Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
ucitel:kysilkova:trida:ukoly [2019/05/17 09:25]
kysilkova
ucitel:kysilkova:trida:ukoly [2019/05/17 11:57] (aktuální)
kysilkova
Řádek 1: Řádek 1:
 <​html><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS <​html><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS
 " SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Domácí úkoly </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​ " SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Domácí úkoly </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​
 +  * **16.05 ** -  Bez úkolu
   * **15.05 ** -  Opakujte ze sešitu učivo za celý rok z Prvouky   * **15.05 ** -  Opakujte ze sešitu učivo za celý rok z Prvouky
   * **14.05 ** -  Čj - Písanka str. 25 - tři věty   * **14.05 ** -  Čj - Písanka str. 25 - tři věty
Návštěvník: 803489 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki