Podmínky k hodnocení předmětu český jazyk a literatura

Veškeré úkoly a termíny zadávány přes edupage

MLUVNICE

 • Testy z aktuálně probíraného učiva (cca 5/pololetí)
 • Kratší pravopisné diktáty a doplňovačky (cca 5/pololetí)
 • Čtvrtletní kontrolní diktát
 • Písemné domácí úkoly prosím podepsat - pokud úkol není podepsaný, je neplatný a žák má možnost si jej napsat téhož dne po vyučování)
 • Část úkolů bude zadávána prostřednictvím stránek umimecesky (zadáno i v edupage)
 • Doporučuji - pravidelně procvičovat pravopis (dvakrát týdně 15 - 20 minut)

SLOH

 • Kratší slohové písemné úkoly na základě probírané látky (cca 1 /týden, 14 dnů)
 • Mluvní cvičení na zvolené téma (1/pololetí)
 • Čtvrtletní kontrolní slohová práce

LITERATURA

 • Práce s literárním textem
 • Paměťové učení textu s porozuměním
 • Čtenářský (kulturní) deník

6. ročník - 2 knihy za pololetí
7. ročník - 3 knihy za pololetí
8. a 9. ročník - 4 knihy za pololetí
jde o knihy z doporučených okruhů - okruhy a termíny budou včas upřesněny

Protokol o přečtené knize dostanou děti ve škole nebo je ke stažení ve sdílené složce (viz níže) - všechny protokoly je nutné mít na jednom místě od šestého po devátý ročník (ideálně rychlovazač a eurofolie) a odevzdávat vždy celý literární (čtenářský) deník

Knihy navíc určitě zapsat, budou započítány do hodnocení.

Nutné je včasné odevzdání. Odevzdání po termínu je možné pouze z vážných zdravotních důvodů potvrzených rodiči.

Sešity


8.B

 • Mluvnice - A4 linkovaný (40 nebo 60 listů)
 • Sloh - A4 linkovaný (20 listů)
 • Literární deník (literatura + čtenářský deník) - rychlovazač + eurofolie + volné listy)


6.B
viz nástěnka v edupage

Hodnocení

Veškeré úkoly a práce jsou bodovány. V pololetí se pak sčítají body ze všech prací a úkolů (včetně domácích či dobrovolných). Nesplněný úkol = 0 bodů! Výsledná známka je stanovena dle procent z maximálního možného počtu bodů, s přihlédnutím k individuálním schopnostem žáka

Doporučené webové stránky

Absence a doučování

V případě absence si žák doplní zameškané učivo nejpozději do týdne, ideálně od spolužáků (v případě dlouhodobé absence po individuální domluvě).

V případě potřeby možnost doučování
bude upřesněno v 1. zářijovém týdnu

Sdílená složka


Nástroje pro stránku