Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ucitel:radek.dolezal:trida:ucivo [2019/02/14 14:26]
radek.dolezal [7.B]
ucitel:radek.dolezal:trida:ucivo [2019/04/17 13:47] (aktuální)
radek.dolezal [7.C]
Řádek 8: Řádek 8:
 ==== 8.B ==== ==== 8.B ====
  
 +**23. 4. - DÚ - PS Výrazy a rovnice 2 - str. 6/28, 29** \\
 +16. 4. - písemka - výrazy, vytýkání \\
 +Vytýkání \\
 +Hodnota výrazu \\
 +Výrazy \\
 +2. 4. - termín odevzdání portfolia ke kontrole podle tohoto {{:​ucitel:​radek.dolezal:​trida:​8.b_portfolio_18-19.doc|obsahu}} \\
 +28. 3. - 3. písemná práce (body dané vlastnosti, konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků,​ Thaletova kružnice) \\
 +26. 3. - písemka - Thaletova kružnice \\
 +21. 3. - písemka - konstrukce čtyřúhelníků \\
 +20. 3. - písemka - konstrukce čtyřúhelníků \\
 +Thaletova kružnice \\
 +7. 3. - písemka - konstrukce trojúhelníků \\
 +Konstrukce čtyřúhelníků \\
 +5. 3. - písemka - konstrukce trojúhelníků \\
 +Konstrukce trojúhelníků \\
 +26. 2. - písemka - body daných vlastností,​ popis konstrukce \\
 +21. 2. - písemka - body daných vlastností,​ popis konstrukce \\
 Konstrukční úlohy, rozbor \\ Konstrukční úlohy, rozbor \\
 5. 2. - písemka - množiny bodů daných vlastností \\ 5. 2. - písemka - množiny bodů daných vlastností \\
Řádek 55: Řádek 72:
 ==== 6.A ==== ==== 6.A ====
  
 +Hustota látky \\
 +11. 4. - písemka - převody jednotek hmotnosti \\
 +Převody jednotek hmotnosti \\
 +Měření hmotnosti \\
 +Hmotnost \\
 +21. 3. - písemka - převody jednotek objemu \\
 +Převody jednotek objemu \\
 +Měření objemu \\
 +Objem \\
 +28. 2. - písemka - převody jednotek délky \\
 Laboratorní práce - měření délky \\ Laboratorní práce - měření délky \\
 Převody jednotek délky \\ Převody jednotek délky \\
Řádek 86: Řádek 113:
 \\ \\
  
 +MFCh tabulky \\
 +Hustota látky \\
 +8. 4. - písemka - převody jednotek hmotnosti \\
 +Převody jednotek hmotnosti \\
 +Měření hmotnosti \\
 +Hmotnost \\
 +18. 3. - písemka - převody jednotek objemu \\
 +Převody jednotek objemu \\
 +Měření objemu \\
 +Objem \\
 +25. 2. - písemka - převody jednotek délky \\
 Laboratorní práce na měření délky \\ Laboratorní práce na měření délky \\
 Příprava laboratorní práce na měření délky \\ Příprava laboratorní práce na měření délky \\
Řádek 114: Řádek 152:
 ==== 6.C ==== ==== 6.C ====
  
 +Hustota látky - výpočet příkladů \\
 +Orientace v MFCh tabulkách \\
 +Hustota látky \\
 +4. 4. - písemka - převody jednotek hmotnosti \\
 +Převody jednotek hmotnosti \\
 +Měření hmotnosti \\
 +Hmotnost \\
 +14. 3. - písemka - převody jednotek objemu \\
 +Převody jednotek objemu \\
 +Měření objemu \\
 +Objem \\
 +21. 2. - písemka - převody jednotek délky \\
 Laboratorní práce na měření délky \\ Laboratorní práce na měření délky \\
 4. 2. - písemka - chyby měření \\ 4. 2. - písemka - chyby měření \\
Řádek 151: Řádek 201:
 ==== 7.A ==== ==== 7.A ====
  
-**22. 2. - písemka - moment síly, páka** \\+**24. 4. - písemka - tlak, tlaková síla, obsah plochy** \\ 
 +Tlaková síla \\ 
 +Tlak \\ 
 +22. 3. - písemka - Newtonovy zákony \\ 
 +Třetí Newtonův zákon \\ 
 +Aplikace prvního Newtonova zákona \\ 
 +1. 3. - písemka - rovnováha na páce \\ 
 +První Newtonův zákon \\ 
 +Newtonovy zákony \\ 
 +22. 2. - písemka - moment síly, páka \\
 Tření \\ Tření \\
 Rovnovážná poloha tělesa \\ Rovnovážná poloha tělesa \\
Řádek 186: Řádek 245:
 ==== 7.B ==== ==== 7.B ====
  
-**22. 2. - písemka - moment síly, páka** \\+Pascalův zákon \\ 
 +16. 4. - písemka - tlak, tlaková síla, obsah plochy \\ 
 +Tlaková síla \\ 
 +Tlak \\ 
 +22. 3. - písemka - Newtonovy zákony \\ 
 +Třetí Newtonův zákon \\ 
 +Aplikace prvního Newtonova zákona \\ 
 +1. 3. - písemka - rovnováha na páce \\ 
 +První Newtonův zákon \\ 
 +Newtonovy zákony \\ 
 +22. 2. - písemka - moment síly, páka \\
 Tření \\ Tření \\
 Rovnovážná poloha tělesa \\ Rovnovážná poloha tělesa \\
Řádek 220: Řádek 289:
 ==== 7.C ==== ==== 7.C ====
  
-**22. 2. - písemka - moment síly, páka** \\+17. 4. - písemka - tlak, tlaková síla, obsah plochy \\ 
 +Tlaková síla \\ 
 +Tlak \\ 
 +22. 3. - písemka - Newtonovy zákony \\ 
 +Třetí Newtonův zákon \\ 
 +Aplikace prvního Newtonova zákona \\ 
 +1. 3. - písemka - rovnováha na páce \\ 
 +První Newtonův zákon \\ 
 +Newtonovy zákony \\ 
 +22. 2. - písemka - moment síly, páka \\
 Rovnovážná poloha tělesa \\ Rovnovážná poloha tělesa \\
 8. 2. - písemka - rovnováha na páce \\ 8. 2. - písemka - rovnováha na páce \\
Řádek 253: Řádek 331:
 ==== 7.D ==== ==== 7.D ====
  
-**19. 2. - písemka - moment síly, páka** \\+Tlak \\ 
 +2. 4. - písemka - Newtonovy zákony \\ 
 +Třetí Newtonův zákon \\ 
 +První Newtonův zákon \\ 
 +28. 2. - písemka - rovnováha na páce \\ 
 +Newtonovy zákony \\ 
 +19. 2. - písemka - moment síly, páka \\
 Tření \\ Tření \\
 Rovnovážná poloha tělesa \\ Rovnovážná poloha tělesa \\
Řádek 284: Řádek 368:
 ==== 8.A ==== ==== 8.A ====
  
-**21. 2. - písemka - ohřev, chladnutí, změna skupenství** \\+Ohmův zákon \\ 
 +11. 4. - písemka - el. obvod, definice pojmů, el. odpor vodiče \\ 
 +Elektrický odpor vodiče \\ 
 +Elektrický odpor \\ 
 +Elektrické napětí \\ 
 +Elektrický obvod \\ 
 +Elektrický proud \\ 
 +Elektrické pole \\ 
 +Elektrický náboj \\ 
 +5. 3. - písemka - teplo, změna skupenství \\ 
 +21. 2. - písemka - ohřev, chladnutí, změna skupenství \\
 Vypařování,​ kapalnění \\ Vypařování,​ kapalnění \\
 Tání, tuhnutí \\ Tání, tuhnutí \\
Řádek 314: Řádek 408:
 ==== 8.B ==== ==== 8.B ====
  
-**20. 2. - písemka - ohřev, chladnutí, změna skupenství** \\+Ohmův zákon \\ 
 +10. 4. - písemka - el. obvod, definice pojmů, el. odpor vodiče \\ 
 +Elektrický odpor vodiče \\ 
 +Elektrický odpor \\ 
 +Elektrické napětí \\ 
 +Elektrický obvod \\ 
 +Elektrický proud \\ 
 +Elektrické pole \\ 
 +Elektrický náboj \\ 
 +4. 3. - písemka - teplo, změna skupenství \\ 
 +Elektrické vlastnosti látek - opakování \\ 
 +20. 2. - písemka - ohřev, chladnutí, změna skupenství \\
 Tání, tuhnutí \\ Tání, tuhnutí \\
 6. 2. - písemka - definice pojmů, ohřev a chladnutí látek \\ 6. 2. - písemka - definice pojmů, ohřev a chladnutí látek \\
Řádek 344: Řádek 449:
 ==== 9.A ==== ==== 9.A ====
  
-**22. 2. - písemka - elektromagnetické záření** \\+Druhy radioaktivních přeměn \\ 
 +Radioaktivita \\ 
 +Částicová struktura látek \\ 
 +29. 3. - písemka - zobrazení čočkou \\ 
 +Zobrazení čočkou \\ 
 +Čočky \\ 
 +Lom ke kolmici, od kolmice, mezní úhel, totální odraz \\ 
 +8. 3. - písemka - kulová zrcadla \\ 
 +Lom světla \\ 
 +1. 3. - písemka - zobrazení kulovými zrcadly, vlastnosti obrazu \\ 
 +Zobrazení vypuklým zrcadlem \\ 
 +Zobrazení dutým zrcadlem \\ 
 +22. 2. - písemka - elektromagnetické záření \\
 Zobrazení rovinným zrcadlem \\ Zobrazení rovinným zrcadlem \\
 Zákon odrazu \\ Zákon odrazu \\
Návštěvník: 787283 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki