AktuálněPangea

Pišqoriáda

Ve středu 6.2. proběhla již tradiční Pišqoriáda. Z třídních kol vzešli vždy dva finalisté, kteří se pak utkali se zástupci ostatních tříd v celoškolním finále. Prvním stupněm prošel bez porážky Hynek Svoboda, na druhém stupni byl nejúspěšnější Pavel Kadaňka. Obrázky ve fotogalerii.

1. stupeň 2. stupeň
Hynek Svoboda 4.C Pavel Kadaňka 6.C
Martin Bryja 5.C Honza Svoboda 8.A
Ellen Palečková 4.C Matyáš Procházka 6.APřijímací řízení na SŠ

Informativní schůzka s předáním přihlášek a zápisových lístků pro rodiče žáků, kteří se budou v letošním roce hlásit na SŠ, se bude konat 4.2. 2019 v 17 hodin ve sborovně školy.
Mgr. Iva Hošíková, výchovná poradkyně

Společenský den na Úvoze

spolec.jpg

Veletrh základních škol

Vážení přátelé,
stejně jako v minulých letech se naše škola zúčastní Veletrhu základních škol, kde budeme prezentovat svoji činnost. Budete-li mít chuť a čas, přijďte se za námi podívat. Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáčku.VeletrZŠ-leták


Logická olympiáda

Další články z letošní Logické olympiády, ve které naši žáci dosáhli historického úspěchu:

naskenovany_obrazek69.jpgnaskenovany_obrazek71.jpg naskenovany_obrazek_077.jpgnaskenovany_obrazek_072.jpgnaskenovany_obrazek_073.jpgnaskenovany_obrazek_074.jpgnaskenovany_obrazek_075.jpgnaskenovany_obrazek_076.jpg


Hovorové hodiny

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na HOVOROVÉ HODINY, které se konají v úterý 8. 1. 2019 v době od 17.30 do 19.00 hodin. Jednotliví učitelé Vám poskytnou informace o průběhu prvního pololetí školního roku 2018/2019.
PF 2019

schranka_01.jpgKolektiv ZŠ Úvoz

přeje svým žákům,

jejich rodičům a

všem přátelům školy

radostné Vánoce

a pohodový rok 2019.


"Přišli jsme, viděli jsme, zvítězili jsme ..."

log.jpgTak by mohli komentovat svoji účast naši žáci na Logické olympiádě. Letošní (jedenáctý) ročník byl co se týče účasti rekordní - zapojilo se totiž 61 761 soutěžících z 3 007 škol! Přesto tažení našich žáků všemi koly bylo završeno fenomenálním úspěchem.

lo_bryja_2.jpgDo krajského finále postoupilo celkem 12 našich žáků:

Mlčůch Martin 4.C (kvantil 99.85)Krontorád Petr 3.D (99,54)
Pejchlová Zuzana 5.C. (99.23)Palečková Ellen 4.C (99.03)
Bryja Martin 5.C (98.95)Kulkarni Ashok 5.C (98.85)
Crhonková Anežka 5.C (98.52)Macek Vojtěch 4.C (98.52)
Otevřel František 5.C (98.52)Staník Jakub 5.C (98.37)
Zlámalová Ester 5.C (98.06)Tomáš Tesáček 8.B

přičemž oba Martinové, Ashok, Zuzka, Vojta a Kuba postoupili do celorepublikového finále.

Tam se utkalo 195 soutěžících tří věkových kategorií. V nejmladší kategorii se v první desítce umístili na sedmém místě Martin Mlčůch, na třetím místě Vojtěch Macek, oba zástupci skupiny nadaných žáků 4.C. Avšak nejlépe ze všech zvládnul logické úlohy, a tedy absolutním vítězem kategorie A se stal MARTIN BRYJA, navštěvující skupinu nadaných v pátém ročníku.

Všem reprezentantům ZŠ Úvoz k tak výraznému úspěchu blahopřejeme. Pro školu je výsledek našich žáků odměnou a zároveň potvrzením, že cesta skupinové výuky je dobrou volbou pro nadané děti.

Článek v Brněnské rovnosti zde.
Aktualita na webu městské čási Brno-střed zde.
Video z krajského kola v Brně zde.
Další informace a fotografie ze soutěže zde.

Cesta kolem světa

Středa 21.10. proběhla na Úvoze v cestovatelském duchu. Žáci druhého stupně měli za úkol představit žákům prvního stupně jednu zemi, kterou si vybrali. Celý první stupeň tak během dopoledne postupně procestoval Egypt, Čínu, Austrálii, Finsko, Nepál, Japonsko, Peru, Mexiko, Rusko a Německo. Žáci se tak např. setkali s ledním medvěděm, mumií, či gejšou, ochutnali skutečné sushi, schwarzwaldský dort, klokaní či morčecí maso, chlebový kvas i smažené cvrčky, závodili v pojídání nudlí hůlkami, v házení fazolemi i ve skutečném býčím rodeu, zahráli si finské molky, vyzvali k boji zápasníka sumo nebo si mohli vyzkoušet práci himálajských šerpů.

Nejvíce hlasů (žáků 1. stupně) v následně volbě získala třída 8.A, která prezentovala Mexiko, ovšem lze konstatovat, že vítězem byli ve skutečnosti všichni žáci, kteří se do akce zapojili, neboť se naučili něco nového, a to nejen o jednotlivých zemích (v případě prvního stupně), ale také (v případě stupně druhého) životně důležité dovednosti jako je spolupráce v týmu, schopnost poučit se ze svých chyb a v neposlední řadě vystoupit před (mnoha!) žáky a hrdě předvést to nejlepší ze sebe. Žáci 2. stupně tak připravili svým mladším spolužákům - i jejich kantorům - skutečně nevšední zážitek.

Fotografie z akce jsou k vidění ve fotogalerii.

Halloween na Úvoze

V pátek 26.října se přízemí školy proměnilo ve strašidelné doupě. Žáci oslavovali Halloween. Nejprve se něco dozvěděli o jeho historii, poté proběhlo klání, kde žáci plnili halloweenské úkoly a nakonec si v každé třídě vyrobili strašidelný výrobek. Den se velmi vydařil a všichni si jej patřičně užili, viz fotogalerie.Vědecká konference

Dne 23.10. se na naší škole uskutečnila již 5. vědecká konference. Letošní téma bylo ovlivněno 100. výročím vzniku naší republiky, a proto se příspěvky žáků zaměřily na období tzv. první republiky (roky 1918 - 1938). Cílem konference bylo představit toto významné období našich dějin spolužákům, jednotlivé příspěvky pak byly výsledkem bádání žáků 7.D, které zpracovávali v hodinách společenskovědního semináře. Témata pokrývala celé období první republiky, od jejího vzniku až po její zánik, pozornost byla zaměřena také na významné osobnosti politického, kulturního a vědeckého života, dále se návštěvníci mohli dozvědět informace o prvorepublikové architektuře či sportu. Výstupem z konference se stane sborník žákovských prací, který bude zveřejněn na stránkách naší školy. Vědecká konference v 7.D

Orientační běh

20181002_101456.jpgDruhé kolo závodu Ligy škol v orientačním běhu proběhlo 2.10. 2018 v Pisárkách. Nejlépe se umístil v kategorii 5. tříd Max Denemarek, který doběhl na 2. místě pouhé 3 sekundy od prvního. Dvojice hochů Šimon Cikánek, Jakub Staník z 5.C doběhli na 7. místě. V kategorii hochů 6. a 7. tříd se umístili na 13. až 16. místě Jan Vavřík, David Krkoška 7.D, Dmitrij Žembrovskij a Dominik Grolig 6.C. Dvojice dívek Stela Delínová a Nela Jaroměřská obsadila 10. místo, Veronika Dilhofová a Zuzana Švendová doběhly na 16. místě. Viktorie Bernatová 6.C obsadila 41. místo z celkové počtu 56 závodnic. Nesmím opomenout také dva nováčky v týmu Adama Hanzelína a Patrika Rujbra 7.D, kteří se umístili na 23. místě z celkového počtu 57 závodníků. Celkem se závodu zúčastnilo 299 dětí. Všem žákům děkuji za reprezentaci školy. Soňa Schaffnerová.

MiniIQáček

I v letošním školním roce se mohou přihlásit nadaní předškoláci do našeho tradičního kroužku. Bližší informace zde. Těšíme se na naše nové šikulky předškoláky.

Orientační běh

ob.jpgPrvní závod Ligy škol v orientačním běhu proběhl 20.9. 2018 v Lužánkách. Nejlépe se umístili v kategorii 5. tříd Max Denemarek – 3. místo a dvojice dívek Stela Delínová a Nela Jaroměřská, která obsadila výborné – 5. místo v kategorii 6. a 7. tříd. Pěkné 8. místo z celkového počtu 42 chlapců obsadil Dmitrij Žembrovskij ze třídy 6.C. Jan Vavřík a David Krkoška doběhli na 12. místě. Naši školu dále reprezentovali: Šimon Cikánek, Jakub Staník 5.C, Dominik Grolig, Pavel Kadaňka 6.C, Zuzana Švendová a Viktorie Bernatová 6.C.
Všem žákům děkuji za reprezentaci školy. Soňa Schaffnerová.

Logická olympiáda

Registrace do letošní Logické olympiády, pořádané Mensou ČR, byla zahájena. Přihlásit se můžete zde. Pozor, ukončení registrace je 30.9. 2018.


Školní turnaj v šachu

Dne 20. 9. 2018 proběhl na naší škole turnaj v šachu. Na prvním místě se umístila Zuzka z 5.C, druhé místo obsadila Bětka ze 3.D a krásné třetí místo získal Martin ze 4.C.


Přehled kroužků otevřených ve šk. roce 2018/2019

Přehled kroužků, které budou v tomto školním roce realizovány najdete zde. V přehledu najdete informaci i o termínu 1. lekce. Do tohoto data nejpozději musí být interní kroužek škole uhrazen, jinak lektor nemůže dítě do kroužku vzít. Při platbě převodem uvádějte jméno dítěte, třídu a zkratku kroužku. Podrobněji zde https://www.zsuvoz.cz/doku.php?id=volnocasove_aktivity:start. Vzhledem ke změnám rozvrhů věnujte pozornost kroužku Malý programátor, došlo k posunu hodiny realizace na 14-15 h. V kroužku jsou ještě 4 volná místa.

Zabezpečení vstupu do budovy školy

Vážení rodiče,
oznamujeme vám, že od nového školního roku upravujeme pravidla pro vstup do budovy školy. Důvodem pro toto opatření jsou bezpečnostní a hygienické požadavky a fakt, že škola nese za žáky odpovědnost po celou dobu jejich pobytu v budově školy. Bližší informace najdete v příloze.
Děkujeme za pochopení.
Vstup do budovy školy

Ovoce do škol

I letos se naše škola přihlásila k projektu s názvem Ovoce a zelenina do škol, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Od letošního roku mají nárok na ovoce a zeleninu zcela zdarma všichni žáci základních škol, tzn. 1.- 9. třídy ZŠ. Žáci 1. stupně budou navíc také dostávat neochucené mléčné výrobky (rovněž zdarma).

zs_uvoz_skola_s_napisem.jpg

Návštěvník: 753147 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki