Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ucitel:radek.dolezal:trida:ucivo [2019/05/17 11:45]
radek.dolezal [7.A]
ucitel:radek.dolezal:trida:ucivo [2019/05/23 11:50] (aktuální)
radek.dolezal [7.D]
Řádek 8: Řádek 8:
 ==== 8.B ==== ==== 8.B ====
  
-**23. 5. - písemka - rozklad na součin vytýkáním a pomocí vzorců** \\ +**Od pondělí 27. 5. nosit PS Hranoly a válce.** \\ 
-**21. 5. - písemka - rozklad na součin vytýkáním a pomocí vzorců** \\+**27. 5. - závěrečná kontrola portfolia** \\ 
 +Využití algebraických vzorců \\ 
 +23. 5. - písemka - rozklad na součin vytýkáním a pomocí vzorců \\ 
 +21. 5. - písemka - rozklad na součin vytýkáním a pomocí vzorců \\
 9. 5. - písemka - rozklad na součin vytýkáním \\ 9. 5. - písemka - rozklad na součin vytýkáním \\
 Algebraické vzorce \\ Algebraické vzorce \\
Řádek 158: Řádek 161:
 ==== 6.C ==== ==== 6.C ====
  
-**23. 5. - písemka - hustota látek** \\+**30. 5. - písemka - hustota látek** \\
 2. 5. - písemka - hustota látek \\ 2. 5. - písemka - hustota látek \\
 Hustota látky - výpočet příkladů \\ Hustota látky - výpočet příkladů \\
Řádek 209: Řádek 212:
 ==== 7.A ==== ==== 7.A ====
  
 +**31. 5. - písemka - Archimedův zákon** \\
 Archimedův zákon \\ Archimedův zákon \\
 17. 5. - písemka - Pascalův zákon \\ 17. 5. - písemka - Pascalův zákon \\
Řádek 256: Řádek 260:
 ==== 7.B ==== ==== 7.B ====
  
 +**31. 5. - písemka - Archimedův zákon** \\
 Archimedův zákon \\ Archimedův zákon \\
 10. 5. - písemka - Pascalův zákon \\ 10. 5. - písemka - Pascalův zákon \\
Řádek 302: Řádek 307:
 ==== 7.C ==== ==== 7.C ====
  
 +**31. 5. - písemka - Archimedův zákon** \\
 Archimedův zákon \\ Archimedův zákon \\
 10. 5. - písemka - Pascalův zákon \\ 10. 5. - písemka - Pascalův zákon \\
Řádek 347: Řádek 353:
 ==== 7.D ==== ==== 7.D ====
  
-**21. 5. - písemka - Pascalův zákon** \\+**6. 6. - písemka - Archimedův zákon** \\ 
 +21. 5. - písemka - Pascalův zákon \\
 Archimedův zákon \\ Archimedův zákon \\
 2. 5. - písemka - tlak \\ 2. 5. - písemka - tlak \\
Řádek 388: Řádek 395:
 ==== 8.A ==== ==== 8.A ====
  
 +23. 5. - písemka - obvody na Ohmův zákon \\
 Obvody na Ohmův zákon \\ Obvody na Ohmův zákon \\
 Spojování rezistorů \\ Spojování rezistorů \\
Řádek 431: Řádek 439:
 ==== 8.B ==== ==== 8.B ====
  
 +**27. 5. - písemka - obvody na Ohmův zákon** \\
 Obvody na Ohmův zákon \\ Obvody na Ohmův zákon \\
 29. 4. - písemka - Ohmův zákon \\ 29. 4. - písemka - Ohmův zákon \\
Návštěvník: 803491 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki