Zápis žáků do 1. ročníkuPokyny k zápisu na ZŠ Úvoz

Pokyny k zápisu pro školní rok 2019/2020
Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání - směrnice

Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k posunutí termínu zápisu a objednacím lhůtám v brněnských poradnách je nutné veškerá vyšetření a kontakt s PPP zajistit v dostatečném předstihu.

Dodatečný zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2019/2020

Děti ze spádové oblasti, které se nemohly dostavit k řádnému zápisu, mohou takto učinit po domluvě na adrese kyrova@zsuvoz.cz. Dodatečné zápisy budou realizovány vždy v pátek v dopoledních hodinách.

Skupinová výuka nadaných

Výběrové řízení do skupinové výuky mimořádně nadaných žáků bude zahájeno při zápisu viz Pokyny k zápisu. Pohovor k zařazení do skupiny probíhá ve sborovně školy. Rodiče dítěte doloží výsledek vyšetření nadání (PPP Voroněžská 5, Veveří 15) a vyplní předběžný dotazník (dostanete u zápisu). Kritéria rozhodující o zařazení do skupinové výuky nadaných: vyjádření PPP, předčasné čtenářské a počtářské dovednosti, starší sourozenec ve škole, spádovost.

Výběr do skupinové výuky bude uzavřen 30. 6. 2019. Rodiče budou průběžně informováni e-mailem o zařazení či nezařazení dítěte do skupiny. Případné nezařazení do skupiny neruší zápis dítěte. Pokud se rodiče rozhodnou, že dítě na naši školu nenastoupí, vyplní neprodleně Žádost o zpětvzetí žádosti a podepsanou doručí na ZŠ Úvoz 55 (postačí scan).

Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k posunutí termínu zápisu a objednacím lhůtám v brněnských poradnách je nutné veškerá vyšetření a kontakt s PPP zajistit v dostatečném předstihu.

Elektronická podpora zápisu

V letošním roce pokračuje elektronická podpora zápisu do základních škol. Aplikace na webu http://zapisdozs.brno.cz/ umožní rodičům zjistit potřebné informace spojené se zápisem, vytisknout si žádost a sledovat výsledky přijetí žáků na jednotlivých školách.
Elektronický zápis do ZŠ
Upozorňujeme, že podmínkou je osobní účast dítěte u zápisu.

Přerušení správního řízení

Rodiče budoucích prvňáčků, kteří podali žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na více školách a rozhodli se, že dítě na naši školu nenastoupí, vyplní neprodleně Žádost o zpětvzetí žádosti a podepsanou doručí na ZŠ Úvoz 55.

Seznam přijatých žáků

Seznam přijatých žáků na ZŠ Úvoz 2019/2020 Zápis 2019/2020

Návštěvník: 815817 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki