Volnočasové aktivity



Pokyny pro účastníky práce v kroužcích: Pokyny ke kroužkům
Přihlašování probíhá ONLINE prostřednictvím Edupage. Bližší info v sekci Aktuálně
Přehled interních kroužků ve šk. roce 2023/2024:zde
Přehled externích kroužků ve šk. roce 2023/2024:zde
Dodatečná nabídka Taneční kroužek( pátek 14 - 15):www.allfordance.cz

Co nabízíme žákům 1. stupně

Kroužky vedené interními lektory

Volnočasové aktivity dětí jsou zajišťovány formou placených kroužků. Rodiče se finančně podílí na mzdovém a materiálním zajištění, škola poskytne zdarma vše ostatní. Částku, která částečně pokryje náklady na provoz kroužků, je potřeba zaslat na účet školy: 372 323 943/0300.

  • období říjen - prosinec - úhradu proveďte od 25.9.2023 do 30.9. 2023 - cena 150 Kč za měsíc (Modelování 200Kč)
  • období leden - květen - úhradu proveďte od 1.1. 2024 do 10.1.2024 (kroužek Bruslení trvá pouze do března)

Práce v kroužcích začíná 1.10. Do tohoto termínu musí být uhrazen poplatek za 1. období, jinak žák nemůže kroužek navštěvovat. Kroužky budou otevřeny při minimálním počtu dvanácti přihlášených.
Přihlašování do kroužků od 6. 9. 2023: Edupage - úvod - přihlašování

Stručná anotace nabízených kroužků
Modelování - základní techniky, od 3. ročníku hrnčířství, glazování pro žáky 1. - 5. ročníku
Sportík - pohybové aktivity pro začínající sportovce z 2. - 5. ročníku
Bruslení - nácvik bruslařských technik pro žáky 1. a 2. ročníku
Muzikál - pro všechny, kteří zpívají, tančí a rádi se předvádí, pro žáky 2. - 5. ročníku
Flétna - základy hry na zobcovou flétnu, pro žáky 1. - 5. ročníku



Kroužky vedené externími lektory

Naše škola spolupracuje s mnoha zájmovými organizacemi, tanečními školami a Centry volného času. Těmto organizacím poskytujeme prostory i technické zázemí pro kvalitní vedení kroužků přímo v budově školy. Přihlašování do kroužků a vybírání poplatků za pololetí si zajišťují organizace samy.

Stručná anotace nabízených kroužků
Judo - základy sebeobrany pro žáky 1. - 5. ročníku. Přihlašování zde: https://www.judo-brno.cz/prihlaska/
Veselá věda - bádej badačivesela_veda.pdf. Přihlašování zde:https://www.veselaveda.cz/krouzky/brno/. KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ, který děti baví a zároveň chytře vzdělává, podporuje přirozenou zvídavost a touhu po bádání. Přibližuje dětem vědu hravou formou a je plný zábavných pokusů z chemie, biologie a fyziky. Je určen pro děti z 1.stupně ZŠ.
Věda nás baví - malí výzkumníci, přihlašování: https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti. Přihlašování zde:https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlaska
Výtvarný ateliér - netradiční výtvarné techniky, rukodělné tvoření z rozličných materiálů, letáčekzde
Basket - přípravka a základy hry zde letáčekPřihlášky zde: https://www.bkskokani.cz/pripravky
DANCE FLOW - taneční stylZDE. Přihlášky zde:https://www.krouzky.cz/online-prihlaska?chosenRegion=4&chosenObvod=223&chosenSkola=&chosenKrouzek=
Šachy - nácvik hry, účast v soutěžích. Letáček zde:sachyuvoz.pdfhttps://www.hribata.cz/informace-o-klubu. Přihlašování do kroužku zde:jaroslav.bures@hribata.cz
Florbal - nácvik hry, účast v soutěžích pro kluky 3. - 5. ročníku. Letáčekflorbal_uvoz.pdfpotřeby na florbal. Přihlašování zde: https://www.starsflorbal.cz/zs-uvoz/
Taneční s Rytmixem - nácvik tanců různých tanečních stylů, účast v soutěži Dance For People Cup a možná i natáčení do televize na Déčko! Letáček zde. Pro žáky 1. - 5. ročníku, kteří nemají problém s rytmem a rádi se hýbou. Přihlašování a dotazy přes e-mail brno@danceforpeople.cz nebo na tč +420 731 959 122. Zaplatíte v hotovosti na 1. lekci nebo převodem na účet 2155876153/0800
(do poznámky uveďte: jméno a příjmení dítěte, ZŠ Úvoz)
Angličtina s ILC - intenzivní výuka angličtiny od začátečníků až po velmi pokročilé, letáčekzde
Angličtina hrou - angličtina pro nejmenší. Přihlášky zde:https://www.krouzky.cz/online-prihlaska?chosenRegion=4&chosenObvod=223&chosenSkola=&chosenKrouzek=
Anglická konverzace - pro pokročilé. Přihlášky zde:https://www.krouzky.cz/online-prihlaska?chosenRegion=4&chosenObvod=223&chosenSkola=&chosenKrouzek=

Kluby

Kluby jsou určeny dětem, které nemají zájem chodit pravidelně do kroužků.
Aktuálně nabízíme: Klub švadlenky - pro děvčata, garant a bližší info: kysilkova@zsuvoz.cz
Klub deskových her - logické,strategické a taktické deskové hry, hlavolamy.

Infocentrum

V roce 2006 bylo otevřeno informační centrum pro žáky školy. Je vybaveno audiovizuální technikou, několika počítači pro individuální využití a žákovskými knihovnami. Slouží především těm, kteří nemají doma vlastní počítač k vypracování prezentace či referátu. Nabízí možnost čtení, vypůjčování knih i oddechu. Vzhledem k velkému počtu žáků a tříd je v současné době centrum využíváno jako učebna.

Školní družina

Pro zaměstnané rodiče žáků prvního stupně je školní družina velkou pomocí. Vychovatelky jsou připraveny postarat se o děti před zahájením vyučování už od 6:15 h. a po jeho ukončení až do 17:00 h. V žádném případě nejde jen o pouhý dohled nad dětmi. Doba, kterou děti stráví ve školní družině, je vyplněna různorodými aktivitami, při nichž si děti odpočinou, pobaví se i naučí něčemu novému. V rámci odpočinkové a rekreační činnosti děti kreslí, věnují se společenským hrám, poslouchají a čtou pohádky nebo zpívají oblíbené písničky. Důležitou součástí jejich programu je výtvarná a pracovní zájmová činnost, při níž vznikají krásné výrobky z papíru, textilu i přírodních materiálů. Děti se učí vyrábět obrázky a šperky z kůže nebo třeba batikovat. Po dopoledním sezení v lavicích se potřebují proběhnout a odreagovat se, proto naše vychovatelky často organizují míčové hry nebo lehkoatletické soutěže, někdy s dětmi chodí plavat. Při každodenních vycházkách vedou děti k tomu, aby si všímaly rostlin a živočichů a naučily se je poznávat. Součástí cíleného zájmu o přírodu je i zařazování přírodovědných filmů do programu jednotlivých oddělení. Školní družina nezapomíná ani na dopravní výchovu nebo didaktické hry na procvičení učiva. Pokud si to rodiče přejí, mohou si děti v družině vypracovat domácí úkoly. V den konání třídních schůzek nebo hovorových hodin je provoz družiny prodloužen až do jejich skončení. Je to velká pomoc rodičům, kteří si mohou v klidu promluvit s vyučujícími a o jejich děti je postaráno. Začátkem a koncem prázdnin mohou rodiče využít pro své děti Družinkového příměstského tábora. Na vycházkách a výletech poznají Brno a jeho nejbližší okolí.

Školy v přírodě

S příchodem jara pravidelně organizujeme školy v přírodě pro všechny mladší žáky. Ti nejmenší, kteří dosud nikdy neopustili teplo rodinného krbu, mívají zpočátku trošku strach. Po překonání prvního večera bez rodičů však i oni přijdou na to, že škola v přírodě je náramná zábava, že si už dlouho nezahráli tolik her v pěkném přírodním prostředí, že spolužáci jsou docela prima a že s paní učitelkou i s paní vychovatelkou si najednou můžou popovídat o spoustě zajímavých věcí, na které není ve škole čas. Pro pedagogický doprovod to bývá období značného psychického vypětí, ale také jedinečná příležitost poznat své žáky „zblízka“ a za úplně jiných podmínek, než při každodenní výuce ve třídě. Toto vzájemné poznání velmi často přispěje i ke zlepšení vztahů mezi žáky.

Co nabízíme žákům 2. stupně

Kroužky vedené interními lektory

Vzhledem k neuspokojivé situaci ve financování škol můžeme zajistit volnočasové aktivity dětí jen formou placených kroužků. Rodiče se finančně podílí na mzdovém a materiálním zajištění, škola poskytne zdarma vše ostatní. Částka, která částečně pokryje náklady na provoz kroužků, bude vybírána lektorem kroužku ve dvou splátkách: období říjen - prosinec (úhradu proveďte od 15.9. do 30.9.), období leden - červen (úhradu proveďte od 1.1. do 31.1.). Práce v kroužcích začíná 1.10. Do tohoto termínu musí být uhrazen poplatek za 1. období, jinak žák nemůže kroužek navštěvovat. Kroužky budou otevřeny při minimálním počtu dvanácti přihlášených. Při velkém počtu přihlášek bude proveden výběr.
Anglická konverzace - konverzace s rodilou mluvčí - lektorka Mgr. Lauren Elizabeth McEvoy

Kroužky vedené externími lektory

Naše škola spolupracuje s mnoha zájmovými organizacemi, tanečními školami a Centry volného času. Těmto organizacím poskytujeme prostory i technické zázemí pro kvalitní vedení kroužků přímo v budově školy. Vybírání poplatků za pololetí si po domluvě na první lekci zajišťují přímo lektoři.

Infocentrum

V roce 2006 bylo otevřeno informační centrum pro žáky školy. Je vybaveno audiovizuální technikou, několika počítači pro individuální využití a žákovskými knihovnami. Slouží především těm, kteří nemají doma vlastní počítač k vypracování prezentace či referátu. Nabízí možnost čtení, vypůjčování knih i oddechu.

Relaxcentrum

Při čekání na odpolední výuku mohou žáci 2. stupně využít relaxační místnost, která na škole vznikla na základě žákovské iniciativy a celoškolního hlasování. V období nepříznivého počasí si mohou žáci zahrát fotbálek, počítačovou hru nebo se jen tak válet na relaxačních vacích. V současné době je centrum využíváno převážně jako učebna pro žáky potřebující péči speciálního pedagoga.

Lyže, kola, voda

Podobně jako lyžařské kurzy se na naší sportovní škole stal tradicí i vodácký výcvik. Probíhá každoročně (již 15 let) na řece Vltavě, kde pod dozorem zkušených vodáckých instruktorů získají všichni účastníci základní teoretickou a především praktickou průpravu techniky jízdy na tekoucí vodě. Nocování ve stanech a splouvání řeky na dvoumístných nafukovacích lodích bývá pro všechny nezapomenutelným zážitkem. O účastníky je dobře postaráno - veškeré vodácké vybavení zajistí pořádající agentura, stejně jako vlastní kuchyň (snídaně, obědové balíčky, teplé večeře) a autobus, který je k dispozici po celou dobu pobytu.
Tradiční jsou na naší škole také cyklistická soustředění sportovních tříd. Chlapci a děvčata vyjíždějí s vyučujícími (a doprovodným vozidlem) na kolech přímo z Brna. Základna bývá vzdálena 40 - 50 kilometrů. Odtud pak většinou po turisticky značených přírodních cestách podnikají hvězdicovité výlety do okolí. Výjimečné nejsou ani situace, kdy se kolo tlačí vzhůru k hradní zřícenině nebo se brodí přes řeku. Občas si naši sportovci sáhnou až na dno svých sil, ale o to větší je pak jejich radost, když se přesvědčí, co všechno dokážou.


Nástroje pro stránku