Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ucitel:malikova:trida:domaci_ukoly [2019/01/14 12:59]
malikova [Leden]
ucitel:malikova:trida:domaci_ukoly [2019/06/18 14:00] (aktuální)
malikova [Červen]
Řádek 30: Řádek 30:
  
  
-===== Prosinec ===== 
  
-**3.12.** 
-  * Čj, PS 33/2 
-  * VLA, PS 26/2 
-  * __Čertoviny__,​ ve středu 5.12., 14:00-16:00 h v budově školy, včetně tělocvičny. 
  
-**4.12.** 
-  * Přír - v sešitu dolepit potravní řetězce 
-  * M - zítra pětiminutovka (dělení se zbytkem) 
  
-**5.12.** 
-  * VLA, PS 27/5 
  
-**6.12.** 
-  * __Čítanka__- během prosince přečíst __str. 61-72__ 
  
-**10.12.** 
-  * Čj - zítra diktát 
-  * Vlast - ve středu opakování č. 4 (uč. + PS) 
-  * M - ve středu pětiminutovka 
-  * Přír - zítra opakování (ekosystém les) 
  
-**11.12.** 
-  * M, PS 25/5,6 (kdo nestihl dne 27.11., musí dodělat 25/7,8) 
  
-**14.12.** 
-  * Čj - přehled slovních druhů (určování slovních druhů), pádové otázky (skloňování),​ uč. str. 35-38 přečíst 
-  * M - násobení a dělení 
-  * V pondělí (2. a 4. vyučovací hodina) turnaj ve vybíjené v tělocvičně 
  
-**17.12.** 
-  * Amavet - Bezpečné Vánoce (odevzdat nejpozději 11.1. 2019) 
-  * Čj, uč. str 35-38 (přečíst pozorně všechna cvičení) 
-  * M, PS str. 28/7 (chybně vypočítané příklady přepsat na papír a vypočítat znovu) 
-  * Báseň - zkouším (pouze někteří) 
  
-**18.12.** 
-  * Přírodověda - opakování str. 29 (naučit se na 8.ledna) 
  
-**19.12.** 
-  * __Vánoční besídka__ 
  
-V pátek 21.12., 1.-4. vyuč. hodina ve třídě. S sebou: pití, svačinu, krabičku s cukrovím (není podmínkou). 
-  * M-minutovky str. 1/ cv. 2a 
-  * Vlastivěda - opakování z učebnice i z PS, 1. test (opakování č. 1 a č. 2),  
-2. test (opakování č. 3 a č. 4) 
-  * __Podpis prosím do ŽK__, str. 4, hovorové hodiny dne 8. ledna 
-  * __Podpis prosím i do deníčku__ 
  
  
-**20.12.** 
-  * Aj (1. skupina), PS 21/7, sešit Vocabulary-dopsat slovíčka ze 7. lekce a naučit se 
-  * M - zkontrolujte prosím kružítka (vypadené a neořezané tuhy), pro děti je dobré kružítko s mikrotužkou ​ 
-  * M-minutovky str. 2 
  
-**21.12.**+ 
  
-  * **Vážení rodiče, milé děti, ** 
  
 + 
  
-přeji Vám krásné Vánoce, ​ 
  
-příjemné prožití vánočních svátků+===== Květen =====
  
-a všechno nejlepší v novém roce.+**3.5.** 
 +  * Čj, uč. str. 77/3,4 doplň na folii 
 +  * M ,PS dokončit str. 25
  
 +**9.5.**
 +  * M minutovky str. 10 dopočítej
  
-Vaše p. uč. Lucie Malíková 
  
 +**10.5.**
 +  * Čj, PS str. 33/2 (3 věty v minulém čase)
  
 +**13.5.**
 +  * M-minutovky str. 15/29 (1. řádek)
 +  * Vl - ve středu test Lucemburkové
 +  * __Čítanka__ - v květnu přečíst str. 137-154
  
-===== Leden =====+**14.5.**
  
 +  * Čj, učeb. str. 78/4 doplň na folii
 +  * M-minutovky str. 19/ 38a (první řádek)
 +  * Př - obrázky str. 60 - 67
  
-**3.1.** +**15.5.** 
-  * ŽK podpis na str. 4 prosím +  * M, PS 28/
-  * M - zítra pětiminutovka +
-  * __Čítanka__- během ledna přečíst __str. 73-86__ +
-  * Čítanka - __báseň zpaměti do 31.1.__str. 73 Měsíce nebo 74 Sněhuláci ve Lhářích  +
-  * Amavet - Bezpečné Vánoce (odevzdat nejpozději 11.1. 2019)+
  
-**4.1.** +**20.5.** 
-  * M-minutovky str. 3/cv. 5, cv. 6a,b +  * M, PS 29/3
-  * Čj, PS str. 40/dopiš věty k poslednímu obrázku a vymysli nadpis +
-  * Čj, uč. str. 41/8,9 na gumovací folii (doplňovali jsme ve čtvrtek ​3.1.)+
  
 +**22.5.**
 +  * M-minutovky str. 7/13 c
 +  * Vl - v pondělí test, učeb. str. 34-37
  
-**7.1.** +**23.5.** 
-  * Čj, uč. str42/10 na folii +  * Závěrečná písemná práce z M - v úterý 4.6
-  * Čj - zítra diktát +  * Závěrečná písemná práce z Čj (včetně diktátu) ​ve čtvrtek 6.6. 
-  * M, PS 37/1,3 (zítra pětiminutovka - pouze žáci, kteří cbyběli minulý týden) +  * Výlet __Hrad Veveří+plavba parníkem__, ​ve středu ​12.6(8:00-15:30 h)
-  * Vla - ve středu ​test +
-  * Přírodověda - opakování str29, viz 18.12.+
  
-**8.1.** +**24.5.** 
-  * Čj42/11 na folii +  * __Hrad Špilberk__v úterý 18.6. (9:00-11:00 h), program: šifra hradu + tajemný rytíř
  
-**9.1.** +**27.5.** 
-  * Geometrie ​(sešit A4- narýsuj 4 kružnice +  * Prosím podpis v ŽK na str. 4 (hovorové hodiny
-  * Vla - ve středu 16.1test (opakování č. 3 a 4) +  * Do pondělí 3.6posílejte prosím 150 Kč na výlet na hrad Veveří ​(parník + vstupenka na hrad).
-  * Čj, PS 2. díl - dokonči str2+
  
- +**28.5.** 
-**10.1.** +  * Čj - zítra ​diktát (učebnice ​str. 73,74,76,77)
-  * M-červená - 3 příklady vyděl a proveď zkoušku, v pondělí 14.1. __napíšeme pololetní písemnou práci__ +
-  * Čj - v úterý 15.1. __napíšeme pololetní písemnou práci__ (mluvnickou část), +
-ve středu 16.1. (3. vyučovací hodinu) ​diktát ​ +
- +
-**11.1.** +
-  * Čj 1, dopiš +
-  * Pravopis podstatných jmen (nový červený sešit) ​str. 4/3,+
- +
-**14.1.** +
-  * MPS 30/7 +
-  * Připomínám přírodovědaučebnice str. 29+
    
 +**29.5.**
 +  * M-minutovky str. 24/47 sloupec a (4 příklady)
  
 +**30.5.**
 +  * Ve čtvrtek __6.6. ve škole proběhne fotografování tříd__ 1. stupně (8:00-12:35 h).
  
 +**31.5.**
 +  * M-minutovky str.24/47 dopočítej ​
  
  
  
 +===== Červen =====
  
 +**3.6.**
 +  * Závěrečná písemná práce z M - v úterý 4.6.
 +  * Závěrečná písemná práce z Čj (včetně diktátu) - ve čtvrtek 6.6.
 +  * Fotografování - 6.6. (8:00 - 12:35 h)
  
 +**5.6.**
 +  * Zítra fotografování:​ __třída 35 Kč, skupinka 20 Kč__. Napište prosím do deníčku, kolik skupinek si Vaše dítě může pořídit. Peníze zatím neposílejte.
  
 +**10.6.**
 +  * Podpis k výletu prosím __do deníčku__
 +  * Peníze za foto, __třída 35 Kč, skupinka 20 Kč__
 +  * Vygumovat a slepit všechny učebnice, připravit je k odevzdání
  
 +**11.6.**
  
 +  * __Zítra výlet, prosím ráno před odjezdem namazat děti opalovacím krémem a nastříkat repelentem__ + podpis na sdělení, že dítě může po skončení výletu odejít od školy domů samo (pokud si ho nevyzvednete před školou osobně)
 +  * Od čtvrtku ​ 13.6. si děti nosí __knihu__ na čtení.
  
 +  * Ve středu 26.6. - atletické závody (sportovní den) na hřišti školy.
  
 +**13.6.**
 +  * Hrad Špilberk, 18.6., (vstupné 50 Kč/žák), posílejte prosím pouze 40 Kč
  
 +**14.6.**
 +  * Ve středu 19.6. dopoledne plánujeme koupaliště na Kraví Hoře, další informace upřesním v pondělí 17.6.
  
-  ​ +**17.6.** 
 +  * Posílejte prosím peníze na fotky a zítra na Špilberk (kdo ještě neodevzdal) 
 +  * Zítra, __hrad Špilberk__,​ odchod ze třídy v 8:15h, návrat do školy 
 + v 11:30 h, 
 + s sebou: **úkolníček** s podpisem od rodičů, pití, svačina, pláštěnka,​ pokrývka hlavy, kapesné. ​
  
 +  * Ve středu, __koupaliště Kraví Hora__, s sebou: pití, svačina, plavky, ručník, pokrývka hlavy, sluneční brýle, opalovací krém, kapesné, vstupné 80 Kč (zaplatí si každý sám na koupališti),​ 10 Kč - záloha na skříňku.
 +**Odchod ze třídy v 9:15 h**, návrat do školy ve 13:15 h.
  
  
Návštěvník: 815810 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki