Aktuality

Info pro rodiče

  • Pokud by došlo ke změně v osobních údajích žáka nebo jeho zákonného zástupce (změna adresy, telefonního čísla, e-mail adresy atd.), je třeba informovat o této skutečnosti třídní učitelku.


  • Absenci žáků je třeba oznamovat a následně omlouvat v souladu se školním řádem. Pokud se jedná o plánovanou absenci (rodinná dovolená, lékařské vyšetření,…) - 1 den absence povoluje třídní učitelka, 2 a více dní absence povoluje na základě vámi podané žádosti ředitel školy.
    Žádost o uvolnění žáka na dobu delší než 1 denNástroje pro stránku