Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
zapis [2019/01/18 13:48]
prinosil [Pokyny k zápisu na ZŠ Úvoz]
zapis [2019/03/29 12:36] (aktuální)
kyrova [Dodatečný zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2019/2020]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Zápis žáků do 1. ročníku ​pro školní rok 2018/​2019 ​======+====== Zápis žáků do 1. ročníku ======
  
 \\ \\
Řádek 13: Řádek 13:
  
  
-{{::​pokyny_k_zapisu_2019.pdf|Pokyny k zápisu pro školní rok 2018/2019}}\\+{{::​pokyny_k_zapisu_2019.pdf|Pokyny k zápisu pro školní rok 2019/2020}}\\
 {{::​kriteria_pro_prijeti_k_zakladnimu_vzdelavani-smernice.pdf|Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání - směrnice}} {{::​kriteria_pro_prijeti_k_zakladnimu_vzdelavani-smernice.pdf|Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání - směrnice}}
  
Řádek 19: Řádek 19:
 Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k posunutí termínu zápisu a objednacím lhůtám v brněnských poradnách je nutné veškerá vyšetření a kontakt s PPP zajistit v dostatečném předstihu. Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k posunutí termínu zápisu a objednacím lhůtám v brněnských poradnách je nutné veškerá vyšetření a kontakt s PPP zajistit v dostatečném předstihu.
  
-===== Dodatečný zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2018/2019  ===== +===== Dodatečný zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2019/2020  ​===== 
-Děti ze spádové oblasti, které se nemohly dostavit k řádnému zápisu, mohou takto učinit ​ve dnech ...................... od 13.00 do 15.00h. Rodiče předem oznámí den a hodinu dodatečného zápisu ​na adresekyrova@zsuvoz.cz. ​+Děti ze spádové oblasti, které se nemohly dostavit k řádnému zápisu, mohou takto učinit ​po domluvě ​na adrese kyrova@zsuvoz.cz. Dodatečné zápisy budou realizovány vždy v pátek v dopoledních hodinách
  
  
Návštěvník: 787291 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki