Letos nás čeká ...


Září

 • Slavnostní vítání prvňáčků v pondělí 4. 9. v 7.40 h ve vestibulu školy
 • Focení prvňáčků
 • Brněnské běhy mládeže
 • Zahájení celoroční soutěže Empík pro žáky 3. a 4. ročníku
 • Orientační běhy
 • Streetball 29. 9.

Říjen

 • 1.10.Zahájení práce v kroužcích
 • 16. - 20. 10. Tematický týden Podzim 7. a 8. ročníky

Listopad

 • Obvodní kolo ve šplhu žáků 1. stupně
 • Bobřík informatiky
 • Zahájení práce v kroužku MiniIqáček pro nadané předškoláky středa 2. 11. ve 13.30 h
 • Badminton 22. 11.

Prosinec

 • Vánoční turnaj ve vybíjené 1. stupeň
 • Vánoční turnaj v přehazované 2. stupeň
 • Olympiáda ČJ, D
 • Čertoviny
 • Třídní vánoční besídky 19. 12 - 22. 12.
 • Florbalový turnaj 18. 12. a 20. 12.
 • Úvoz má talent 21. 12.

Leden

 • Olympiáda ČJ, D
 • Matematická olympiáda
 • Společenský den a předávání pololetního vysvědčení úterý 31. 1.
 • Přehazka 17. 1.

Únor

 • Pythagoriáda
 • Pišqoriáda 1. 2.
 • Olympiáda F, Z, PŘ
 • Konverzační soutěž v AJ

Březen

 • Archimediáda
 • Akademie programování
 • Lyžařský kurz
 • Den otevřených dveří
 • Škola naruby
 • Lyžařský kurz 3. - 8. 3.
 • PíDay 14. 3.
 • Tematický týden Jaro
 • Přehazka

Duben

 • Zápis
 • Den Země
 • Brněnské běhy mládeže
 • Olympiáda M
 • Miniolympiáda M
 • Den Zdraví
 • Noc s Andersenem

Květen

 • Fotografování tříd
 • Vodácké soustředění 28. - 31. 5.
 • ŠVP, třídní výlety
 • Atletický trojboj a čtyřboj
 • Škola nanečisto
 • Cesta kolem světa

Červen

 • Třídní schůzky pro předškoláky
 • Cyklistické soustředění
 • Školní přebory v atletice pro 1. stupeň
 • Školní přebory v atletice pro 2. stupeň 26. 6.
 • Cyklistické soustředění 11. - 14. 6.
 • Ukončení celoroční soutěže Empík
 • Slavnostní vyprovázení deváťáků


Další plánované akce najdete na webových stránkách jednotlivých tříd nebo v Termináři.


Nástroje pro stránku