Distanční výuka

2020/21

7.září - 11.září 2020

 • ČJ uč. (NOVÁ ŠKOLA) str.4-7. PS 1.díl - str.2 - 5.
 • M uč.1.díl (NOVÁ ŠKOLA) str.4 - 8.PS - Minutovky 1. díl - str.1. P1 - str.1-3.
 • VL uč.str.4-5.
 • OPAKOVÁNÍ.

14.září - 18.září 2020

 • ČJ NAUKA O SLOVĚ uč. (NOVÁ ŠKOLA) str.8-12. PS 1.díl - str.5 - 8.
 • M NÁSOBENÍ A DĚLENÍ - malá nás., +,- do 1000 uč.1.díl (NOVÁ ŠKOLA) str.9 - 13.PS - Minutovky 1. díl - str.1. P1 - str.4 - 6.
 • VL ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU. uč.str.5-7.
 • PŘÍRODA ŽIVÁ A NEŽIVÁ. EKOSYSTÉM. uč.str.str.6-7.

21.září - 25.září 2020

 • ČJ SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ, SPISOVNÁ, NESPISOVNÁ, CITOVĚ ZABARVENÁ uč. (NOVÁ ŠKOLA) str.12-16. PS 1.díl - str.9 - 12.
 • M DĚLENÍ se zbytkem, +,- do 1000. PÍSEMNÉ +,- do 1000. uč.1.díl (NOVÁ ŠKOLA) str.9 - 15.PS - Minutovky 1. díl - str.2. P1 - str.7 - 8.
 • VL PŘÍCHOD SLOVANŮ. SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ. uč.str.9-10.
 • HOUBY. uč.str.str.8.

29.září - 2.října 2020

 • ČJ STAVBA SLOVA uč. (NOVÁ ŠKOLA) str.17-19. PS 1.díl - str.13 - 14.
 • M PAMĚTNÉ DĚLENÍ JEDNOMÍSTNÝM DĚLITELEM, SLOVNÍ ÚLOHY.DIAGRAM uč.1.díl (NOVÁ ŠKOLA) str.18 - 21.PS - Minutovky 1. díl - str.2. P1 - str.9.
 • VL OPAKOVÁNÍ-ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU. uč.str.12.
 • ROSTLINY. uč.str.str.9.

5.října - 9.října 2020

 • ČJ PŘEDLOŽKY A PŘEDPONY uč. (NOVÁ ŠKOLA) str.20-23. PS 1.díl - str.15 - 16.
 • M PAMĚTNÉ DĚLENÍ JEDNOMÍSTNÝM DĚLITELEM, PRÁCE S DATY. JEDNOTKY DÉLKY A HMOTNOSTI. uč.1.díl (NOVÁ ŠKOLA) str.13 - 16.PS - Minutovky 1. díl - str.3. P1 - str.10 - 11.
 • VL VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. uč.str.13,14.
 • HOUBY uč.str.str.9.

12.října - 16.října 2020

 • ČJ ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY. STAVBA SLOVA. uč. (NOVÁ ŠKOLA) str.24-25. SLOH - Porozumění textu, přihláška.PS 1.díl - str.17 - 19. Stavba slova - test
 • M PAMĚTNÉ DĚLENÍ JEDNOMÍSTNÝM DĚLITELEM. ARITMETICKÝ PRŮMĚR.STŘED ÚSEČKY. uč.1.díl (NOVÁ ŠKOLA) str.25, 58.PS - Minutovky 1. díl - str.4. P1 - str.12 - 13. Dělení se zbytkem - test

19.října - 23.října 2020

2. listopadu - 6. listopadu 2020

9. listopadu - 13. listopadu 2020

1 Dělení se zbytkem.1 Dělení se zbytkem.

16. listopadu - 20. listopadu 2020

23. listopadu - 27. listopadu 2020

30.listopadu - 4.prosince 2020

 • ČJ SLOVNÍ DRUHY. uč. (NOVÁ ŠKOLA) str.40-41. PS 1.díl - str.32 - 33.
 • M ZAOKROUHLOVÁNÍ-desítky, stovky,tisíce. NÁSOBILKA.PS str.12-16.
 • VL ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ - uč.str.25.
 • ŽIVOČICHOVÉ - uč.str.15-16.

7.prosince - 11.prosince 2020

 • ČJ SLOVNÍ DRUHY. PODSTATNÁ JMÉNA.Uč. (NOVÁ ŠKOLA) str.42-45. PS 1.díl - str.34 - 36.
 • M Násobení a dělení mimo obor malé násobilky. Písemné sčítání, odčítání.PS str.17-21.
 • VL Rozkvět země za vlády Karla IV. Václav IV. Uč.str.26-28.
 • Potravní vazby hub, rostlin a živočichů. Druhy živých organizmů. - uč.str.17-19.

14.prosince - 18.prosince 2020

 • ČJ SLOVNÍ DRUHY. PODSTATNÁ JMÉNA.Uč. (NOVÁ ŠKOLA)Uč.str.45-47. PS str.36-37. PRAVOPISNÍČEK str.8-9.
 • M PS str.26-29.MINUTOVKY str.5,7.
 • VL ZIKMUND LUCEMBURSKÝ. Opakování.Uč.str.28-29.
 • EKOSYSTÉM. LES.Uč. str.18-19.

4.ledna - 8.ledna 2021

6. dubna - 10.dubna 2020

 • ČJ uč. (NOVÁ ŠKOLA) str.89-91. PS 2.díl - str.28-29 - ČASOVÁNÍ SLOVES - TVARY OZNAMOVACÍHO ZPŮSOBU: ČAS PŘÍTOMNÝ, BUDOUCÍ.Posílám na mail PL. Do ČJ - D, nebo zvláštního sešitu, označeného - ČJ: uč.str.89 cv.4, str.89 cv.5a), str.91, cv.5a). ČJ - slovesný způsob
 • M uč.2.díl (NOVÁ ŠKOLA) str.33,cv.11, str.34.cv.5. Do M - D, nebo nového seš., označeného M.PS - Minutovky 2. díl - str.12-13 - viz učebnice str.34,33. P2 - str.32 (nemusíš cv.5,6,7,10),34 (nemusíš cv.4,10),36.Rozšiřující (příprava na SŠ) - str.33,35.Geometrii můžete rýsovat na prázdnou polovinu strany, nebo do zvláštního seš.M -Jednotky délky, M -Zlomky

14. dubna - 17.dubna 2020

 • Vytvořeny účty na Khan Academy, Fred-skupina 5.B zšúvoz -hesla rozeslána na mail,děkuji za aktivaci :-).

20. dubna - 24.dubna 2020

 • ČJ uč. str.96-98 SLOVESA PS 2.díl str.30-cv.1a)-stačí,2,3 4 slovesné tvary, str.31-cv.1-jen podtrhnout slovesné tvary,cv.2-nemusíte přepisovat,cv.3,cv.4-nedělej,str.32 cv.1-jen osmisměrka, cv.2,3 - celé, str.33 - celá. Na mail posílám ČJ 11, do seš. ČJ-D - uč. str.98, cv.5. ČJ - Slovesa, ČJ - Slovesný způsob.
 • M uč. str.38-41,do seš.GEOMETRIE - uč.str.38,cv.4,5,6.PS -Minutovky 2.díl dokončit samostatně celý PS(do konce června) - již ho nebudu zadávat,protože mám jiné strany než vy m( P2 - str.38 - nemusíš cv.5,str.40 - nemusíš cv.6,8.Rozšiřující(přijímačky)- str.39,41 - klíč řešení je na str.91. Posílám M-PL na mail. M - Převody jednotek.
 • VL uč. str.19 - 21.ŽIVOT NA VESNICI (18.století).Posílám VL-TEST na mail.VL - Opakování,heslo: zsuvoz.
 • uč. str.57,62. SVALY, KŮŽE, SMYSLY, NERVY.Posílám PŘ-TEST na mail.PŘ - KŮŽE, PŘ - SVALY, PŘ - NERVY.
 • AJ - zadání práce do AJ pod odkazem angličtina na stránkách třídy!! Prosím děti, keré nemají za minulý týden splněno, odevzdejte pí učitelce Tobiášové!!! Na slovo Samostudium kliknout-tím se otevře soubor.

27. dubna - 30.dubna 2020

4. května - 7.května 2020 Sledujte odkaz ÚKOLY!!!

 • ČJ uč.str.111 - do seš.cv.3,112 ZÁJMENA, str.114,115 ČÍSLOVKY. PS 2.díl - str.40,41(MEET).Výukové video: ČJ - ČÍSLOVKY. ČÍSLOVKY-test.
 • M PROCENTA, POVRCH KVÁDRU, uč. str.52,53 - do seš.cv.12. P2 str.46,48,50 - společně na MEETU.Výuková videa: PROCENTA.G - POVRCH KVÁDRU.Test.Heslo: zsuvoz
 • VL uč.str.25-27 OBROZENÍ MĚŠŤANSKÉ SPOLEČNOSTI.Výuková prezentace: DOBA NÁRODNÍHO OBROZENÍ. Test.Heslo: zsuvoz
 • uč.str.61 POTRAVINOVÝ ŘETĚZEC.ZDRAVÍ.
 • AJ - zadání práce do AJ pod odkazem angličtina na stránkách třídy!!!
 • HV Zdravím všechny,tak z téhle písničky si rozhodně příklad neberte 8-) právě naopak :-) Písnička.A nezapomeňte, že v neděli 10.5. je Den matek - tak mamce třeba zazpívej :-D.

11. května - 15.května 2020 Sledujte odkaz ÚKOLY!!!

18. května - 22.května 2020 Sledujte odkaz ÚKOLY!!!

 • uč.str.71-72. OPAKOVÁNÍ.Výukové video: 25 FAKTŮ o lidském těle.Kvíz: ČLOVĚK.
 • AJ - zadání práce do AJ pod odkazem angličtina na stránkách třídy!!!
 • HV

25. května - 29.května 2020 Sledujte odkaz ÚKOLY!!!

1.června - 5.června 2020 Sledujte odkaz ÚKOLY!!!

 • ČJ PODMĚT ROZVITÝ A NĚKOLIKANÁSOBNÝ Uč. str.127-129. PS 2.díl str.47. Do seš.:uč.str.127, cv.7,str.130,cv.2a). Online test: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem.
 • M OPAKOVÁNÍ. P2 -str.70,72,74,76.PS ZLOMKY str.3-7. NÁSOBENÍ DESETINNÝM ČÍSLEM:Výukové video: ZLOMEK-NÁSOBENÍ.Online test: Zlomky.
 • VL uč.str.36-38.SMĚŘUJEME K SAMOSTATNOSTI.Online test: 1.světová válka.
 • uč.str.76-79.SOUŽITÍ MEZI LIDMI.

8.června - 12.června 2020 Sledujte odkaz ÚKOLY!!!

 • ČJ SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM. Uč.str.132-133., PS str.50.Online cvičení: Shoda podmětu s přísudkem.
 • M ZLOMKY - SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ, NÁSOBENÍ, DĚLENÍ.P2 str.78,80,82,84.PS ZLOMKY str.8-12. Výuková videa: Sčítání zlomků.

Výpočet části z celku.

 • VL uč.str.40-42. TVÁŘ ČESKÉ REPUBLIKY.

Výukové video: VZNIK ČESKOSLOVENSKA.

 • uč.str.80-82. ČLOVĚK A INFORMACE.

15.června - 19.června 2020 Sledujte odkaz ÚKOLY!!!

 • ČJ SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM. SHODA PŘÍSUDKU S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM.. Uč.str.134-136., PS str.51.Výukové video: Shoda přísudku s podmětem..
 • M ZLOMKY - SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ, NÁSOBENÍ, DĚLENÍ. P2 str.84,85.PS ZLOMKY str.13-15.Výukové video: Zlomky v úlohách..
 • VL uč.str.43-45. VÁLEČNÁ A POVÁLEČNÁ LÉTA. Výukové video: Vyhlášení protektorátu.
 • uč.str.83-86. ZDRAVÍ A ZÁVISLOST. OSOBNÍ BEZPEČÍ. Výukové video: Návykové látky.

22.června - 26.června 2020 Sledujte odkaz ÚKOLY!!!


Nástroje pro stránku