Zpět

Průběh projektu

2013

Březen - Srpen:

 • Zahájení práce realizačního týmu projektu - příprava šk. roku 2013/2014
 • Informování veřejnosti o zahájení a cílech projektu
 • Dodatek ŠVP - koncepce, metodika, úprava učebních plánů
 • Příprava zadávacích řízení na dovybavení učeben počítačovou technikou
 • Příprava zadávacího řízení na odborné lektory volnočasových aktivit a anglického jazyka
 • Příprava vzdělávacích materiálů do výuky
 • Příprava učebních plánů
 • Studium pedagogů
 • Nákup literatury a učebních pomůcek


Září - Prosinec:

 • Zahájení výuky ve skupinách
 • Nákup zařízení IT, instalace, zahájení provozu
 • Dovybavení učeben odbornou literaturou a periodiky
 • Zahájení výuky anglické konverzace rodilým mluvčím
 • Zahájení práce v kroužcích
 • Studium pedagogů


2014
Leden - Srpen:

 • Výuka ve skupinách dle inovovaného ŠVP
 • Využití nástrojů ICT při výuce
 • Realizace kroužků a anglické konverzace rodilým mluvčím
 • Prezentace projektu veřejnosti
 • Studium pedagogů


Září - Prosinec:

 • Zahájení skupinové výuky v 6. ročníku dle inovovaného ŠVP
 • Pokračování výuky v 7. ročníku
 • Využití nástrojů ICT při výuce
 • Realizace kroužků a anglické konverzace rodilým mluvčím
 • Prezentace projektu
 • Studium pedagogů

Zpět


Nástroje pro stránku