Zápis žáků do 1. ročníkuSeznam přijatých žáků

  • bude zveřejněn na úřední desce školy (vedle vchodových dveří) a zde od 17. 5. 2021

Aktuální pokyny k zápisu na ZŠ Úvoz

Zápis do tříd Šikulky a Skupinová výuka nadaných: rodiče dodají škole také vyplněný dotazník pro zájemce o výběrové třídy, vyjádření PPP k nadání dítěte.

Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k posunutí termínu zápisu a objednacím lhůtám v brněnských poradnách je nutné veškerá vyšetření a kontakt s PPP zajistit v dostatečném předstihu.

Žádost o odklad povinné školní docházky je nutné vyplnit současně s žádostí o přijetí, a to elektronicky na webu http://zapisdozs.brno.cz/.

Dodatečný zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2021/2022

Vzhledem k MO nebudou dodatečné zápisy realizovány.

Skupinová výuka nadaných

Výběrové řízení do skupinové výuky mimořádně nadaných žáků bude zahájeno při zápisu viz Pokyny k zápisu. Rodiče dítěte doloží výsledek vyšetření nadání (PPP Voroněžská 5, Veveří 15) a vyplní předběžný dotazník (dostanete u zápisu). Kritéria rozhodující o zařazení do skupinové výuky nadaných: vyjádření PPP, předčasné čtenářské a počtářské dovednosti, starší sourozenec ve škole, spádovost.

Výběr do skupinové výuky bude uzavřen 30. 6. 2019. Rodiče budou průběžně informováni e-mailem o zařazení či nezařazení dítěte do skupiny. Případné nezařazení do skupiny neruší zápis dítěte. Pokud se rodiče rozhodnou, že dítě na naši školu nenastoupí, vyplní neprodleně Žádost o zpětvzetí žádosti a podepsanou doručí na ZŠ Úvoz 55 (postačí scan).

Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k posunutí termínu zápisu a objednacím lhůtám v brněnských poradnách je nutné veškerá vyšetření a kontakt s PPP zajistit v dostatečném předstihu.

Elektronická podpora zápisu

V letošním roce pokračuje elektronická podpora zápisu do základních škol. Aplikace na webu http://zapisdozs.brno.cz/ umožní rodičům zjistit potřebné informace spojené se zápisem, vytisknout si žádost, rezervovat den i čas zápisu, a později sledovat výsledky přijetí žáků na jednotlivých školách.
Elektronický zápis do ZŠ
Upozorňujeme, že podmínkou je osobní účast dítěte u zápisu.

Přerušení správního řízení

Rodiče budoucích prvňáčků, kteří podali žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na více školách a rozhodli se, že dítě na naši školu nenastoupí, vyplní neprodleně Žádost o zpětvzetí žádosti a podepsanou doručí na ZŠ Úvoz 55.

Návštěvník: 1150078 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki