Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ucitel:malikova:trida:domaci_ukoly [2019/02/08 12:20]
malikova [Únor]
ucitel:malikova:trida:domaci_ukoly [2019/04/23 12:32] (aktuální)
malikova [Duben]
Řádek 32: Řádek 32:
  
  
-**21.12.** 
  
-  * **Vážení rodiče, milé děti, ** 
  
  
-přeji Vám krásné Vánoce, ​ 
  
-příjemné prožití vánočních svátků 
  
-a všechno nejlepší v novém roce. 
  
  
-Vaše p. uč. Lucie Malíková 
  
  
  
-===== Leden ===== 
  
  
-**3.1.** +===== Březen =====
-  * ŽK podpis na str. 4 prosím +
-  * M - zítra pětiminutovka +
-  * __Čítanka__- během ledna přečíst __str. 73-86__ +
-  * Čítanka - __báseň zpaměti do 31.1.__/ str. 73 Měsíce nebo 74 Sněhuláci ve Lhářích  +
-  * Amavet - Bezpečné Vánoce (odevzdat nejpozději 11.1. 2019)+
  
-**4.1.** 
-  * M-minutovky str. 3/cv. 5, cv. 6a,b 
-  * Čj, PS str. 40/dopiš věty k poslednímu obrázku a vymysli nadpis 
-  * Čj, uč. str. 41/8,9 na gumovací folii (doplňovali jsme ve čtvrtek 3.1.) 
  
 +**1.3.**
 +  * V pondělí 4.3. končí vyučování ve 12:35 h.
  
-**7.1.** +**5.3.** 
-  * Čjstr42/10 na folii +  * Zítra __Empík__ (dopravní hřiště Riviéra), sraz ve vestibulu školy v 7:55 h, odjezd ze zastávky ​Čápkova v 8:10 hnávrat do školy 
-  ​* ​Čj - zítra diktát +v 12:15 hNásleduje hodina VP
-  * M, PS 37/​1,​3 ​(zítra pětiminutovka - pouze žáci, kteří cbyběli minulý týden) +S sebou: psací potřeby, přezůvky, sportovní oblečení, přilbu, pití, svačinu, ​Čj, PS žlutý ​(dú - str. 7/7 a,b,c) 
-  * Vla - ve středu test +
-  * Přírodověda ​opakování ​str. 29viz 18.12.+
  
-**8.1.** +  ​Př - v úterý test na ekosystém POLE 
-  * Čj, uč. 42/11 na folii +
  
-**9.1.** +**6.3.**  
-  * Geometrie (sešit A4) - narýsuj 4 kružnice +  *  ​__Zítra fotografování PHOTODIENST__,​ v průběhu 3. a 4. vyučovací hodiny.
-  * Vla - ve středu 16.1. test (opakování č. 3 a 4+
-  * Čj, PS 2díl - dokonči str2+
  
 +**7.3.**
 +  * __Čítanka__- během března přečíst __str. 97 - 112__
  
-**10.1.** +**12.3.** 
-  * M-červená - 3 příklady vyděl a proveď zkoušku, v pondělí 14.1. __napíšeme pololetní písemnou práci__ +  * Čj, PS 21/4b
-  * Čj - v úterý 15.1. __napíšeme pololetní písemnou práci__ (mluvnickou část), +
-ve středu 16.1. (3. vyučovací hodinu) diktát ​+
  
-**11.1.** 
-  * Čj 1, dopiš 
-  * Pravopis podstatných jmen (nový červený sešit) str. 4/3,4 
  
-**14.1.** +**15.3.** 
-  * M, PS 30/7 +  * V pondělí 18.3. inést ​ebnici PŘÍRODOVĚDY 
-  * Připomínám ​írodověda, ​ebnice ​str. 29+  * M-minutovky ​str. 14/ cv. 28 (dva řádky)- dodělat
  
-**15.1.** +**22.3.** 
-  * M - prosím podpis na pololetní písemnou práci +  * ŽK - prosím podpis na str. (hovorové hodiny
-  * M, PS str. 31/4 (pouze první kruh) +  * pondělí ​píšeme Klokánka ​(matematická soutěž). ​Hodina vlastivědy nebudeale ineste si malý sešit-vlastivědu.
- +
-**16.1.** +
-  * Čj - prosím podpis na pololetní písemnou práci +
-  * Čj, PS 3/ 3,5 +
- +
-**17.1.** +
-  * M, PS 35/4 (růžová a modrá tabulka)  +
- +
- +
-**18.1.** +
-  * Čj, PS 4/2,3,4 +
-  * Matematické minutovky str. 3 dokončit, str. 4/8 (2 řádky) +
- +
- +
-**21.1.** +
-  * Matematické minutovky str. 5/9 (3 řádky) +
- +
- +
-**22.1.** +
-  * Čj, pravopis podstatných jmen str. 7 +
-  * Aj (1. sk), pouze někteří žáci - dopsat PS na čtvrtek +
- +
-**23.1.** +
-  * Čj, PS 7/1 +
-  * M-minutovky str. 6/ 11 dopočítej,​  +
- +
-6/12 a,b +
-  * Vla, PS str. 32,33 (podle obrázků a podle informací vedle obrázků - umět určit název kraje)  +
- +
-**24.1.** +
-  * M, PS 35/1 +
-  * Čj, PS str. 4/4,5 +
- +
-**25.1.** +
-  * Vážení rodiče, prosím Vás, seznamte se s pravidly používání mobilů ve škole:  +
-Pravidla pro používání mobilních telefonů v budově školy (děti mají vloženo v ŽK) +
-  * Čj, Pravopis podstatných jmen str. 10 dopiš +
-  * M, PS str. 34/(viz str30/9) +
- +
-**28.1.** +
-  * Čj, PS 9/1 a,b +
-  * M, PS 38/1 +
-  * Připomínám báseň z čítanky  +
-  * __Čítanka__- během února přečíst __str. 87-96__ +
-  * ŽK - prosím podpis ​rodičů ​na str. 30 +
- +
-**29.1.** +
-  * Čj, PS str. 9/3, str. 10/1,2 +
-  * M-minutovky 7/13 a +
-  * Přírodověda - uč. str. 35 (do sešitu přepiš modrou tabulkua nauč se ji +
- +
- +
-**30.1.** +
-  * M-minutovky str. 8/15 (na pondělí ​4.2.) +
-  * Vlastivěda - uč. str. 55 na folii, orientace na mapě ČR (mapa z učebnice:​ +
-řeky, hory, pohoří, nížiny, města), umět zapsat názvy krajů a krajských měst do slepé mapy, PS str. 32,33 (podle obrázků a podle informací vedle obrázků - umět určit název kraje) +
-   * __Složka__ na výpis z vysvědčení (předávání vysvědčení proběhne 4. vyučovací hodinu) +
-   * Zítra společenský den - prosím vhodné oblečení +
- +
-**31.1.** +
-  * Čj - v pondělí 4.2. diktát (podstatná jména rodu středního) +
- +
- +
-Vážení rodiče, +
- +
- +
-s radostí Vaše děti chválím za pěkné výsledky dosažené v 1. pololetí a eji jim hodně sil do toho nového. +
- +
-Hezké pololetní prázdniny. +
- +
-S pozdravem +
- +
-L. Malíková +
- +
- +
- +
-===== Únor ===== +
- +
- +
-**4.2.** +
-  *  __Čítanka__- během února přečíst __str. 87-96__ +
-  * M, PS 2. díl str. 2/12 +
-  * Čj, PS str. 11 (dokončí, kdo nestihl ve škole) +
- +
-**5.2.** +
-  * Čj, Pravopis str. 14   +
-  * M - zítra pětiminutovka ( viz.: M, PS 1. díl 29/1, 30/7, 33/8)   +
-M-minutovky str. 7/14a +
-  * Přírodověda-naučit se z uč. str. 34, 35 a ze sešitu +
- +
-**8.2.** +
-  * Čj-Pravopis str. 19 +
-  * M, PS str. 3/cv. 2,3,4 +
-  * Aj (1.sk) - sešit ​Vocabulary ​-dopsat slovíčka z 9. lekce, v úterý 19.2. Test 7-9 lekce, ve čtvrtek slovíčka z 8. lekce +
- +
- +
-Milé děti, +
-přeji Vám hezké jarní prázdniny, odpočiňte si.+
  
 +**25.3.**
 +  * Čj, PS malý žlutý - str. 15/g
  
 +**26.3.**
 +  * Čj, PS malý žlutý - str. 15/h
  
 +**28.3.**
 +  * __Ve čtvrtek 4.4., Divadlo B. Polívky, představení Tři mušketýři__,​ přineste prosím 50 Kč. Vstupné je 100 Kč/žák. (50 Kč/žák zaplatím z třídní kasičky) ​
  
  
    
 +===== Duben =====
  
 +**1.4.**
 +  * Čj - čtvrtletní písemná práce v pondělí 8.4.
 +  * M - čtvrtletní písemná práce v pátek 5.4.
 +  * M, PS 17/2
 +  * __Čítanka__ - v březnu přečíst str. 113-136
 +  * Báseň, čítanka str. 115 (naučit se ve dvojicích) do 15.4.
 +  * Vl - opakuj z učebnice (a ze sešitu) str. 16-21, ve středu 10.4. test
  
 +**2.4.**
 +  * ŽK - prosím podpis na str. 6 (hodnocení za 3. čtvrtletí)
 +  * Zítra FOTOGRAFOVÁNÍ - Den matek (pouze přihlášení žáci)
 +  * Př - v úterý 9.4. test, uč. str. 53-55
  
 +**3.4.**
 +  * Zítra __Divadlo B. Polívky__. __Odchod od školy v 7:50 h__, s sebou: 2 nepřestupní jízdenky, pití, svačinu, návrat do školy kolem 10:30 h. Prosím vhodné společenské oblečení.
 +Následuje hodina Vv a Čj.
 +  * Ve dnech 6.5. a 7.5. vyhlašuje ředitel školy __ředitelské volno__.
 +  * Čj - zopakuj slovní druhy, vzorec souvětí, skloňování podstatných jmen (pád, číslo, rod, vzor)
  
 +**5.4.**
  
 +  * Čj - čtvrtletní písemná práce (mluvnická část + diktát) v pondělí 8.4.
  
 +**9.4.**
 +  * Čtvrtletní písemné práce z čj + mat - prosím podpis rodičů
  
 +**10.4.**
 +  * Čj, PS žlutý str. 21/c,d
  
 +**12.4.**
 +  * Ve středu 17.4. - Dopravní hřiště Riviéra
  
 +**15.4.**
 +  * **Sběr papíru**, od úterý 23.4. do pátku 26.4. (viz info v deníčku)
 +  * Ve středu __Empík__ (dopravní hřiště Riviéra), sraz ve vestibulu školy v 7:55 h, odjezd ze zastávky Čápkova v 8:10 h, návrat do školy
 +v 12:30 h. Následuje hodina VP.
 +S sebou: psací potřeby, přezůvky, sportovní oblečení, přilbu, pití, svačinu
 +  * __Ředitelské volno__ ve dnech 6. a 7. května
  
 +**16.4.**
 +  * Zítra přinést __podepsané sdělení__ ohledně ředitelského volna
 +  * Čítanka str. 127 přečíst, **přinést čítanku v úterý po Velikonocích**
 +  * M, PS str. 22/ 8,9,10,12
  
- +**23.4.** 
- +  * Čj, PS str. 30 - báseň zpaměti (do pátku 26.4.) 
- +  ​* Př - str. 53,62,63 ústně 
- +str. 55 zelenina, str. 56,57 (samec, samice, mláďata)
-   +
  
  
Návštěvník: 787288 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki