Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ucitel:radek.dolezal:trida:ucivo [2019/01/14 14:48]
radek.dolezal [6.C]
ucitel:radek.dolezal:trida:ucivo [2019/01/23 10:22] (aktuální)
radek.dolezal [7.C]
Řádek 8: Řádek 8:
 ==== 8.B ==== ==== 8.B ====
  
-**17. 1. - druhá písemná práce** (obvod kružnice, obsah kruhu, rovnice, vyjádření neznámé ze vzorce, slovní úlohy na rovnice) \\ +17. 1. - druhá písemná práce (obvod kružnice, obsah kruhu, rovnice, vyjádření neznámé ze vzorce, slovní úlohy na rovnice) \\ 
-**15. 1. - písemka - slovní úlohy** \\+15. 1. - písemka - slovní úlohy \\
 10. 1. - písemka - slovní úlohy \\ 10. 1. - písemka - slovní úlohy \\
 8. 1. - písemka - slovní úlohy \\ 8. 1. - písemka - slovní úlohy \\
Řádek 81: Řádek 81:
 \\ \\
  
 +Převody jednotek délky \\
 Měřidla délky \\ Měřidla délky \\
 Délka \\ Délka \\
Řádek 106: Řádek 107:
 ==== 6.C ==== ==== 6.C ====
  
-**17. 1. - písemka - chyby měření** \\+Převody jednotek délky \\ 
 +21. 1. - písemka - chyby měření \\
 Měřidla délky \\ Měřidla délky \\
 Délka \\ Délka \\
Řádek 139: Řádek 141:
 ==== 7.A ==== ==== 7.A ====
  
-**18. 1. - písemka - skládání sil** \\+**25. 1. - písemka - skládání sil** \\ 
 +Rovnováha na páce \\ 
 +18. 1. - písemka - skládání sil \\
 Páka \\ Páka \\
 Moment síly \\ Moment síly \\
Řádek 168: Řádek 172:
 ==== 7.B ==== ==== 7.B ====
  
-**18. 1. - písemka - skládání sil** \\+**25. 1. - písemka - skládání sil** \\ 
 +Rovnováha na páce \\ 
 +18. 1. - písemka - skládání sil \\
 Páka \\ Páka \\
 Moment síly \\ Moment síly \\
Řádek 196: Řádek 202:
 ==== 7.C ==== ==== 7.C ====
  
-**18. 1. - písemka - skládání sil** \\+**25. 1. - písemka - skládání sil** \\ 
 +Rovnováha na páce \\ 
 +18. 1. - písemka - skládání sil \\
 Páka \\ Páka \\
 Moment síly \\ Moment síly \\
Řádek 224: Řádek 232:
 ==== 7.D ==== ==== 7.D ====
  
-**22. 1. - písemka - skládání sil** \\+Rovnováha na páce \\ 
 +22. 1. - písemka - skládání sil \\
 Páka \\ Páka \\
 Moment síly \\ Moment síly \\
Řádek 251: Řádek 260:
 \\ \\
  
 +Změna skupenství \\
 Teplo - ohřev a chladnutí - výpočet příkladů \\ Teplo - ohřev a chladnutí - výpočet příkladů \\
 Přenos tepla \\ Přenos tepla \\
Řádek 303: Řádek 313:
 ==== 9.A ==== ==== 9.A ====
  
 +Optika - úvod \\
 Typy záření podle vlnové délky \\ Typy záření podle vlnové délky \\
 Vlnová délka \\ Vlnová délka \\
Návštěvník: 740713 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki