Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ucitel:martina.kyrova:trida:pro_nemocne [2019/02/09 19:17]
martina.kyrova
ucitel:martina.kyrova:trida:pro_nemocne [2019/04/17 19:39] (aktuální)
martina.kyrova [týden od 15. do 17. 4.]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== TÝDEN 4.-8.2. 2019 ======+
 \\ \\
 \\ \\
-PO 4.2.\\ 
-M: početníček str. 33\\ 
-Čj: pracovní listy - vyjmenovaná sl. po P(nejlépe vyzvednout ve škole) \\ 
-Aj: pracovní sešit do strany 31 včetně 
 \\ \\
 +====== týden 25.2.- 1.3. ======
 \\ \\
-Písanka: vždy jedna strana za druhou hodinu čj= 3 strany za celý týden. 
 \\ \\
 \\ \\
-Dětem dávám různé pracovní listykteré si mohou vzít po návratu do školy nebo si je můžete vyzvednout dříve, popřípadě je může vyzvednout sourozenec.+pondělí 25.2.\\ 
 +čj: neobvyklá slovazáludné dvojice - S\\ 
 +M: pracovní sešit str68\\ 
 +AJ: test; PS str. 35, 36\\
 \\ \\
-\\  
-úterý 5.2.\\ 
-Čj: pracovní sešit str. 34 a 35\\ 
-M:\\ 
-Aj: Pracovní sešit str. 32 a 33 
 \\ \\
 +úterý 26.2.\\
 +čj: pracovní listy vyjmenovaná slova po S; testík BLMP\\
 +M: pracovní sešit str. 69
 +AJ: věty: Moje máma je malá. Tvůj táta je vysoký. ..... příprava na čtvrteční test, členové rodiny a jak vypadají....\\
 \\ \\
-čtvrtek 7.2.\\ 
-ČJ: pracovní sešit str 36 a 37\\ 
-M: početníček str. 34 
 \\ \\
 +středa 27.2.\\
 +čj: vyjmenovaná slova po S: pracovní list;\\
 +M: PS str. 70, 71\\
 \\ \\
-pátek 8.2.\\ +\\ 
-MG: obvod čtverce, ​výpočet obvodu čtverce, základní vzorec pro výpočet obvodu čtverce+čtvrtek 28.2.\\ 
 +čj: pracovní listy na vyjmenovaná slova po S, opakování BLMPS\\ 
 +Aj: test na věty; dodělávky PS chapter 14 
 +\\ 
 +\\ 
 +pátek 1.3.\\ 
 +MG: obvod čtverce- procvičování\\ 
 + 
 + 
 +===== týden 4.- 8. 3. ===== 
 +\\ 
 +\\ 
 +pondělí 4.3.\\ 
 +čj: pracovní listy na procvičování BLMPS: doma mohou na pcna internetu je toho hodně (viz užitečné odkazy na našich stránkách)\\ 
 +M: pracovní sešit str: 72,73\\ 
 +Aj: učebnice str. 42- čtení, překlad. Do sešitu napsat slovíčka 15. lekce (uč. str. 47), gramatika z učebnice str. 43 nahoře;​\\ 
 +čj čtení, psaní: jedna strana v písance, čtení vlastní knihy\\ 
 +\\ 
 +úterý 5.3.\\ 
 +čj: pracovní listy na vyjm. slova po S (doma na internetu)\\ 
 +M: pracovní sešit str. 74,75\\ 
 +Aj: chapter 15: opakování slovíček, procvičování otázek a odpovědí; slovíčka lekce 16 do sešitu (z učebnice str 66); přečíst a přeložit cv. 1 na str. 48 v učebnici, nakreslí dům do sešitu a pomocí slovíček popíší\\ 
 +\\ 
 +středa 6.3.\\ 
 +čj:do sešitu Procvičování napíší příběh za použití všech vyjmenovaných slov, která znají (BLMPS)tak, aby slova šla po sobě v řadách. Takže začínají BÝT....končí SYPAT. U slov mohou měnit tvar, ale ne slova příbuzná. Vyjmenovaná slova podtrhnou. (Takový příběh už jsme psali na vyjmenovaná slova po S- vědí jak). Jendotlivé věty musí navazovat v příběh.\\ 
 +M: pracovní sešit str. 76,77\\ 
 +čj čtení, psaní: 1 strana v písance, vlastní četba\\ 
 +\\ 
 +čtvrtek 7.3.\\ 
 +čj: pracovní listy vyjmenovaná slova po S (doma na internetu)\\ 
 +M: pracovní sešit str. 78 a veškerá nedodělaná cvičení z předchozích hodin\\ 
 +Aj: opakování slovíček 16 a 15 lekce, dokreslí domeček z minulé hodiny; pracovní sešit lekce 15 a resty z minulých hodin\\ 
 +\\ 
 +pátek 8.3.\\ 
 +MG: dokončení ​obvodu čtvercevýpočet obvodu ​obdélníku,​ obecné vzorce, procvičování\\ 
 +čj čtení, psaní: 1 strana v písance, vlastní četba\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +===== týden 18.- 22.3. ===== 
 +\\ 
 +Pondělí 18.3. 
 +\\ 
 +čj: pracovní listy na vyjmnovaná slova- práce ve dvojicích;​ 
 +\\ 
 +M: početníček str. 44; algebrogram- dobrovolný 
 +\\ 
 +Aj: učebnice str. 50 a 51;  
 +\\ 
 +\\ 
 +Úterý 19.3. 
 +\\ 
 +čj: pracovní sešit str. 41,42,43 
 +\\ 
 +M: početníček str. 45 
 +\\ 
 +Aj: učebnice str. 52, cv. 1 ; prcvičování slovní zásoby (hračky, předložky) 
 +\\ 
 +\\ 
 +Středa 20.3. 
 +\\ 
 +Čj: vyjmenovaná slova po V: oprava pracovních listů, dodělávání pracovního sešitu- V 
 +\\ 
 +M: Násobení dvojciferného čísla jendociferným mimo obor násobilek; početníček str. 35 
 +\\ 
 +\\ 
 +Pátek 22.3. 
 +\\ 
 +MG: početníček str. 49, 50 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +===== týden 25.-29.3. ===== 
 +\\ 
 +Pondělí 25.3. 
 +\\ 
 +čj: pracovní list: opakování vyjmenovaných slov 
 +\\ 
 +M: Matematický klokan;  
 +\\ 
 +Aj: pracovní list: procvičování předložek;​ pracovní sešit str. 44 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +Úterý 26.3. 
 +\\ 
 +ČJ: vyjmenovaná slova po Z; slova příbuzná,​ jiné tvary 
 +\\ 
 +M: dělení dvojciferného čísla beze zbytku; početníček str. 36 
 +\\ 
 +AJ: ps str. 44, 45; test na předložky (ve větách) 
 +\\ 
 +\\ 
 +Středa 27.3 
 +\\ 
 +ČJ: procvičování vyjmenovaných slov: třídní hra 
 +\\ 
 +M: PS str. 83 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +Čtvrtek 28.3. 
 +\\ 
 +ČJ: procvičování vyjmenovaných slov: pracovní list 
 +\\ 
 +M: PS str. 84 
 +\\ 
 +AJ: my dream bedroom 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +pátek 29.3. 
 +\\ 
 +MG: rýsujeme obdélník a čtverec (pomocí trojúhelníku s ryskou) 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +===== týden 1.-5.4. ===== 
 +\\ 
 +\\ 
 +pondělí 1.4. 
 +\\ 
 +čj: PS str. 44; nové učivo: slovní druhy- přehled, latinské názvosloví;​ ohebné/​neohebné;​  
 +\\ 
 +M: PS str. 85,86 
 +\\ 
 +Aj: učebnice str. 56/cv.1- poslech, čtení, překlad; slovní zásoba lekce 19; 
 +\\ 
 +\\ 
 +úterý 2.4. - pátek 5.4. 
 +\\ 
 +čj: ps str. 45,46; pracovní listy k procvičování y/i po obojetných souhláskách;​ zopakovat učivo o slovních druzích z 2. ročníku 
 +\\ 
 +M: početníček str. 36,37; pracovní listy na procvičování násobení a dělení mimo obor násobilek 
 +\\ 
 +Aj: chapter19: look at the map; There is/ There are....učebnice str.56,57; slovní zásoba 20. lekce; 
 + 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +===== týden od 8.-12.4. ===== 
 +\\ 
 +\\ 
 +pondělí 8.4. 
 +\\ 
 +čj: Podstatná jména- vlastní jména: list do sešitu "​vyjmenovaná slova, slovní druhy";​ PS str. 48; 
 +\\ 
 +M:​početníček str. 38,39 
 +\\ 
 +AJ:​opakování slovní zásoby lekcí 19 a 20; učebnice str. 59 nahoře: otázky a odpovědi- zápis do sešitu; učebnice str. 59/3-bez poslechu 
 +\\ 
 +\\ 
 +úterý 9.4. 
 +\\ 
 +čj:​mluvnické kategorie u substantiv; rod, číslo; PS str. 49/1,2,3; str. 50/1 
 +\\ 
 +M:​početníček str. 40,41 
 +\\ 
 +Aj:list do sešitu: vazba There is/There are...; opakování slovní zásoby a vět 
 +\\ 
 +\\ 
 +středa 10.4. 
 +\\ 
 +čj:pády podstatných jmen: list do sešitu "vyjm. slova, slovní druhy";​ učebnice str. 91; procvičování skloňování podstatných jmen 
 +\\ 
 +M:​početníček str. 42 + dodělávky z minulých hodin 
 +\\ 
 +\\ 
 +čtvrtek 11.4. 
 +\\ 
 +čj:​procvičování skloňování podstatných jmen; PS str. 51/1,2,3 
 +\\ 
 +M:​početníček str. 52,53: čas a závislosti,​ logické úlohy 
 +\\ 
 +Aj:​slovíčka 21. lekce do sešitu (uč. str. 67); učebnice str. 60/1- čtení, překlad (neznámé napsat do sešitu); PS lekce 19 
 +\\ 
 +\\ 
 +pátek 12.4. 
 +\\ 
 +MG:​procvičování rýsování obdélníku a čtverce, dbát na přesnost, pečlivost 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +===== týden od 15. do 17. 4. ===== 
 +\\ 
 +\\ 
 +Pondělí 15.4.: 
 +\\ 
 +čj: pády podstatných jmen; životnost podstatných jmen rodu mužského 
 +\\ 
 +M: dělení se zbytkem 
 +\\ 
 +Aj: vazba There is.../There are....; chapter 21: učebnice str. 61/ cv. 3; určitý a neurčitý člen;  
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +úterý 16.4. : 
 +\\ 
 +čj:​pracovní list na procvičení podstatných jmen: určování čísla, rodu; životnost;​ 
 +\\ 
 +M: pracovní sešit str. 88; dělení se zbytkem; slovní a logické úlohy 
 +\\ 
 +Aj: PS str. 52,53; věty pomocí vazby There is, There are... 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +Středa 17.4.: 
 +\\ 
 +čj:​pracovní list: určování pádů substantiv 
 +\\ 
 +M:  PS str.90 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 + 
Návštěvník: 787289 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki