Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ucitel:malikova:trida:domaci_ukoly [2019/01/14 12:59]
malikova [Leden]
ucitel:malikova:trida:domaci_ukoly [2019/03/22 09:49] (aktuální)
malikova [Březen]
Řádek 30: Řádek 30:
  
  
-===== Prosinec ===== 
  
-**3.12.** 
-  * Čj, PS 33/2 
-  * VLA, PS 26/2 
-  * __Čertoviny__,​ ve středu 5.12., 14:00-16:00 h v budově školy, včetně tělocvičny. 
  
-**4.12.** 
-  * Přír - v sešitu dolepit potravní řetězce 
-  * M - zítra pětiminutovka (dělení se zbytkem) 
  
-**5.12.** 
-  * VLA, PS 27/5 
  
-**6.12.** 
-  * __Čítanka__- během prosince přečíst __str. 61-72__ 
  
-**10.12.** 
-  * Čj - zítra diktát 
-  * Vlast - ve středu opakování č. 4 (uč. + PS) 
-  * M - ve středu pětiminutovka 
-  * Přír - zítra opakování (ekosystém les) 
  
-**11.12.** 
-  * M, PS 25/5,6 (kdo nestihl dne 27.11., musí dodělat 25/7,8) 
  
-**14.12.** 
-  * Čj - přehled slovních druhů (určování slovních druhů), pádové otázky (skloňování),​ uč. str. 35-38 přečíst 
-  * M - násobení a dělení 
-  * V pondělí (2. a 4. vyučovací hodina) turnaj ve vybíjené v tělocvičně 
  
-**17.12.** 
-  * Amavet - Bezpečné Vánoce (odevzdat nejpozději 11.1. 2019) 
-  * Čj, uč. str 35-38 (přečíst pozorně všechna cvičení) 
-  * M, PS str. 28/7 (chybně vypočítané příklady přepsat na papír a vypočítat znovu) 
-  * Báseň - zkouším (pouze někteří) 
  
-**18.12.** +===== Únor =====
-  * Přírodověda - opakování str. 29 (naučit se na 8.ledna)+
  
-**19.12.** 
-  * __Vánoční besídka__ 
  
-V pátek 21.12., 1.-4. vyuč. hodina ve třídě. S sebou: pití, svačinu, krabičku s cukrovím (není podmínkou)+**4.2.** 
-  * M-minutovky ​str. 1cv. 2a +  *  __Čítanka__během února přečíst __str87-96__ 
-  * Vlastivěda - opakování z učebnice i z PS, 1test (opakování ​č. 1 a č. 2) +  * M, PS 2. díl str. 2/12 
-2. test (opakování č. 3 a č. 4) +  * Čj, PS str11 (dokončíkdo nestihl ve škole)
-  * __Podpis prosím do ŽK__, str. 4, hovorové hodiny dne 8. ledna +
-  * __Podpis prosím i do deníčku__+
  
 +**5.2.**
 +  * Čj, Pravopis str. 14  ​
 +  * M - zítra pětiminutovka ( viz.: M, PS 1. díl 29/1, 30/7, 33/​8)  ​
 +M-minutovky str. 7/14a
 +  * Přírodověda-naučit se z uč. str. 34, 35 a ze sešitu
  
-**20.12.** +**8.2.** 
-  * Aj (1skupina), PS 21/7, sešit Vocabulary-dopsat slovíčka ​ze 7. lekce a naučit se +  * Čj-Pravopis str19 
-  * M - zkontrolujte prosím kružítka (vypadené a neořezané tuhy)pro děti je dobré kružítko s mikrotužkou  +  * M, PS str. 3/cv. 2,3,4 
-  * M-minutovky str. 2+  * Aj (1.sk) - sešit Vocabulary -dopsat slovíčka ​z 9. lekce, ​v úterý 19.2. Test 7-9 lekce, ve čtvrtek slovíčka z 8. lekce
  
-**21.12.** 
  
-  * **Vážení rodiče, milé děti, ​**+Milé děti, 
 +přeji Vám hezké jarní prázdniny, odpočiňte si.
  
 +**18.2.**
 +  * M, malý červený sešit / vynásob 2 příklady
  
-přeji Vám krásné Vánoce+**19.2.** 
 +  * Čjzítra diktát (podstatná jména rodu ženského) 
 +  * M-minutovky str. 14/27 (nezapomeň na zkoušky)
  
-příjemné prožití vánočních svátků+**20.2.** 
 +  * M, PS str. 7/ cv. 7
  
-a všechno nejlepší v novém roce. 
  
 +**21.2.**
 +  * Fotografování,​ PHOTODIENST,​ ano x ne
 +Zakroužkujte prosím Vás v deníčku.
 +  * M, PS 3/1, 5/6
  
-Vaše p. uč. Lucie Malíková 
  
 +**22.2.**
 +  * Čj, PS žlutý str. 1/1
 +  * Vla - v pondělí zkouším orientaci na mapě, slepá mapa - kraje ČR
  
 +**25.2.**
 +  * M, PS str. 7/1,3 
 +  * Čítanka, báseň str. 97 (naučit se do 21.3.)
 +  * Čj - zítra diktát (vzory podstatných jmen rodu středního a ženského)
  
-===== Leden ===== +**26.2.** 
- +  * Čj, PS žlutý ​str. 2/3
- +
-**3.1.** +
-  * ŽK podpis na str. 4 prosím+
   * M - zítra pětiminutovka   * M - zítra pětiminutovka
-  * __Čítanka__- během ledna přečíst __str73-86__ +  * Přír, učebobrázky ​str. 36-42
-  * Čítanka - __báseň zpaměti do 31.1.__/ ​str. 73 Měsíce nebo 74 Sněhuláci ve Lhářích  +
-  * Amavet ​Bezpečné Vánoce (odevzdat nejpozději 11.1. 2019)+
  
-**4.1.** +**27.2.** 
-  * M-minutovky str. 3/cv5cv. 6a,b +  * V pondělí 4.3., __Úprava výuky__prosím Vás, podepište se a pošlete zpět do školy. 
-  * Čj, PS str. 40/dopiš věty k poslednímu obrázku a vymysli nadpis +  * Ve středu 6.3. jedeme na dopravní hřiště Riviéra. 
-  * Čj, str. 41/8,9 na gumovací folii (doplňovali jsme ve čtvrtek 3.1.)+  * Čj, PS žlutý ​str. 4/c,d,e 
 +  * Vl - ebnice (růžová) ​str. 54,55 naučit se 
 +  * Vl - učebnice ​ervená) str12 (odpovědět na otázky)
  
  
-**7.1.** 
-  * Čj, uč. str. 42/10 na folii 
-  * Čj - zítra diktát 
-  * M, PS 37/1,3 (zítra pětiminutovka - pouze žáci, kteří cbyběli minulý týden) 
-  * Vla - ve středu test 
-  * Přírodověda - opakování str. 29, viz 18.12. 
  
-**8.1.** 
-  * Čj, uč. 42/11 na folii  
  
-**9.1.** +===== Březen =====
-  * Geometrie (sešit A4) - narýsuj 4 kružnice +
-  * Vla - ve středu 16.1. test (opakování č. 3 a 4) +
-  * Čj, PS 2. díl - dokonči str. 2 +
- +
- +
-**10.1.** +
-  * M-červená - 3 příklady vyděl a proveď zkoušku, v pondělí 14.1. __napíšeme pololetní písemnou práci__ +
-  * Čj - v úterý 15.1. __napíšeme pololetní písemnou práci__ (mluvnickou část), +
-ve středu 16.1. (3. vyučovací hodinu) diktát  +
- +
-**11.1.** +
-  * Čj 1, dopiš +
-  * Pravopis podstatných jmen (nový červený sešit) str. 4/3,4 +
- +
-**14.1.** +
-  * M, PS 30/7 +
-  * Připomínám přírodověda,​ učebnice str. 29 +
- +
  
  
 +**1.3.**
 +  * V pondělí 4.3. končí vyučování ve 12:35 h.
  
 +**5.3.**
 +  * Zítra __Empík__ (dopravní hřiště Riviéra), sraz ve vestibulu školy v 7:55 h, odjezd ze zastávky Čápkova v 8:10 h, návrat do školy
 +v 12:15 h. Následuje hodina VP.
 +S sebou: psací potřeby, přezůvky, sportovní oblečení, přilbu, pití, svačinu, Čj, PS žlutý (dú - str. 7/7 a,​b,​c) ​
  
 +  * Př - v úterý test na ekosystém POLE 
  
 +**6.3.** ​
 +  *  __Zítra fotografování PHOTODIENST__,​ v průběhu 3. a 4. vyučovací hodiny.
  
 +**7.3.**
 +  * __Čítanka__- během března přečíst __str. 97 - 112__
  
 +**12.3.**
 +  * Čj, PS 21/4b
  
  
 +**15.3.**
 +  * V pondělí 18.3. přinést učebnici PŘÍRODOVĚDY
 +  * M-minutovky str. 14/ cv. 28 (dva řádky)- dodělat
  
 +**22.3.**
 +  * ŽK - prosím podpis na str. 4 (hovorové hodiny)
 +  * V pondělí píšeme Klokánka (matematická soutěž). Hodina vlastivědy nebude, ale přineste si malý sešit-vlastivědu.
 + 
  
  
  
  
-  ​ 
  
  
Návštěvník: 771311 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki