Kdo nás učí

Třídní učitelka : Mgr.Bc. Ivana Tesařová

Matematika: Mgr. Ivana Tesařová

Informatika: Mgr. Ivana Tesařová

Český jazyk: Mgr. Ivana Tesařová

Vlastivěda: Mgr. Ivana Tesařová

Přírodověda: Mgr. Ivana Tesařová

Tělesná výchova: Mgr. Ivana Tesařová

Anglický jazyk : Mgr.Markéta Tobiášová, Mgr. Ivana Demlová

Výtvarná výchova, Pracovní činnosti: Mgr. Ivana Tesařová

Hudební výchova : Mgr. Barbora Homolová

Volitelný předmět: Mgr. Vlasta Koudelková

Školní družina :

Návštěvník: 1424020 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki