Matematické představy

Cílem těchto cvičení je zvládnout základy pro utváření matematických pojmů. Nacvičujeme srovnávání velikostí, porovnávání množství, pojmy stejně, více, méně, poznávání prostorových a časových vztahů, orientaci v počtu do 10.

Určování množství:

 • Připravíme před dítě dvě hromádky knoflíků, kostek atd. Ptáme se: „Kde je víc?“ „Kde je méně?“ Nezapomeneme také na dvě hromádky o stejném počtu.

Porovnávání množství pomocí grafického znázornění:

 • Nakreslíme před sebe řadu koleček (4 – 5), vedle potom řadu čtverečků tak, aby dítě jednotlivé dvojice mohlo spojovat čarami. Po spojení se ptáme: „Kterých obrázků je víc?“ Při nestejném množství geometrických obrazců potom zůstanou nadpočetné obrazce a dítě si názorně uvědomuje pojem množství.
 • Hrajeme „Člověče, nezlob se.“ (Cvičení orientace v počtu do 6).
 • Na volný list papíru nakreslíme kolečka, čtverce, trojúhelníky. Z nich jeden vždy vyplníme určitým počtem puntíků (např. čtverec dvěma, kolečko třemi, trojúhelník čtyřmi). Dítě má potom ostatní volné obrázky doplnit stejným počtem puntíků (všechny čtverce dvěma atd.).
 • Nakreslíme určitý počet geometrických obrazců na jeden řádek vedle sebe (např. pět koleček, pod to na další řádek tři čtverce apod.) a dítě potom kreslí stejný počet samo.

Cvičíme pojmy nahoře, dole, uprostřed:

 • Vezmeme nějaký předmět a dáváme jej na různá místa stolu. Dítě říká: „Je na stole, pod stolem atd.
 • Nakreslíme jednoduchý obrázek nebo vodorovnou čáru a na ni potom barevné kolečko, jiné pod ni a dítě říká: „Je nad čarou, pod čarou“ atd. Stejně můžeme použít jednoduchý obrázek z dětské knihy či časopisu („Řekni mi, co vidíš nahoře? Kde je nakreslen …na obrázku?“)

Orientace v číselných vztazích v oboru do 10:

 • Naučíme dítě říkanku:

Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, zavřete si chaloupku, vleze vám tam medvěd.

 • Připravíme si tři papíry. Na krajní nedáme nic a na prostřední čtyři knoflíky. Na první volný papír potom dítě dá méně knoflíků než je na prostředním, na třetí potom knoflíků víc. Potřebujeme minimálně 12 knoflíků.
 • Učíme dítě hrát hru „Domino“.
 • Seřadíme do řady 10 kostek různých barev a ptáme se: „Kolikátá kostka je červená?“ „Podej mi čtvrtou kostku!“ (pátou, druhou, první, poslední, hned za první, hned před třetí, všechny za druhou, všechny před čtvrtou apod.)
 • Pokoušíme se navodit základní početní operace pomocí názoru: „Když máš dvě kostky (dítěti kostky nejprve skutečně dáme), kolik budeš mít kostek, když ti jednu přidám?“ (vezmu). Použijeme maximálně 10 kostek.

Pokud dítě pomocí kostek pochopí podstatu sčítání a odčítání, zkoušíme to samé bez kostek. Díte se pokouší kostky si jen představovat. Při tomto cvičení nepřekračujeme počet 5.

Mgr.Ivana Tesařová


Nástroje pro stránku