Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
ucitel:musilova:trida:informace [2019/07/13 12:40]
musilova
ucitel:musilova:trida:informace [2019/07/13 12:41] (aktuální)
musilova
Řádek 9: Řádek 9:
       * Pokud dojde ke změně v osobních údajích žáka nebo jeho zákonného zástupce (změna adresy, telefonního čísla, e-mail adresy atd.), je třeba informovat o této skutečnosti třídní učitelku.       * Pokud dojde ke změně v osobních údajích žáka nebo jeho zákonného zástupce (změna adresy, telefonního čísla, e-mail adresy atd.), je třeba informovat o této skutečnosti třídní učitelku.
       * Absenci žáků je třeba oznamovat a následně omlouvat v souladu se školním řádem. Pokud se jedná o plánovanou absenci (rodinná dovolená, lékařské vyšetření,​…) - 1 den absence povoluje třídní učitelka, 2 a více dní absence povoluje na základě vámi podané žádosti ředitel školy. ​       * Absenci žáků je třeba oznamovat a následně omlouvat v souladu se školním řádem. Pokud se jedná o plánovanou absenci (rodinná dovolená, lékařské vyšetření,​…) - 1 den absence povoluje třídní učitelka, 2 a více dní absence povoluje na základě vámi podané žádosti ředitel školy. ​
 +
 +
 +**Hovorové hodiny**
 +
 +5. listopadu 2019 úterý 17.30 – 19.00 h
 +
 +7. ledna 2020 úterý 17.30 – 19.00 h
 +
 +7. dubna 2020 úterý 17.30 – 19.00 h
 +
 +2. června 2020 úterý 17.30 – 19.00 h 
  
  
Návštěvník: 828771 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki