6.A

Třídní vyučující: Ing. Mgr. Simona Bosá
Kontakt: bosa@zsuvoz.cz

Vítejte ve školním roce 2018/2019 na stránkách třídy 6.AInformace k předmětům pana učitele Německého
naleznete zde: Př
https://www.zsuvoz.cz/doku.php?id=ucitel:nemecky:predmety:6.a

Informace k předmětům pana učitele Doležala
naleznete zde:
https://www.zsuvoz.cz/doku.php?id=ucitel:radek.dolezal:trida:ucivo

Konzultační hodiny

V učebně HV, 3. patro, středa 14.35 - 15.20 hodin, od 20. 9. 2018.

Vážení rodiče, abychom se společně vyhnuli pro vás jistě nežádoucí situaci, kdy se v jednom dni sejde ke konzultaci několik rodičů, příp. žáků, bude ideální, když se předem ohlásíte e-mailem.


Můžete samozřejmě využít i dobu mimo stanovenou konzultační hodinu. Napište mi a domluvíme si vhodný termín k oboustranné spokojenosti.

Najdete mě na e-mailové adrese: bosa@zsuvoz.cz nebo simonabosa@seznam.cz

Jednotlivým předmětům vyučují: AKTUÁLNÍ

  • Český jazyk (Č) * Mgr. Segetová
  • Anglický jazyk (A-hok) * Mgr. Hošíková (sportovní skupina)
  • Anglický jazyk (A) * Mgr. Rozmahelová
  • Výchova k občanství (VO) * Ing. Mgr. Simona Bosá
  • Dějepis (D) * Mgr. Skotáková
  • Zeměpis (Z) * Mgr. Zogatová
  • Matematika (M) * Mgr. Hájek
  • Fyzika (F) * Mgr. Doležal Radek
  • Přírodopis (Př) * Mgr. Německý
  • Hudební výchova (Hv) * Ing. Mgr. Simona Bosá
  • Výtvarná výchova (Vv) * Mgr. Kvasničková
  • Tělesná výchova-dívky (Tvd) * Mgr. Schaffnerová
  • Tělesná výchova-hoši (Tvh) * Mgr. Schaffnerová
  • Tělesná výchova-hokejisté (Tv-hok) * Mgr. Huml (sportovní skupina)
  • Sportovní hry-hokejisté (Tv-hok) * Mgr. Huml (sportovní skupina)
  • Pracovní činnosti (Pč) * Mgr. Huml
  • Informatika (Inf) * Mgr. Německý
  • Výchova ke zdraví (Zdr) * Ing. Mgr. Simona Bosá
Návštěvník: 815838 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki