Mgr. Iva Hošíková

  • výchovná poradkyně 8-)
  • informace k přijímacímu řízení na SŠ budou v aktualitách a na nástěnce ve 3.patře
  • na tomto portálu najdete aktuální informace pro přijímací řízení

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

  • do oborů s talentovou zkouškou je nutné odevzdat přihlášku do 30.11.!!!

Konzultační hodiny

  • po domluvě (kabinet vých. poradce, 3. patro)

Nástroje pro stránku