Zrakové vnímání

Již dvouleté dítě je schopno identifikovat předmět nebo osobu nezávisle na barvě, postavení, vzdálenosti nebo dopadu světla. V tomto věku pozná dítě známou osobu obrácenou k němu čelem, zády i z boku. Pozná, že hrníček je hrníček, i když je obrácen dnem vzhůru. Pozná květinu, která je ve váze nebo zavěšená květem dolů. Ve druhém a třetím roce života si dítě může prohlížet obrázkovou knížku vzhůru nohama, aniž by mu to vadilo, nebo by mu to dokonce bylo nápadné, později si uvědomuje, že lidé, stromy, zvířata stojí nebo chodí po zemi, a proto si obrázek, který se mu dostane do ruky vzhůru nohama, obrátí.

Zrakové vnímání se rozvíjí od narození dítěte. Tato funkce je jedním z nejdůležitějších činitelů při nácviku čtení a psaní. Při cvičení zapojujeme co nejvíce smyslů a funkcí, které ve vývoji opožděné zrakové vnímání podporují. Současně je zapojena i řeč, motorika, paměť, myšlení, minulá zkušenost. Cvičení jsou rozdělena do několika oblastí, které se vzájemně prolínají.

Na začátku výuky čtení a psaní mají mnohé děti problémy se zrcadlovým písmem nebo záměnou písmen (d-b, b-p, m-n, k-h, S-Z, L-J). Může jít i o nižší školní zralost těchto dětí. O dyslexii však mluvíme, když tyto obtíže přetrvávají ještě po několikaměsíčním nácviku čtení.

Rozlišování barev a tvarů– Poznávání jedné barvy, spojování zrakového vjemu s pojmenováním a s charakteristickým předmětem (žlutá jako sluníčko).

 • Rozlišování dvou a více barev, nejdříve barev základních, potom odstínů.
 • Třídění předmětů podle barev nebo podle barev i tvarů.

Zraková diferenciace (rozlišování)

 • Známá hra: Co se změnilo.
 • Dítě má určit, čím se liší dva na první pohled stejné obrázky.
 • V řadě podobných obrázků má dítě najít ty, které jsou shodné.

Zraková analýza a syntéza– Skládání rozstříhaných obrázků (např. pohlednice).

 • Skládání dřevěných kostek s obrázky (s předlohou i bez předlohy).
 • Dokreslování obrázků nebo písmen.
 • Skládání puzzlí.

Zraková paměť

 • Pexeso.
 • Kimova hra – položíme před dítě několik známých předmětů. Po časovém úseku je překryjeme šátkem a ptáme se dětí, co viděly. Čím více předmětů a v kratším časovém úseku si dítě zapamatuje, tím lépe. Můžeme hru obměnit, že jeden a více předmětů přidáme nebo odebereme a dítě je má uhodnout.
 • Kreslení sledovaných předmětů, psaní písmen.
 • Obkreslování dříve sledovaných různých sestav korálků, kostek, domina, uspořádaných předmětů.

Rozlišování figura – pozadí

 • Vyhledávání předmětů, písmen na pozadí: nakreslíme na papír tvary, které zastíníme čarami. Dítě má tvary, písmena obtáhnout prstem, obkreslit, nebo nakreslit na připravený papír.
 • Určení dvou písmen: napíšeme dvě písmena (tvarově podobná) přes sebe a dítě je má přečíst.

Rozlišování reverzních figur

 • Vybarvi všechna písmena „a“ červeně a „e“ modře.
 • Podtrhni tvar, který je stejný jako první tvar na řádku: ab ba bb ab aa ab ba bb

Cvičení očních pohybů při čtení

 • Jmenování předmětů zleva doprava, kladení předmětů podle diktátu.
 • Čtení prvních písmen či slabik ve slově: podporuje dobrou motivaci dítěte ke čtení, které má pocit, že mu čtení jde.

Postřehování

 • Rychlé postřehování písmen, která se objevují ve výřezu uprostřed „okénka“.
 • Postřehování slabik, slov. Počet postřehovaných prvků se neustále zvyšuje.
 • Postřehování dvou slov, která se liší hláskou. Ukazujte je dítěti na kartách a dítě je má přečíst, ale i určit odlišná písmena. Př. KUS KOS

V současnosti existují počítačové programy, které nabízejí velkou škálu cvičení pro rozvoj zrakového vnímání. Pro děti je tato činnost velice přitažlivá, ale vždy by měla být pouze jako doplněk a časově omezená. Sedavá činnost při návratu ze školy by měla být minimální.

Cvičení pozornosti a zrakového vnímání

Cílem těchto cvičení je rozvinout postřeh, pozornost, představivost, které jsou velmi důležitými předpoklady pro zvládnutí školních nároků.

Rozlišujeme předměty v okolí – dítě v místnosti ukáže na všechny věci kulaté, věci dřevěné, červené apod., venku potom může hledat stejně barevná auta, auta podle značky atd.

V krabičce mezi velkými knoflíky hledáme malý, mezi modrými kuličkami červenou, mezi stejnými kostkami jednu odlišnou tvarem atd.

Třídění – podle barev, velikosti, materiálu (kostky, knoflíky atd.)

a) Ze zápalek postavíme několik stejných obrázků (domečky, vláčky apod.), z nichž pouze jeden je úplný a u ostatních vždy některá ze zápalek chybí. Dítě potom chybějící zápalky doplňuje tak, aby všechny obrázky byly úplné. Tuto hru můžeme hrát i naopak – dítě nám postaví jeden kompletní obrázek a jeden neúplný a my „hádáme“, kde chybí zápalky.

b) Stejně tak lze předkreslit vedle jednoho úplného obrázku několik neúplných, které má dítě dokreslit.

Vyhledat mezi několika obrázky stejné – použijeme obrázky z Pexesa, vybereme však zpočátku pouze čtyři dvojice, potom osm. Pokud se dítěti třídění obrázků daří bez velkých problémů, zahrajeme si s ním hru podle návodu – začínáme opět s menším počtem dvojic. Rozstříháme jednoduchý obrázek (pohlednici) na 2 – 3 kusy a dítě je skládá dohromady.

a) Skládáme pohlednici rozstříhanou nepravidelně na více kusů.

b) Máme-li obrázkové kostky, použijeme tuto stavebnici.

Mgr.Ivana Tesařová,speciální pedagog


Nástroje pro stránku