Zpět

Publicita

Učitelské noviny podruhé

Další článek v týdeníku Učitelské noviny prezentuje zkušenosti z výuky na naší škole.
UN 1. října 2013

Skupinová výuka na 2. stupni

Další etapa projektu s názvem Skupinová výuka mimořádně nadaných žáků na Úvoze II byla zahájena. Výuka v šestém av sedmém ročníku probíhá dle upraveného ŠVP - žáci mají nové předměty a od října i nové specifické kroužky. O projektu informovaly veřejnost i Učitelské noviny. Článek otištěný v posledním čísle je k nahlédnutí zde.


Zpět


Nástroje pro stránku