Ovoce do škol


Naše škola se účastní Ovoce do škol, jehož cílem je zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

V rámci projektu dostávají všichni žáci 1. – 5. tříd během školního roku balíčky s ovocem a zeleninou, a to zcela ZDARMA.

Projekt „Ovoce do škol“ spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.

Doprovodné aktivity


Nástroje pro stránku