Grafomotorika

Grafomotorická cvičení jsou řízená pohybová cvičení vedoucí horní končetiny, přičemž je pohyb zaznamenáván graficky. Začínáme pohybem vedeným z ramenního kloubu, vstoje na velkou svislou plochu papíru před tělem dítěte. Dítě pracuje nejdříve celou paží. Pro začátek je vhodné používat tabule a křídy, potom velký formát papíru, postupně přecházíme na menší formát. Cviky provádíme nejdříve celou paží, později prstem, nakonec na papíře.

Správné držení pera nebo tužky:

Ruka se zlehka dotýká malíčkem papíru, psací náčiní drží dítě ve třech prstech. Ukazováček vede pohyb dolů, prostředníček nahoru a palec podporuje pohyb vpřed. U dětí s nesprávným držením tužky, nejčastěji drápovitým nebo křečovitým, používáme speciální nástavce na tužku fixující prsty do správného postavení (tzv. trojhránky). Násadku upevníme na tužku a dítěti se tak lépe zafixuje správné držení. Současně dbáme na správné držení celého těla, držení zápěstí tak, aby bylo v jedné rovině s loktem, ruka se nevyvracela do různých směrů, horní hrot tužky směřoval za rameno. K uvolnění ruky slouží rozcvičovací cviky, při nichž využíváme metodu obtahování. Jedná se o obtahování dané předlohy. Má výhodu v tom, že dítě se nemusí snažit o samostatné vystižení tvaru, naučí se snáze při kreslení uvolnit ruku, uvolňuje křečovité držení tužky, tlak na podložku. Při obtahování dítě uvolňuje ruku natolik, že činnosti spojené se psaním nejsou již vyčerpávající, tahy nabývají na plynulosti a jistotě. Každou předlohu obtahujeme několikrát, pokud možno jedním tahem. U dětí se silným tlakem na psací náčiní je vhodné začít obtahování předloh vstoje. Ruka je natažena, pohyb vychází z celé paže. V počátečním nácviku všech grafických cviků je vhodné upevnit větší plochu papíru na stěnu, dítě tak snáze uvolní ruku. Postupně přecházíme ke kreslení vsedě.

Stadia vývoje grafických prvků u dětí:

 • klubíčka, kruhy, rovné čáry,
 • hlemýžď, oblouk, vlny, zuby, šikmé čáry (záměrný směr – sklon písma),
 • smyčky, křížení čar, vratný tah, horní a spodní oblouk,
 • střídání velikostí a tvarů.

Příklady cvičení:

 • čmárání jedním směrem: „z komína se kouří“, „drak létá na obloze“…
 • čmárání oběma směry: „kočka honí myšku“, „kočka rozmotala klubko“…
 • kroužení jedním směrem: „melu, melu kávu“, „auto jezdí na dráze“…
 • kroužení oběma směry: „po obloze létá letadlo“…
 • oblouk horní opakovaně: „včela létá na kytky“, „žába skáče“…
 • oblouk dolní opakovaně: „hodiny pendlovky“…
 • osmička - zleva doprava nepřerušovaně: „akrobatické letadlo“…

Všechna cvičení můžeme doplnit motivačními obrázky a rytmizovat jednoduchými říkadly.

„Kreslím, kreslím kuličku, do ní jednu maličkou, dvě ouška, dvě očička, je tu malá kočička.“

Po zvládnutí těchto grafických prvků přichází na řadu nácvik písmen. Jestliže dítě písmeno nezvládá, je nutné celý postup zopakovat tj. jít zpět tak daleko, až narazíme na „záchytný bod“. Začne-li dítě znovu od začátku s jinými náměty pro cvičení, je postup motivačně přijatelnější, než ve fázi chyb neustále opakovat psaní písmene. Dávat pozor na možnost zafixování nesprávného postupu psaní.

Mgr.Ivana Tesařová, speciální pedagog


Nástroje pro stránku