Terminář šk. roku 2021/2022


Pedagogické rady

30. srpna 2021 pondělí 9.00 h
9. listopadu 2021 úterý 15.30 h
25. ledna 2022 úterý 14.00 h
5. dubna 2022 úterý 15.00 h
23. června 2022 čtvrtek 14.00 h

Třídní schůzky

1. září 2021 středa1. ročníky 8.45 h
7. září 2021 úterý 2. - 9. ročník 17.00 h

Hovorové hodiny

9. listopadu 2021 úterý 17.30 – 19.00 h
11. ledna 2022 úterý 17.30 – 19.00 h
5. dubna 2022 úterý 17.30 – 19.00 h
7. června 2022 úterý 17.30 – 19.00 h

Den otevřených dveří

23. března 2022 středa 14.00 – 17.00 prohlídka školy, odpolední dílničky pro děti, konzultace k zápisu pro rodiče

Diagnostika nadání s Mensou

v tomto školním roce realizována nebude

Zápis do 1. ročníku

8. dubna 2022 pátek 14.00 – 18.00 zájemci o výběrové třídy
9. dubna 2022 sobota 8.00 – 12.00 zájemci o výběrové třídy
22. dubna 2022 pátek 13.00 – 18.00 běžná třída
23. dubna 2022 sobota 8.00 – 12.00 běžná třída

Nebude-li umožněn prezenční zápis, bude realizován pouze elektronický od 11. 4. 2022 do 29. 4. 2022.
Pokyny k zápisu: https://www.zsuvoz.cz/doku.php?id=zapis//

Dodatečný prezenční zápis do 1. ročníku

se koná dne 6. 5. 2022 a 13. 5. 2022 v době 10.00 - 14.00h po předchozí rezervaci termínu na em adrese kyrova@zsuvoz.cz. Dodatečný zápis je umožněn jen žadatelům, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit k zápisu v řádném termínu.

Škola "nanečisto" pro předškoláky


4. května 2022 středa 16.00 – 16.45
11. května 2022 středa 16.00 – 16.45
18. května 2022 středa 16.00 – 16.45
25. května 2022 středa 16.00 – 16.45


Třídní schůzky pro naše předškoláky

1. června 2022 středa 16.00 – 16.45 běžná třída
8. června 2022 středa 16.00 – 16.45 výběrové třídy

Třídní schůzka pro rodiče našich prvňáčků

1. září 2022 čtvrtek 1. ročník 8.45 – 9.45


Prázdniny ve školním roce 2021/2022

Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021.

Podzimní středa 27. a pátek 29. října 2021
Vánoční čtvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022
Pololetní pátek 4. února 2022
Jarní pondělí 7. března – 13. března 2022
Velikonoční čtvrtek 14. dubna 2022
Hlavní pátek 1. července – středa 31. srpna 2022


Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. září 2022.

Návštěvník: 1386732 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki