Aktuálně
Den otevřených dveří

Ve středu 20. března budou na ZŠ Úvoz otevřeny „všechny dveře“. Pro děti bude přichystaný zábavný (i poučný) program, rodiče si mohou prohlédnout prostory školy, promluvit si s učiteli a získat informace o průběhu výuky. Těšíme se na Vás :-)
ŠD 2023/2024

Základní infoZde
Podrobné info k poplatkům: https://www.zsuvoz.cz/sd/start


Registrace nových žáků v Edupage pro šk. rok 2023/2024

eda201909121017104062.jpgŽádáme rodiče žáků, přijatých na naši školu od 1. 9. 2023, aby neprodleně vyplnili registraci do školního informačního systému Edupage, pokud tak již neučinili. Registrujte se zde: https://zsuvoz.edupage.org/register/ Pokud se nezaregistrujete, nedostanou se k vám zásadní informace k zahájení školního roku 2023/2024. Děkujeme za spolupráci.

Projekt OP JAK

Naše škola se od 1.9.2022 účastní projektu Operačního programu Jan Amos Komenský (tzv. Šablon). Díky němu jsme mohli zřídit pozici školního psychologa, systematicky podporujeme žáky s odlišným mateřským jazykem a průběžně realizujeme inovativní výuku. Projekt potrvá do 31.8.2025.

Školní psycholog na ZŠ Úvoz

Logická olympiáda 2023/2024

Registrace do letošní Logické olympiády, pořádané Mensou ČR, byla zahájena.
Přihlásit se můžete zde. Pozor, ukončení registrace je 30.9. 2023.Miniiqáček 2023/2024

Kroužek Miniiqáček pro nadané předškoláky začíná ve středu 1.11. Rodiče s dětmi vyzvedne lektorka před školou v 13.30. Předpokládaná délka úvodní lekce 13.45 - 14.30. Přihlašování dětí a případné dotazy na: indrova@zsuvoz.cz. Doporučujeme sportovní oblečení dětí.


Nástroje pro stránku