Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ucitel:radek.dolezal:trida:ucivo [2019/01/14 14:48]
radek.dolezal [6.C]
ucitel:radek.dolezal:trida:ucivo [2019/06/18 11:49] (aktuální)
radek.dolezal [8.B]
Řádek 2: Řádek 2:
 U jednotlivých tříd a předmětů bude uveden přehled látky, kterou se v hodinách zabýváme. Řazení bude chronologické a to tak, že nejnovější látka bude nahoře daného oddílu a směrem dolů půjde o starší látku. \\ U jednotlivých tříd a předmětů bude uveden přehled látky, kterou se v hodinách zabýváme. Řazení bude chronologické a to tak, že nejnovější látka bude nahoře daného oddílu a směrem dolů půjde o starší látku. \\
 Pokud bude u informace o úkolu či písemce uvedeno datum, nejedná se o datum zadání úkolu či písemky, ale o termín konání písemky či kontroly domácího úkolu. \\ Pokud bude u informace o úkolu či písemce uvedeno datum, nejedná se o datum zadání úkolu či písemky, ale o termín konání písemky či kontroly domácího úkolu. \\
-Písemné ​práce budu žákům rozdávat, nicméně ty, které jsou hodnoceny známkou 4 nebo 5 budu vybírat zpět, abych zajistil možnost nahlédnutí rodiči např. během hovorových hodin.+Opravené písemné ​práce budu žákům rozdávat, nicméně ty, které jsou hodnoceny známkou 4 nebo 5 budu vybírat zpět, abych zajistil možnost nahlédnutí rodiči např. během hovorových hodin.
  
 ===== Matematika ===== ===== Matematika =====
Řádek 8: Řádek 8:
 ==== 8.B ==== ==== 8.B ====
  
-**17. 1. - druhá písemná práce** (obvod kružnice, obsah kruhu, rovnice, vyjádření neznámé ze vzorce, slovní úlohy na rovnice) \\ +18. 6. - 4. písemná práce \\ 
-**15. 1. - písemka - slovní úlohy** \\+13. 6. - písemka - povrch a objem hranolů a válců \\ 
 +12. 6. - písemka - povrch a objem hranolů \\ 
 +Povrch a objem válce \\ 
 +Povrch a objem hranolů \\ 
 +Síť hranolu \\ 
 +Hranoly a válce \\ 
 +Od pondělí 27. 5. nosit PS Hranoly a válce. \\ 
 +27. 5. - závěrečná kontrola portfolia \\ 
 +Využití algebraických vzorců \\ 
 +23. 5. - písemka - rozklad na součin vytýkáním a pomocí vzorců \\ 
 +21. 5. - písemka - rozklad na součin vytýkáním a pomocí vzorců \\ 
 +9. 5. - písemka - rozklad na součin vytýkáním \\ 
 +Algebraické vzorce \\ 
 +30. 4. - písemka - rozklad na součin vytýkáním \\ 
 +23. 4. - DÚ - PS Výrazy a rovnice 2 - str. 6/28, 29 \\ 
 +16. 4. - písemka - výrazy, vytýkání \\ 
 +Vytýkání \\ 
 +Hodnota výrazu \\ 
 +Výrazy \\ 
 +2. 4. - termín odevzdání portfolia ke kontrole podle tohoto {{:​ucitel:​radek.dolezal:​trida:​8.b_portfolio_18-19.doc|obsahu}} \\ 
 +28. 3. - 3. písemná práce (body dané vlastnosti, konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků,​ Thaletova kružnice) \\ 
 +26. 3. - písemka - Thaletova kružnice \\ 
 +21. 3. - písemka - konstrukce čtyřúhelníků \\ 
 +20. 3. - písemka - konstrukce čtyřúhelníků \\ 
 +Thaletova kružnice \\ 
 +7. 3. - písemka - konstrukce trojúhelníků \\ 
 +Konstrukce čtyřúhelníků \\ 
 +5. 3. - písemka - konstrukce trojúhelníků \\ 
 +Konstrukce trojúhelníků \\ 
 +26. 2. - písemka - body daných vlastností,​ popis konstrukce \\ 
 +21. 2. - písemka - body daných vlastností,​ popis konstrukce \\ 
 +Konstrukční úlohy, rozbor \\ 
 +5. 2. - písemka - množiny bodů daných vlastností \\ 
 +Množiny bodů daných vlastností \\ 
 +17. 1. - druhá písemná práce (obvod kružnice, obsah kruhu, rovnice, vyjádření neznámé ze vzorce, slovní úlohy na rovnice) \\ 
 +15. 1. - písemka - slovní úlohy \\
 10. 1. - písemka - slovní úlohy \\ 10. 1. - písemka - slovní úlohy \\
 8. 1. - písemka - slovní úlohy \\ 8. 1. - písemka - slovní úlohy \\
Řádek 52: Řádek 87:
 ==== 6.A ==== ==== 6.A ====
  
 +6. 6. - písemka - hustota látky \\
 +MFCh tabulky \\
 +Hustota látky \\
 +11. 4. - písemka - převody jednotek hmotnosti \\
 +Převody jednotek hmotnosti \\
 +Měření hmotnosti \\
 +Hmotnost \\
 +21. 3. - písemka - převody jednotek objemu \\
 +Převody jednotek objemu \\
 +Měření objemu \\
 +Objem \\
 +28. 2. - písemka - převody jednotek délky \\
 +Laboratorní práce - měření délky \\
 +Převody jednotek délky \\
 Měřidla délky \\ Měřidla délky \\
 Délka \\ Délka \\
Řádek 78: Řádek 127:
  
 ==== 6.B ==== ==== 6.B ====
-**Do odvolání nebudou poskytovány informace o plánovaných písemkách.** \\ 
-\\ 
  
 +Čas \\
 +10. 6. - písemka - hustota látky \\
 +MFCh tabulky \\
 +Hustota látky \\
 +8. 4. - písemka - převody jednotek hmotnosti \\
 +Převody jednotek hmotnosti \\
 +Měření hmotnosti \\
 +Hmotnost \\
 +18. 3. - písemka - převody jednotek objemu \\
 +Převody jednotek objemu \\
 +Měření objemu \\
 +Objem \\
 +25. 2. - písemka - převody jednotek délky \\
 +Laboratorní práce na měření délky \\
 +Příprava laboratorní práce na měření délky \\
 +Převody jednotek délky \\
 Měřidla délky \\ Měřidla délky \\
 Délka \\ Délka \\
Řádek 106: Řádek 169:
 ==== 6.C ==== ==== 6.C ====
  
-**17. 1. - písemka - chyby měření** \\+13. 6. - písemka - převody jednotek času \\ 
 +Převody jednotek času \\ 
 +Čas \\ 
 +30. 5. - písemka - hustota látek \\ 
 +2. 5. - písemka - hustota látek \\ 
 +Hustota látky - výpočet příkladů \\ 
 +Orientace v MFCh tabulkách \\ 
 +Hustota látky \\ 
 +4. 4. - písemka - převody jednotek hmotnosti \\ 
 +Převody jednotek hmotnosti \\ 
 +Měření hmotnosti \\ 
 +Hmotnost \\ 
 +14. 3. - písemka - převody jednotek objemu \\ 
 +Převody jednotek objemu \\ 
 +Měření objemu \\ 
 +Objem \\ 
 +21. 2. - písemka - převody jednotek délky \\ 
 +Laboratorní práce na měření délky \\ 
 +4. 2. - písemka - chyby měření \\ 
 +Příprava laboratorní práce na měření délky \\ 
 +Převody jednotek délky \\ 
 +21. 1. - písemka - chyby měření \\
 Měřidla délky \\ Měřidla délky \\
 Délka \\ Délka \\
Řádek 139: Řádek 223:
 ==== 7.A ==== ==== 7.A ====
  
-**18. 1. - písemka - skládání sil** \\+5. 6. - písemka - Archimedův zákon \\ 
 +Archimedův zákon \\ 
 +17. 5. - písemka - Pascalův zákon \\ 
 +Pascalův zákon \\ 
 +24. 4. - písemka - tlak, tlaková síla, obsah plochy \\ 
 +Tlaková síla \\ 
 +Tlak \\ 
 +22. 3. - písemka - Newtonovy zákony \\ 
 +Třetí Newtonův zákon \\ 
 +Aplikace prvního Newtonova zákona \\ 
 +1. 3. - písemka - rovnováha na páce \\ 
 +První Newtonův zákon \\ 
 +Newtonovy zákony \\ 
 +22. 2. - písemka - moment síly, páka \\ 
 +Tření \\ 
 +Rovnovážná poloha tělesa \\ 
 +8. 2. - písemka - rovnováha na páce \\ 
 +25. 1. - písemka - skládání sil \\ 
 +Rovnováha na páce \\ 
 +18. 1. - písemka - skládání sil \\
 Páka \\ Páka \\
 Moment síly \\ Moment síly \\
Řádek 168: Řádek 271:
 ==== 7.B ==== ==== 7.B ====
  
-**18. 1. - písemka - skládání sil** \\+4. 6. - písemka - Archimedův zákon \\ 
 +Archimedův zákon \\ 
 +10. 5. - písemka - Pascalův zákon \\ 
 +Pascalův zákon \\ 
 +16. 4. - písemka - tlak, tlaková síla, obsah plochy \\ 
 +Tlaková síla \\ 
 +Tlak \\ 
 +22. 3. - písemka - Newtonovy zákony \\ 
 +Třetí Newtonův zákon \\ 
 +Aplikace prvního Newtonova zákona \\ 
 +1. 3. - písemka - rovnováha na páce \\ 
 +První Newtonův zákon \\ 
 +Newtonovy zákony \\ 
 +22. 2. - písemka - moment síly, páka \\ 
 +Tření \\ 
 +Rovnovážná poloha tělesa \\ 
 +8. 2. - písemka - rovnováha na páce \\ 
 +25. 1. - písemka - skládání sil \\ 
 +Rovnováha na páce \\ 
 +18. 1. - písemka - skládání sil \\
 Páka \\ Páka \\
 Moment síly \\ Moment síly \\
Řádek 196: Řádek 318:
 ==== 7.C ==== ==== 7.C ====
  
-**18. 1. - písemka - skládání sil** \\+12. 6. - písemka - Archimedův zákon \\ 
 +Archimedův zákon \\ 
 +10. 5. - písemka - Pascalův zákon \\ 
 +Pascalův zákon \\ 
 +17. 4. - písemka - tlak, tlaková síla, obsah plochy \\ 
 +Tlaková síla \\ 
 +Tlak \\ 
 +22. 3. - písemka - Newtonovy zákony \\ 
 +Třetí Newtonův zákon \\ 
 +Aplikace prvního Newtonova zákona \\ 
 +1. 3. - písemka - rovnováha na páce \\ 
 +První Newtonův zákon \\ 
 +Newtonovy zákony \\ 
 +22. 2. - písemka - moment síly, páka \\ 
 +Rovnovážná poloha tělesa \\ 
 +8. 2. - písemka - rovnováha na páce \\ 
 +25. 1. - písemka - skládání sil \\ 
 +Rovnováha na páce \\ 
 +18. 1. - písemka - skládání sil \\
 Páka \\ Páka \\
 Moment síly \\ Moment síly \\
Řádek 224: Řádek 364:
 ==== 7.D ==== ==== 7.D ====
  
-**22. 1. - písemka - skládání sil** \\+11. 6. - písemka - Archimedův zákon \\ 
 +21. 5. - písemka - Pascalův zákon \\ 
 +Archimedův zákon \\ 
 +2. 5. - písemka - tlak \\ 
 +Pascalův zákon \\ 
 +Tlak \\ 
 +2. 4. - písemka - Newtonovy zákony \\ 
 +Třetí Newtonův zákon \\ 
 +První Newtonův zákon \\ 
 +28. 2. - písemka - rovnováha na páce \\ 
 +Newtonovy zákony \\ 
 +19. 2. - písemka - moment síly, páka \\ 
 +Tření \\ 
 +Rovnovážná poloha tělesa \\ 
 +7. 2. - písemka - rovnováha na páce \\ 
 +29. 1. - písemka - skládání sil \\ 
 +Rovnováha na páce \\ 
 +22. 1. - písemka - skládání sil \\
 Páka \\ Páka \\
 Moment síly \\ Moment síly \\
Řádek 248: Řádek 405:
 Pohyb tělesa \\ Pohyb tělesa \\
 ==== 8.A ==== ==== 8.A ====
-**Do odvolání nebudou poskytovány informace o plánovaných písemkách.** \\ 
-\\ 
  
 +11. 6. - písemka - práce a výkon elektrického proudu \\
 +Práce a výkon elektrického proudu \\
 +23. 5. - písemka - obvody na Ohmův zákon \\
 +Obvody na Ohmův zákon \\
 +Spojování rezistorů \\
 +2. 5. - písemka - Ohmův zákon \\
 +Ohmův zákon \\
 +11. 4. - písemka - el. obvod, definice pojmů, el. odpor vodiče \\
 +Elektrický odpor vodiče \\
 +Elektrický odpor \\
 +Elektrické napětí \\
 +Elektrický obvod \\
 +Elektrický proud \\
 +Elektrické pole \\
 +Elektrický náboj \\
 +5. 3. - písemka - teplo, změna skupenství \\
 +21. 2. - písemka - ohřev, chladnutí, změna skupenství \\
 +Vypařování,​ kapalnění \\
 +Tání, tuhnutí \\
 +5. 2. - písemka - ohřev a chladnutí \\
 +Změna skupenství \\
 Teplo - ohřev a chladnutí - výpočet příkladů \\ Teplo - ohřev a chladnutí - výpočet příkladů \\
 Přenos tepla \\ Přenos tepla \\
Řádek 276: Řádek 452:
 ==== 8.B ==== ==== 8.B ====
  
 +3. 6. - písemka - obvody na Ohmův zákon \\
 +Práce a výkon elektrického proudu \\
 +27. 5. - písemka - obvody na Ohmův zákon \\
 +Obvody na Ohmův zákon \\
 +29. 4. - písemka - Ohmův zákon \\
 +Spojování rezistorů \\
 +Ohmův zákon \\
 +10. 4. - písemka - el. obvod, definice pojmů, el. odpor vodiče \\
 +Elektrický odpor vodiče \\
 +Elektrický odpor \\
 +Elektrické napětí \\
 +Elektrický obvod \\
 +Elektrický proud \\
 +Elektrické pole \\
 +Elektrický náboj \\
 +4. 3. - písemka - teplo, změna skupenství \\
 +Elektrické vlastnosti látek - opakování \\
 +20. 2. - písemka - ohřev, chladnutí, změna skupenství \\
 +Tání, tuhnutí \\
 +6. 2. - písemka - definice pojmů, ohřev a chladnutí látek \\
 Změna skupenství \\ Změna skupenství \\
 Teplo - ohřev a chladnutí \\ Teplo - ohřev a chladnutí \\
Řádek 303: Řádek 499:
 ==== 9.A ==== ==== 9.A ====
  
 +14. 6. - písemka - astrofyzika \\
 +Hvězdy a souhvězdí \\
 +Sluneční soustava \\
 +Vzdálenosti v astrofyzice \\
 +Astrofyzika \\
 +10. 5. - písemka - radioaktivita \\
 +Využití radioaktivity \\
 +Poločas přeměny \\
 +Druhy radioaktivních přeměn \\
 +Radioaktivita \\
 +Částicová struktura látek \\
 +29. 3. - písemka - zobrazení čočkou \\
 +Zobrazení čočkou \\
 +Čočky \\
 +Lom ke kolmici, od kolmice, mezní úhel, totální odraz \\
 +8. 3. - písemka - kulová zrcadla \\
 +Lom světla \\
 +1. 3. - písemka - zobrazení kulovými zrcadly, vlastnosti obrazu \\
 +Zobrazení vypuklým zrcadlem \\
 +Zobrazení dutým zrcadlem \\
 +22. 2. - písemka - elektromagnetické záření \\
 +Zobrazení rovinným zrcadlem \\
 +Zákon odrazu \\
 +Optika - úvod \\
 Typy záření podle vlnové délky \\ Typy záření podle vlnové délky \\
 Vlnová délka \\ Vlnová délka \\
Návštěvník: 815810 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki