Terminář šk. roku 2022/2023


Pedagogické rady

31. srpna 2022 středa8.30 h
8. listopadu 2022 úterý 15.30 h
24. ledna 2023 úterý 15.30 h
4. dubna 2023 úterý 15.00 h
22. června 2023 čtvrtek 14.00 h

Třídní schůzky

1. září 2022 čtvrtek1. ročníky 8.45 h
6. září 2022 úterý 2. - 9. ročník 17.00 h

Hovorové hodiny

8. listopadu úterý 17.30 – 19.00 h
10. ledna úterý 17.30 – 19.00 h
4. dubna úterý 17.30 – 19.00 h
6. června úterý 17.30 – 19.00 h

Den otevřených dveří

22. března 2023 středa 14.00 – 17.00 prohlídka školy, odpolední dílničky pro děti, konzultace k zápisu pro rodiče

Diagnostika nadání s Mensou

v tomto školním roce realizována nebude

Zápis do 1. ročníku

13. dubna 2023 čtvrtek 14.00 – 18.00 zájemci o výběrové třídy
14. dubna 2023 pátek 14.00 – 18.00 zájemci o výběrové třídy
27. dubna 2023 čtvrtek 14.00 – 18.00 běžná třída
28. dubna 2023 pátek 14.00 – 18.00 běžná třída


Nebude-li umožněn prezenční zápis, bude realizován pouze elektronický zápis od 3. 4. 2023 do 28. 4. 2023.
Pro zájemce o výběrové třídy bude realizován také on line zápisový pohovor na základě rezervace termínu

Pokyny k zápisu: https://www.zsuvoz.cz/doku.php?id=zapis//

Dodatečný prezenční zápis do 1. ročníku

se koná dne 5. 5. 2023 a 12. 5. 2023 v době 10.00 - 14.00h po předchozí rezervaci termínu na em adrese kyrova@zsuvoz.cz. Dodatečný zápis je umožněn jen žadatelům, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit k zápisu v řádném termínu.

Škola "nanečisto" pro předškoláky


3. května 2023 středa 16.00 – 16.45
10. května 2023 středa 16.00 – 16.45
17. května 2023 středa 16.00 – 16.45
24. května 2023 středa 16.00 – 16.45


Třídní schůzky pro naše předškoláky

7. června 2023 středa 16.00 – 16.45 běžné třídy
14. června 2023 středa 16.00 – 16.45 výběrové třídy

Třídní schůzka pro rodiče našich prvňáčků

4. září 2023 pondělí 1. ročník 8.45 – 9.45


Prázdniny ve školním roce 2022/2023

Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní středa 26. a čtvrtek 27. října 2022
Vánoční pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023
Pololetní pátek 3. února 2023
Jarní pondělí 13. března – 19. března 2023
Velikonoční čtvrtek 6. dubna 2023
Hlavní 1. červenec – 3. září 2023


Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září 2023.


Nástroje pro stránku