Akce a významné události uplynulých let ...

2022/2023

Projektový týden 7. a 8. tříd - Afrika / Baroko

17. listopad

Dne 16.listopadu jsme na naší škole zažili úžasný den připomínky Sametové revoluce. Projektový den byl nabitý informacemi a zážitky.

Fotogalerie


Projektový týden 7. tříd - Slované / Evropa

Tematický týden 7. ročníku, během kterého si žáci vyzkoušeli šerm, pečení chleba, podívali se na zajímavá místa jako je Živá voda Modrá nebo Hradiště u Znojma.

Fotogalerie

Web projektu Evropa

Exkurze do Polska

Královský Krakov i poznání hrůz naší historie v koncentračních táborech Osvětim a Březinka.

Vernisáž Afrika

V prostorách školy proběhla opravdová vernisáž se vším, co k takové události patří…

Fotogalerie2021/2022

Úvoz peče pro Ukrajinu

V pátek 25.3. proběhla na naší škole akce s názvem „Úvoz peče pro Ukrajinu“. Fotografie z akce zde. Cílem akce bylo vybrat finanční prostředky, které poputují dětem zasaženým tímto válečným konfliktem. V rámci dopoledne nás navštívila i nově vzniklá třída při ZŠ Cacovická. Vzájemně jsme se naučili pár základních slov našich jazyků, společně prodávali dobroty, které upekly naše maminky a žáci vyšších ročníků, a alespoň na malou chvíli nahlédli do kultury jiného národa. Výsledkem akce je úctyhodně vysoká částka 17 300 Kč, jež poputuje dětem na školní a didaktické pomůcky.

Mendelův den na Úvoze

gregor-pkpeu5ccj1j1x2p3mf5h13vpd12lmvktm2h1jmulkm.jpgVážení rodiče,

ve čtvrtek 19.5. proběhla na naší škole akce s názvem Mendelův den. Jeho součástí byl i odpolední program určený pro předškolní děti - více zde.

2019/2020

Překvapení na hvězdárně

hvezdarna.jpgmarek_s_darky.jpgČtyřmiliontého návštěvníka přivítala Hvězdárna a planetárium Brno. Stal se jím Marek Dvořáček, který byl na hvězdárně společně se svými spolužáky. Kromě vesmírných dárků, které mu předal ředitel hvězdárny společně s paní primátorkou získal Marek ještě volný vstup pro celou třídu 2.C.

V planetáriu počítají návštěvníky od roku 1959. Průměrně hvězdárnu navštíví 67 tisíc lidí ročně. Na návštěvníka číslo 5 000 000 tak tady budou čekat dalších cca 473 000 000 sekund. Hvězdárna Brno

Vědecká konference 2019

Jako každý rok i letos si žáci naší školy připravili vlastní studentskou konferenci. Po letech, kdy konference probíhali na půdě naší školy, před spolužáky, případně rodinnými příslušníky, jsme se rozhodli posunout náš projekt zase o kousek dál a uspořádat konferenci „na neutrální půdě“. A jelikož tento školní rok pracujeme ve znamení bourání stereotypů, rozhodli jsme se, že vědecká konference proběhne v domově péče o seniory. Podařilo se nám navázat spolupráci s domovem s péči o seniory Podpěrova a vědecká konference tak proběhla 2.12.2019 v tomto zařízení. Jednotlivé příspěvky se věnovaly zájmům dnešních dětí a od prezentace dnešní literatury, přes hru na housle, či florbal, se žáci rozhodli prezentovat a představit seniorům i trendy dnešní doby jako jsou Instagram, streaming, či ne tak známý LARP. Konference proběhla v přátelské atmosféře, přičemž některá témata rozproudila velmi živou diskusi (Jak je možné vydělávat na Instagramu? Proč někdo má potřebu sdílet fotky s cizími lidmi? Proč by lidé pobíhali v převlecích po lese?), která překvapila samotné žáky. Sami pak projevili zájem, se na místo konference opět s nějakým projektem vrátit…

2018/2019

Cesta kolem světa

Středa 21.10. proběhla na Úvoze v cestovatelském duchu. Žáci druhého stupně měli za úkol představit žákům prvního stupně jednu zemi, kterou si vybrali. Celý první stupeň tak během dopoledne postupně procestoval Egypt, Čínu, Austrálii, Finsko, Nepál, Japonsko, Peru, Mexiko, Rusko a Německo. Žáci se tak např. setkali s ledním medvěděm, mumií, či gejšou, ochutnali skutečné sushi, schwarzwaldský dort, klokaní či morčecí maso, chlebový kvas i smažené cvrčky, závodili v pojídání nudlí hůlkami, v házení fazolemi i ve skutečném býčím rodeu, zahráli si finské molky, vyzvali k boji zápasníka sumo nebo si mohli vyzkoušet práci himálajských šerpů.

Nejvíce hlasů (žáků 1. stupně) v následně volbě získala třída 8.A, která prezentovala Mexiko, ovšem lze konstatovat, že vítězem byli ve skutečnosti všichni žáci, kteří se do akce zapojili, neboť se naučili něco nového, a to nejen o jednotlivých zemích (v případě prvního stupně), ale také (v případě stupně druhého) životně důležité dovednosti jako je spolupráce v týmu, schopnost poučit se ze svých chyb a v neposlední řadě vystoupit před (mnoha!) žáky a hrdě předvést to nejlepší ze sebe. Žáci 2. stupně tak připravili svým mladším spolužákům - i jejich kantorům - skutečně nevšední zážitek.

Fotografie z akce jsou k vidění ve fotogalerii.

Halloween na Úvoze

V pátek 26.října se přízemí školy proměnilo ve strašidelné doupě. Žáci oslavovali Halloween. Nejprve se něco dozvěděli o jeho historii, poté proběhlo klání, kde žáci plnili halloweenské úkoly a nakonec si v každé třídě vyrobili strašidelný výrobek. Den se velmi vydařil a všichni si jej patřičně užili, viz fotogalerie.Vědecká konference

Dne 23.10. se na naší škole uskutečnila již 5. vědecká konference. Letošní téma bylo ovlivněno 100. výročím vzniku naší republiky, a proto se příspěvky žáků zaměřily na období tzv. první republiky (roky 1918 - 1938). Cílem konference bylo představit toto významné období našich dějin spolužákům, jednotlivé příspěvky pak byly výsledkem bádání žáků 7.D, které zpracovávali v hodinách společenskovědního semináře. Témata pokrývala celé období první republiky, od jejího vzniku až po její zánik, pozornost byla zaměřena také na významné osobnosti politického, kulturního a vědeckého života, dále se návštěvníci mohli dozvědět informace o prvorepublikové architektuře či sportu. Výstupem z konference se stane sborník žákovských prací, který bude zveřejněn na stránkách naší školy. Vědecká konference v 7.D


Příběhy našich sousedů

Do vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů, který je určen žákům osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií, se zapojila i naše škola. Přestože se ho účastnili žáci 6. C a patřili jsme k nejmladším, nic to neubralo na zápalu jejich práce. Na několik měsíců se ve složení Viktorie Bernatová, Stela Delínová, Veronika Dilhofová, Tomáš Horáček, Nela Jaroměřská, Zuzana Švendová, Dmitrij Žembrovskij Novák, Tadeáš Tomek stali dokumentaristy, kteří měli za úkol najít pamětníka, setkat se s ním a jeho vyprávění zachytit na profesionální nahrávací zařízení a pak ho zpracovat a upravit v rozhlase na vypovídající tříminutovou reportáž. K závěrečné soutěžní prezentaci na webu připravili i fotografickou kroniku se současnými i dobovými fotografiemi, medailonek i stručný životopis našeho pamětníka, pana Augustina Buše. Celý projekt trval od září až do závěrečného představování jednotlivých prezentací, které proběhlo ve společenském centru na radnici Brna-střed. Tady všechny zúčastněné týmy ze základních škol z Brna-střed prezentovaly výsledky své půlroční práce, ve které zdokumentovali životní příběhy pamětníků z Brna a jeho okolí. Projektu se zúčastnilo celkem 54 žáků ze sedmi škol, kteří soutěžili v osmi týmech. Náš projekt sice nezvítězil, ale byl porotou hodnocen velmi kladně. Jeho výstup si můžete prohlédnout zde.

Sbírka na vodící psy

pes.jpgVšechno to začalo tím, že k nám do třídy přišla nevidomá paní se psem Chopperem a s ní i zaměstnanec školy pro výcvik vodících psů. Povídali jsme si o věcech, o kterých už jsme věděli a dozvěděli jsme se i věci nové: Jaké to je být nevidomý, v jakých oblastech se takovému člověku změní život, ale i o tom, kolik výcvik vodícího psa může stát, jak dlouho trvá nebo kolik je přibližně v České republice nevidomých. Později nás napadlo, že bychom to mohli škole na výcvik vodících psů trochu usnadnit a darovat jí nějaké peníze. A proto jsme se rozhodli uspořádat dobrovolnou sbírku. Vytvoříli jsme k našemu nápadu plakáty, se kterými jsme chodili po třídách, kde jsme mluvili o naší sbírce. Když jsme prošli každou třídu na 1. stupni, vylepili jsme plakáty na chodbách a u vchodu do naší školy. Potom nás napadlo udělat odznáčky s logem výcvikové školy, které bychom rozdávali jako poděkování všem, co přispějí. Příspěvky jsme vybírali o velkých přestávkách a hned tu první k nám přišlo několik lidí. Nevím, kolik dárců očekávali mí spolužáci, ale já jsem jich rozhodně tolik nečekal. Tohle se opakovalo skoro každou velkou přestávku. Občas přišel jen jeden člověk, někdy jich bylo pár, někdy třeba pět. Jen zřídkakdy se stalo, že nepřišel nikdo. Vybírali jsme celý březen a nakonec jsme vybrali 3 746,- korun.
Ashok Kulkarni, 5.C
Článek na iDnes

Den s Rubikovkou

Rubikovu kostku zná snad každý. Je to mechanický hlavolam, ve své původní podobě tvořený krychlí složenou z dílčích barevných krychliček, jehož úkolem je rotacemi přeuspořádat jednotlivé dílčí části tak, aby každá strana celého tělesa byla obarvena jen jednou barvou. Jejím tvůrcem se stal v roce 1974 maďarský vynálezce, sochař a profesor architektury Ernő Rubik. V jejím skládání padají světové rekordy a velké příznivce našla také mezi žáky 6. C. Ti připravili velmi inspirativní projekt, v jehož centru stála. Seznámili v něm své spolužáky nejen se zajímavými informacemi a historií kostky, jejími možnými atypickými variantami, které mohou být nejen krychlemi, ale i jehlany, mnohostěny a dalšími tělesy, včetně dvou desítek různých reálných modelů. Podařilo se jim nadchnout své spolužáky také různými soutěžemi ve skládání mechanickém, virtuálním i kolektivním, a ukázali tak cestu dalším novým nadšencům této hry. Proto není divu, že se řady žáků, skládajících o přestávkách různé varianty kostek, v naší škole výrazně rozrostly. Průběh akce je k nahlédnutí ve fotogalerii.
 • 2012/2013

Přebor škol v šachu, kategorie I. stupneň ZŠ, 5. místo, žáci kroužku Šachy. Krajské kolo LO: Klára Henzlová, David Kubíček, Tereza Varyšová, Ondřej Peterka, Ondřej Beran, Anna Hronová, Ema Lajdová a Linda Pezlarová. Daniela Zadražilová, 8.B, bronzová medaile, Turnaj evropských klubů v basketbalu. Samuel Jan Zelený, kategorie 1.- 3. ročník, bronzová medaile. Adam Stehlík, kategorie 4.– 5.ročník, 9. místo, Lyžařský a snowboardový přebor škol Jihomoravského kraje. Lucie Spillerová, 9.A, 3. místo, 20. ročník výtvarné soutěžě Dva světy SVĚT DĚTÍ - SVĚT DOSPĚLÝCH. Tereza Dostálová, 1.A, 3. místo, Olympiáda dětí 1. stupně ZŠ města Brna. David Kubíček z 5.B, městské kolo Matematické olympiády získal ve své kategorii 1. místo.

 • 2011/2012

Vojta Daňhel 3.C, 3. místo, soutěž v anglickém jazyce ENGLISH JUNGLE Diplom
PhDr. Hana Palová oceněna jako Výrazná pedagogická osobnost roku "Učitel roku" 2012
Bára Dohnalová, 5.B, 3. místo Pythagoriáda, Ondra Tesáček čtvrté místo Pythagoriáda Diplom
Bára Dohnalová, 5.B, 29. místo v celostátním finále logické olympiády
Romana Dobešová, 2.A, zlatá medaile na mistrovství republiky v gymnastice Mistryně republiky

 • 2010/2011

Žáci třídy 4.B, 2. místo v celoroční soutěži Empík cyklista.Empík cyklista 2011
Mgr. Alena Kýrová převzala ocenění Učitel roku za tvorbu projektu Skupinová výuka mimořádně nadaných dětí na Úvoze. Za radnici přišel osobně poděkovat paní zástupkyni starosta městské části Brno – střed Mgr. Libor Šťástka Foto

 • 2009/2010

Škola získala grant z fondů EU na projekt Skupinová výuka nadaných dětí na Úvoze.
Jaromír Culka, Milan Kramárik - 6. ročník - městské kolo Pythagoriády
Šimon Prek, Kryštof Křejpský, Barbora Dohnalová, Vojtěch Vinterlík, Jan Racka - mezinárodní soutěž Taktik
V. Vinterlík 1. místo, T. Gazárek - Mates městské kolo
V. Vinterlík - 10. místo - celostátní kolo Logické olympiády
M. Kantová, A. Láníková, L. Stratilová, A. Stejskal, N. Malíková, P. Abadžiev, J. Svatuška, E. Lejska, P. Davídková, J. Dufek, D. Křivová - 2. místo - výtvarná soutěž Brno včera, dnes a zítra.
Michaela Filípková - 2. místo - výtvarná soutěž Pryč je mráz a bílá zima, pestré jaro bude prima
Dominik Hohl, Eda Jabůrek - 8.ročník - 1. místo - Orientační běh Antropos
Jan Dufek, Michal Kment - 7. ročník - 1. místo - Orientační běh Modřice
Bára Růžičková - 4. ročník - 1. místo - Brněnské běhy mládeže

 • 2008/2009

Alice Laníková - 2.místo - městské kolo výtvarné soutěže Empík naděluje

 • 2007/2008

Nikola Vondráčková - 2.místo - výtvarná soutěž Empík naděluje
Tomáš Růžička a Lucie Bukáčková - městské kolo Olympiády v českém jazyce
Simona Fischmeisterová - 7. ročník, Tomáš Růžička - 9. ročník - městské kolo anglické konverzační soutěže
Petr Čech - 7. B, Jana Zemánková - 8. B, Eliška Vlachová - 8. B - okresní kolo Biologické olympiády
Družstvo děvčat získalo 3. místo v X. ročníku Brněnské ligy ZŠ a víceletých gymnázií, II.liga
Bára Růžičková 2. A, Filip Roubal 4. A - 1. místo - Brněnské běhy mládeže.
Bára Růžičková 2.A - 1. místo - městské kolo Atletického trojboje.

 • 2006/2007

Michaela Filípková - 2. místo ve výtvarné soutěži „Empík naděluje“
Radek Zlámal - 9.A - vícemistr ČR v plavání
Pískání pro radost - krajské kolo - 3. místo získali mladší žáci

 • 2005/2006

Filip Jalový - 9.C - absolutní vítěz Brněnských běhů mládeže.

 • 2004/2005

Filip Jalový - 8.A - absolutní vítěz Brněnských běhů mládeže.
Václav Juráň - 7.A - absolutní vítěz Brněnských běhů mládeže.

 • 2003/2004

Pohár rozhlasu - 1. místo získali mladší žáci, 3. místo získaly starší žákyně.

 • 2002/2003

Přebory Brna v odbíjené - 1. místo
Krajské přebory v odbíjené - 1. místo

 • 2001/2002

Magdalena Šejdová - 5.B - první místo v soutěži Matematický klokan v kategorii Klokánek
Filip Jalový - 5.A - absolutní vítěz Brněnských běhů mládeže.
Lucie Skybová - 9.A - absolutní vítězka Brněnských běhů mládeže, 3. místo v atletickém čtyřboji,3. místo v orientačním běhu.

 • 2000/2001

Martin Skyba - 6.A - 3. místo v městském kole Pythagoriády.
Lucie Skybová - 8.A - 1. místo V Brněnských bězích mládeže.
Tomáš Bradáč - 9.A - 1. místo v městské literární soutěži Drogy a mládež.

 • 1999/2000

Petr Kolečkář - 9.B - 9. místo v okresním kole Matematické olympiády.
Šimon Lukašík - 5. ročník - 1. místo v městském kole Matematické olympiády.
Michal Malatín - 6.C - 3. místo v městském kole Pythagoriády.
Brněnské běhy proti drogám - 1. místo Milan Vodička, Jiří Tobiáš, Lucie Skybová, 2. místo Tomáš Blaha.

 • 1998/1999

Poprvé jsme se zapojili do mezinárodní matematické soutěže „Klokan“. V první desítce okresního kola se umístil v kategorii 8. a 9. tříd Jakub Maruš z 8.B.

 • 1996/1997

Michal Pešina - 6.C - 2.místo v okresním kole Pythagoriády.
Petr Kolečkář - 6.C - 4.místo v okresním kole Pythagoriády.
Jacqueline Šebetovská - 9.B - 2. místo městského kola konverzační soutěže v angličtině.

 • 1995/1996

Do městského kola Pythagoriády se probojovalo 16 žáků.
1.místo - městské finále Brněnských běhů mládeže.
1.místo - volejbalistky veVánočním turnaji

 • 1993/1994

Pavla Hrbková - 5.B - 3. místo v městském kole matematické olympiády.

 • 1992/1993

Martin Lažnovský - 7.A - 2. místo v městském kole matematické olympiády.
Marek Sedláček - 7.C - 1.místo v okresním kole Pythagoriády.

 • 1990/1991

Petra Seldáková - 8.B - 9. místo městského kola fyzikální olympiády.
Marek Aulehla - 6.A - 7. místo městského kola matematické olympiády.
Václav Linkov - 6.B účast v městském kole matematické olympiády.

 • 1989/1990

V tomto roce nedosáhli žáci žádných výrazných úspěchů na městské či krajské úrovni.

 • 1988/1989

1.místo - chlapci v městském kole v košíkové
Mikšíková 4.B - 1. místo v městském kole v recitaci
Madaracz 5.B - 3. místo v městské Pythagoriádě.
I. Pavlovičová 8.C - 1. místo na mistrovství ČR v latinskoamerických tancích.

 • 1987/1988

Jakub Jež 4.A - 1. místo v krajském kole soutěže v lyžování.
Petr Fuis 8.A - 3. místo na Přeborech ČR v judu.
Dita Hebká - 2. místo na Přeborech ČR v synchronizovaném plavání.
Martina Fialová 4.A a Soňa Sobocziková 4.B - 1. místo v městské soutěži v gymnastice.

 • 1986/1987

Martin Flešar 7.B - 3. místo v městském kole matematické olympiády.

 • 1985/1986

Kateřina Machařová - 1. místo v městském kole biologické olympiády.
Irena Žabičková - 2. místo v městském kole biologické olympiády.
Martin Flešar 6.B - 3. místo v městské Pythagoriádě.

 • 1984/1985

Petr Chytil - 1. místo v krajské recitační soutěži.
Klára Stejskalová - 1. místo - Běh o nejrychlejší dívku města Brna.
Viktor Dvořák - 2. místo v městské Pythagoriádě.

 • 1983/1984

Blanka Bradáčová - 1. místo - Běh o nejrychlejšího Brňana.
Kateřina Mrázová - 1. místo - Běh o nejrychlejší dívku města Brna.
Mladší žákyně zvítězily v obvodním kole Poháru rozhlasu v atletice.
Petr Chytil - 1. místo v národní recitační soutěži.

 • 1982/1983

D. Mlýnek - 2. místo v městském kole olympiády v českém jazyce.
Baďurová, Pinkasová - mezinárodní finále atletického čtyřboje.

 • 1981/1982

Na základě vynikajících výkonů v atletickém čtyřboji byli chlapci i dívky naší školy vybráni do družstva města Brna a zúčastnili se mezinárodních závodů v Lipsku.
Daniela Krčková - 2. místo v městském kole soutěže v plavání.
Nedoma - 3. místo v krajské soutěži v plavání.
Zuzana Koutná - 1. místo v krajské recitační soutěži.
J. Mezlerová a E. Prodilová - 1. místo v městské literární soutěži.
Pinkasová, Mráz, Štourač, Jordánová, Kunčíková, Liškutínová - 2. místo v krajské přírodovědné soutěži Zlatý list.

 • 1980/1981

Gabriela Formánková - 1.místo v městském i krajském kole sjezdového lyžování.
Daniela Krčková - 2. místo v městské soutěži v plavání.
Lea Ondrová - 1.místo v halové atletice.

 • 1979/1980

Zuzana Koutná 5. ročník - 1. místo v městské soutěži v uměleckém přednesu.
Družstvo chlapců - 1. místo v městském kole v košíkové.
Milan Šmiřák - 1. místo v krajském kole výtvarné soutěže.

 • 1978/1979

1. místo družstev v městském finále sportovní gymnastiky.
Dufek 9.ročník - 1. místo v atletice a cyklistickém závodě.
Zuzana Koutná 4. ročník - 1. místo v městské soutěži v uměleckém přednesu.

 • 1977/1978

Věra Černá - zařazena do družstva žen na OH 1980
Dana Brýdlová 7. ročník - 11. místo na Mistrovství Evropy ve sportovní gymnastice.

 • 1976/1977

Yveta Havlíčková 9. ročník - 1. místo na Mistrovství republiky v umělecké gymnastice.
Věra Černá 8. ročník - Mistrovství Evropy ve sportovní gymnastice.
Dana Brýdlová 7. ročník - Mistrovství Evropy ve sportovní gymnastice.

 • 1975/1976

V tomto roce nedosáhli žáci žádných výrazných úspěchů na městské či krajské úrovni.

 • 1974/1975

Zdeněk Hejna 7.C - 1. místo v krajské soutěži ve sportovní gymnastice.

 • 1973/1974

Karel Hruška 8.B - 1. místo v městském kole biologické olympiády.

 • 1972/1973

Karel Hruška 7.B - 2. místo v městském kole biologické olympiády.

 • 1971/1972

Neznámý žák - 1. místo v celostátním kole biologické olympiády.
Neznámý žák - 1. místo v krajském kole matematické olympiády.
Neznámý žák - 1. místo v krajském kole chemické olympiády.
Vybraní žáci školy - 1. místo na celostátním finále sportovních škol.

 • 1970/1971

Vybrané družstvo školy - 1. místo na celostátním finále sportovních škol.

 • 1969/1970

Petr Raus - 1. místo v krajském kole biologické olympiády.
Družstvo dívek - 1. místo ve sprinterské lize.
Vybraní žáci školy - 1. místo na celostátním finále sportovních škol.

 • 1968/1969

Nikola Hájková - 2. místo v krajském kole chemické olympiády.
Ladislav Bauer - 3. místo v krajském kole fyzikální olympiády.
Petr Raus - 2. místo v městském kole biologické olympiády.
Družstvo žáků 7.D - 1. místo na přeborech ČSSR ve sportovní gymnastice

 • 1967/1968

V tomto roce nedosáhli žáci žádných výrazných úspěchů na městské či krajské úrovni.

 • 1966/1967

Družstvo chlapců - 2. místo v městském turnaji v odbíjené a kopané.

 • 1965/1966


 • 1964/1965


 • 1963/1964

Jaroslav Kiefmann - 1. místo v krajském kole chemické olympiády.
Kolektiv žáků 9. ročníku - 1. místo v městském kole biologické olympiády.

 • 1962/1963

1. místo v biologické olympiádě
1. místo v lehkoatletické lize
1. ve sportovní gymnastice

 • 1961/1962

Začala se psát historie Základní devítileté školy v Brně na Úvoze pod vedením p. ředitele Jana Bobrovského.


Nástroje pro stránku