UČITELÉ 6. C

Třídní učitelka: PhDr. Hana Palová

Český jazyk: PhDr. Hana Palová

Anglický jazyk: PhDr. Hana Palová

Dějepis: PhDr. Hana Palová

Německý jazyk: Mgr. Martina Segetová

Zeměpis: Mgr. Tomáš Němec

Matematika: Mgr. Petr Hájek

Přírodopis: Mgr. Ivana Zogatová

Fyzika: Mgr. Monika Černá

Hudební výchova: Mgr. Simona Bosá

Výtvarná výchova: Mgr. Petra Musilová

Informatika: Mgr. Petr Hájek

Pracovní činnosti: Mgr. Karel Husák

Tělesná výchova dívky: Mgr. Dominik Huml

Tělesná výchova hoši: Mgr. Tomáš Německý

SVS: Mgr. Petr Hájek

PVS: Mgr. Ivana Zogatová


Nástroje pro stránku