Aktuálně
Harry Potter na Úvoze?

Navzdory složité situaci se snažíme v družině tvořit, bavit se a vše brát s optimismem. Pro lepší náladu nás i žáků, kteří jsou doma na distanční výuce, uvádíme krátkou ukázku z filmu Harry Potter a tajemná komnata na Úvoze, který bude na vašich obrazovkách k vidění koncem jara :-)

Coming soon...

S pozdravem 3. oddělení.

Výuka od 4.1.2021

Vážení rodiče
z nařízení Vlády České republiky přecházíme opět od 4.1.2021 na distanční výuku, která je povinná a týká se žáků 3. - 9. ročníku.

Distanční výuka bude nadále probíhat dle upravených rozvrhů od 30.11.2020.

Hlavním komunikačním prostředkem pro distanční výuku je nadále školní systém EduPage, jehož prostřednictvím budou žáci dostávat pokyny od jednotlivých vyučujících. Online výuka přes videohovory bude předem plánována a zaznamenána v třídních knihách Edupage (symbol kamerka).

Pokyny ke stravování během distanční výuky najdete na https://www.sjuvoz.cz/

PF 2021

Kolektiv ZŠ Úvoz

přeje svým žákům,

jejich rodičům a

všem přátelům školy

radostné Vánoce

a „zdravý“ rok 2021.

Informace k prezenční výuce od 30.11.2020

Vyjádření hygienické stanice k povinnosti nošení roušek ve školách během prezenční výuky v době mimořádného opatření: Nošení roušek je povinné pro všechny žáky po celou dobu výuky. Alternativa v podobě štítu je umožněna žákům pouze na základě potvrzení pediatra. Pokud tento potvrzení nevydá, dítě se prezenční výuky bez roušky účastnit nemůže a nadále je vzděláváno distanční formou.
Organizační pokyny k prezenční výuce od 30. 11. 2020zde
Upravené rozvrhy jednotlivých tříd zde
Nástupy ke stravování po skončené výuce budou realizovány dle rozpisu a pokynů vyučujících posledních vyučovacích hodin daný den.

Matematický klokan

Výsledky „loňského ročníku“ soutěže Matematický klokan zde.

Informace k prezenční výuce od 18.11.2020

Váženi rodiče,
posíláme Vám organizaci výuky 1. a 2. ročníku do od 18. 11.
2. ročník nastupuje do budovy školy v 8.00 h, výuku zahájí v 8.15 a ukončí v 12.00 h.
1. ročník nastupuje do budovy školy v 8.15 h, kde budou čekat třídní vyučující, výuka bude zahájena v 8.30 h a ukončena 11.40 h.
Rozvrhy tříd stanoví třídní učitelé, výuka bude probíhat v blocích, ne podle zvonění, dle pokynů třídních vyučujících.
Po ukončení vyučování odchází děti do ŠD, nedružinové děti doprovodí třídní vyučující na oběd a dohlédnou na jejich odchod z prostoru šaten.
Oddělení v ŠD budou podle tříd. Děti navštěvující ŠD půjdou na oběd dle stanoveného rozpisu, se svými vychovatelkami.
Provoz školní družiny bude zveřejněn na https://www.zsuvoz.cz/doku.php?id=sd:aktuality
Během celého pobytu v budově školy je povinné nošení roušek.
Pokyny ke stravování žáků najdete na https://www.sjuvoz.cz/

Za vedení školy Mgr. Miloš Doležal

Matematická soutěž MASO

Ve čtvrtek 12. 11. proběhl 26. ročník matematické soutěže MASO pořádané Matematicko-fyzikální fakultou UK. Letos se soutěž konala online formou a tým žáků naší školy ve složení - Filip Takáč, David Buček a David Filla - skončil jako nejlepší tým ze základních škol. Celkově se umístili jako 29. z 392 účastníků.

Logická olympiáda - krajské finále

Krajské kolo proběhne pro všechny kategorie v pátek 6. 11. 2020 on-line formou. Soutěžící budou řešit jeden test v délce 30 minut. Test krajského kola bude dostupný na webu soutěže po přihlášení - stejně jako do základního kola, platí stejná registrace i heslo. Test bude možno řešit od 8.00 do 20.00.

Po dobu přípravy, konání a vyhodnocení krajských kol bude přihlášení do systému možné pouze pro krajské semifinalisty, ostatní budou mít přihlášení dočasně zablokováno.

Výsledky krajského kola budou k dispozici na webu soutěže v pondělí 9. 11. 2020.
Krajští finalisté:
Kategorie A - Ella Mazánková, Sofie Foretová, Michal Boušek, Petr Matějka z 5.D a Jakub Šteflíček ze 4.C
Kategorie B - Martin Mlčůch ze 6.C a David Buček z 9.D

Blahopřejeme všem žákům, kteří budou bojovat i v krajském kole a přejeme hodně štěstí!

Výuka v období od 14. října

Vážení žáci a rodiče,
z nařízení Vlády České republiky přecházíme od zítřka - 14.10. na distanční výuku, která je povinná a týká se všech žáků školy. Hlavním komunikačním prostředkem pro distanční výuku je školní systém EduPage, jehož prostřednictvím budou žáci dostávat pokyny od jednotlivých vyučujících. Online výuka přes videohovory bude předem plánována a zaznamenána jako nová „Událost“ v Edupage. Žáci se k videohovoru připojí přes webový odkaz, který obdrží od vyučujícího.

Úřední hodiny v období od 14. 10. budou v pondělí a středu v době 8.00 – 13.00 hod.

V případě čerpání tzv. krizového ošetřovného se (narozdíl o jarních měsíců) nevyžaduje potvrzení školy o uzavření. To má být nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Informace KHS

Aktuální informace ke kroužkům

Vzhledem k hygienickým opatřením stanoveným vládou a rozhodnutím školy je pozatavena činnost veškerých interních i externích kroužků do 28. 1. 2021

Opatřením není postižen výukový kroužek Anglická konverzace.
Kroužek individuální logopedická péče bude pokračovat po obnovení prezenční výuky.


Přehled otevřených kroužkůZDE
Kontakty na externí kroužky ZDE

Aktuálně k externím kroužkům:
Organizace pořádající kroužek Programáček nebude kroužek otvírat.
Kroužek Basket bude letos pro žáky zdarma.
Kroužek Legorobotika se pro velký zájem dělí na 2 skupiny. Pro starší žáky 3. - 5. ročníku lekce začne v 15 h.
Znovu připomínáme rodičům, aby školní kroužky hradili až od 16. 9.
O přijetí do kroužku rodiče neinformujeme, pouze pokud je kroužek plný, škola oznamuje nepřijetí
Pokud jste přihlásili dítě do externího kroužku jen u pořádající organizace, přihlašte jej neprodleně i na naší škole viz níže.

Matematická soutěž Pangea

Ve čtvrtek 8. 10. 2020 v Nové budově Národního muzea v Praze proběhně finálové kolo matematické soutěže Pangea. Z naší školy se do samotného finále probojovali 4 žáci - František Koňařík (4.C), Petr Matějka a Šimon Zlámal (5.D) a Vojta Polášek (6.C). Budeme držet palce.

Kroužek MINIIQÁČEK pro předškoláky

V letošním školním roce bude kroužek pro nadané předškoláky realizován v období únor - duben (pokud nám to hygienická opatření umožní) každou středu 14.00 - 14.45 h.
Do kroužku můžete nadané přeškoláky hlásit prostřednictvím emailu kyrova@zsuvoz.cz. Do přihlášky uvádějte jméno dítěte, bydliště, výsledek vyšetření nadání z PPP nebo datum vyšetření nadání a telefonní kontakt na jednoho z rodičů. Přihlášení můžete učinit do 15. ledna. Před zahájením kroužku budete podrobněji informováni o organizaci. Případné dotazy k obsahové stránce kroužku zodpoví indrova@zsuvoz.cz


Logická olympiáda

Registrace do letošní Logické olympiády, pořádané Mensou ČR, byla zahájena.
Přihlásit se můžete zde. Pozor, ukončení registrace je 30.9. 2020.
LO 2020


Opatření k zahájení školního roku

Vážení rodiče, před zahájením nového školního roku obdržela každá škola od MŠMT manuál „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19.

Na základě informací, doporučení a závazných pokynů vás budeme aktuálně informovat o hygienických a protiepidemických opatřeních školy.

Návštěvy školy zákonnými zástupci dětí a žáků a ostatních dospělých osob budou omezeny na minimum.
Pokud to bude možné, uskutečněte návštěvu po předchozí domluvě se zaměstnanci školy.
Při pobytu ve škole musí mít příchozí osoby roušku nebo jiný ochranný prostředek k zakrytí dýchacích cest.

Školní systém EduPage

eda201909121017104062.jpgVážení rodiče a žáci,

v březnu 2020 jsme na vzdálenou výuku začali používat školní systém Edupage. Od nového školního roku 2020/2021 pokračuje naše škola v jeho používání. Pro rodiče doporučujeme používat mobilní aplikaci.
Návody zde.


Od 1. září 2020 mohou rodiče omlouvat nepřítomnost žáka ve výuce dvěma způsoby:
1) Ospravedlnenky Rodicia
2) Ospravedlnenky cez mobil
Oba videonávody naleznete zde (ve 2. a 3. řádku).

Přihlásit do Edupage se můžete na https://zsuvoz.edupage.org vpravo dole. Pokud neznáte svoje přihlašovací údaje, klikněte na „Neznám přihlašovací jméno nebo heslo“, zadejte vaši emailovou adresu a přihlašovací údaje vám na ni budou zaslány.

Veškeré návody na práci s Edupage naleznete zde: https://help.edupage.org/

V případě problému kontaktujte svého třídního učitele.

Hledáme kolegu

Návštěvník: 1150074 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki