Dokumenty školy


Pro rodiče

Pro veřejnost

Povinně zveřejňované informace

Pro učitele

Dokumenty důležité zejména při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a při komunikaci se školskými poradenskými zařízeními (PPP a SPC).

PPP Brno (zahrnuje pracoviště Zachova, Kohoutova, Hybešova, Sládkova a Lomená)

Křesťanská PPP (Brno - Veveří)

PPP Voroněžská

SPC Štolcova (poruchy autistického spektra)

SPC Kociánka (tělesná postižení a závažná onemocnění)

SPC Veslařská (vady řeči a narušené komunikační schopnosti)

SPC Kamenomlýnská (zraková postižení)


Nástroje pro stránku