Nadaní na Úvoze


Název projektu: Skupinová výuka mimořádně nadaných dětí na Úvoze
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Doba realizace projektu: březen 2010 - červen 2012

Název projektu: Skupinová výuka mimořádně nadaných dětí na Úvoze II
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Doba realizace projektu: duben 2013 - březen 2015Návštěvník: 1386732 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki