Zpět

Průběh projektu

2010
Březen:

 • Zahájení realizace grantového projektu Skupinová výuka mimořádně nadaných dětí na Úvoze
 • Zahájení práce realizačního týmu projektu - příprava šk. roku 2010/2011
 • Informování veřejnosti o zahájení a cílech projektu
 • Dodatek ŠVP - koncepce, metodika, úprava učebních plánů
 • Příprava zadávacích řízení na dovybavení učeben počítačovou technikou
 • Příprava zadávacího řízení na vytvoření e-learningového prostředí pro potřeby nadaných
 • Příprava doplňujících materiálů do výuky

Duben:

 • Příprava zadávacího řízení na odborné lektory volnočasových aktivit
 • Příprava konkurzu na odborného lektora anglického jazyka a jazykových kroužků
 • Uzavření konkurzního řízení na vyučujícího do skupiny nadaných v 1. ročníku

Květen:

 • Nákup PC techniky
 • Česká republika součást Evropy - projektový den
 • Nákup literatury a periodik
 • Nákup deskových her a pokusných souprav do volnočasových aktivit
 • Příprava zadávacího řízení na pozice lektorů volnočasových aktivit
 • Zveřejnění článku o projektu v Učitelských novinách

Červen:

 • Uzavření zadávacího řízení na lektory volnočasových aktivit
 • Uzavření zadávacího řízení na vyučujícího AJ - rodilého mluvčího
 • Zahájení školení realizačního týmu - e-lerning v prostředí Moodle
 • Spolupráce s PPP Hlinky - diagnostika nadání budoucích prváků

Červenec:

 • Instalace a zasíťování PC techniky
 • Příprava učebních materiálů pro jednotlivé ročníky inovované skupinové výuky nadaných
 • Dovybavení učeben odbornou literaturou a periodiky
 • Uzavření smlouvy s dodavateli služeb: lektor volnočasových aktivit a lektor anglického jazyka-rodilý mluvčí

Srpen:

 • Příprava inovované výuky ve skupinách nadaných
 • Dokončení diagnostiky nadání u nových žáků
 • Organizační zajištění práce ve specifických kroužcích a výuky AJ rodilým mluvčím
 • Příprava učebních plánů, paralelních rozvrhů a rozšiřujících aktivit pro žáky ve skupinách

Září:

 • Zahájení inovované výuky ve skupinách
 • Pedagogická diagnostika nadaných
 • Příprava zahájení práce ve specifických kroužcích
 • Zahájení výuky AJ rodilým mluvčím
 • Proškolování vyučujících v tvorbě e-l kurzů a testů

Říjen:

 • Výuka ve skupinách
 • Příprava zahájení činnosti Klubu rodičů nadaných dětí na škole
 • Zahájení práce dětí ve specifických kroužcích Panda, Edison, Robotík, Informatik
 • Aktivace uživatelských žákovských účtů v prostředí Moodle

Listopad:

 • Výuka ve skupinách
 • Zahájení projektu Seminární středy
 • Zahájení práce žáků v e-l kurzech
 • Přednáška o skupinové výuce na setkání rodičů nadaných dětí

Prosinec:

 • Výuka ve skupinách
 • Příprava zápisu do skupin nadaných, diagnostiky nadání
 • Individuální práce na přípravě materiálů vhodných pro výuku nadaných

2011
Leden:

 • Zápis do skupin nadaných na šk. rok 2011/2012, diagnostika nadání, konzultace s PPP
 • Dopracování výukové náplně předmětu Vědouka
 • Inovace dodatku ŠVP pro další školní rok - zpřesnění a úprava kritérií hodnocení nadaných
 • Individuální doškolování vyučujících v moderních metodách výuky
 • Celodenní workshop metod a postupů při tvorbě zajímavých úloh a aktivizujících pracovních listů pro nadané
 • Výuka ve skupinách

Únor:

 • Výuka ve skupinách
 • Kritéria přijetí žáka do skupinové výuky
 • Pololetní hodnocení IVP
 • Příprava skupinové výuky pro další školní rok - materiální zajištění

Březen:

 • Rozdělení žáků do skupiny, oznámení rodičům
 • Finalizace dokumentu Hodnocení žákovských kompetencí, které bude přiloženo k závěrečnému ročníkovému vysvědčení žáků ve skupinové výuce
 • Příprava škol v přírodě, exkurze do Pelhřimova a Prahy
 • Výuka ve skupinách

Duben:

 • Příprava skupinové výuky pro další školní rok - organizační zajištění
 • Informace o probíhajícím projektu ve Zpravodaji městské části Brno střed
 • Výuka ve skupinách

Květen:

 • Uzavírání práce ve specifických kroužcích pro nadané
 • Dokončování ročníkových prací.
 • Individuální hodnocení IVP žáků, konzultace s PPP
 • Publikování článku Skupinovka z Úvozu v časopise Komenský
 • Výuka ve skupinách

Červen:

 • Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
 • Výuka ve skupinách
 • Příprava skupinové práce ve šk. roce 2011/2012 - organizační zajištění, výukové materiály
 • Uzavření školního roku vydáním vysvědčení a hodnocení práce ve skupině
 • Pravidelné schůzky realizačního týmu - pedagogové

Červenec:

 • Vyhodnocení aktivit za uplynulý školní rok
 • Příprava skupin nadaných v 1. ročníku
 • Nákup PC techniky
 • Dovybavení tříd a žákovských kompletů

Srpen:

 • Máme chvilku prázdniny
 • Příprava nového školního roku ve skupinách - projekty, ročníkové práce, učební programy

Září:

 • Zahájení práce ve skupinách
 • Pedagogická diagnostika prvňáčků
 • Informace o projektu a jeho úspěšné realizaci na třídních schůzkách
 • Pravidelné schůzky realizačního týmu - pedagogové

Říjen

 • Zahájení práce ve specifických kroužcích
 • Výuka ve skupinách
 • Příprava diagnostického dne
 • Tvorba IVP žáků
 • Pravidelné schůzky realizačního týmu - pedagogové

Listopad

 • Konzultace s dohlížející PPP, kontrola IVP
 • Výuka ve skupinách
 • Diagnostika nadání ve spolupráci s Dětskou Mensou
 • Pravidelné schůzky realizačního týmu - pedagogové

prosinec

 • Realizace školení Pedagogika nadaných ve spolupráci s Centrem nadání
 • Výuka ve skupinách
 • Příprava zápisu do skupin
 • Informace veřejnosti o projektu na Dnu otevřených dveří, Veletrhu základních škol a periodikách
 • Pravidelné schůzky realizačního týmu - pedagogové

2012
leden

 • Konzultace s PPP a pololetní evaluace dětí
 • Vyhodnocení IVP
 • Zápis do skupin s diagnostikou nadání
 • Výuka ve skupinách
 • Pravidelné schůzky realizačního týmu - pedagogové

únor

 • Výuka ve skupinách
 • Pravidelné schůzky realizačního týmu - pedagogové
 • Víkendové školení Newton centra - Nadání a nadaní

březen

 • Výuka ve skupinách
 • Pravidelné schůzky realizačního týmu - pedagogové
 • Víkendové školení Newton centra - Nadání a nadaní
 • Škola naruby - učíme se navzájem

duben

 • Výuka ve skupinách
 • Pravidelné schůzky realizačního týmu - pedagogové
 • Víkendové školení Newton centra - Nadání a nadaní
 • Příprava skupinové výuky ve šk. roce 2012/2013

květen

 • Výuka ve skupinách
 • Pravidelné schůzky realizačního týmu - pedagogové
 • Prezentace ročníkových projektů
 • Ukončení práce ve specifických výukových kroužcích
 • Příprava slovního hodnocení
 • Individuální konzultace s rodiči
 • projekt Den s EU

červen

 • ukončení školního roku
 • vyhodnocení celého projektu
 • informace o projektových výstupech
 • předání propagačních předmětů zúčastněným
 • výhledy skupinové výuky v dalších letech
 • poděkování dětem i rodičům ve skupinách

PROJEKT KONČÍ, SKUPINKY ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ


Zpět


Nástroje pro stránku