejich radost, když se přesvědčí, co všechno dokážou.

Návštěvník: 815810 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki