Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
ucitel:kysilkova:trida:ukoly [2019/02/08 11:14]
kysilkova
ucitel:kysilkova:trida:ukoly [2019/02/18 11:29] (aktuální)
kysilkova
Řádek 1: Řádek 1:
 <​html><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS <​html><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS
 " SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Domácí úkoly </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​ " SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Domácí úkoly </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​
 +  * **18.02. M ** PS dobrovolný úkol str. 42/4
 +-----------------------------
   * **08.02. ** - bez úkolu, odpočívat :-)   * **08.02. ** - bez úkolu, odpočívat :-)
   * **07.02. Čj ** - PS str. 36/3   * **07.02. Čj ** - PS str. 36/3
Řádek 72: Řádek 74:
 <​html><​Br><​Br><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS" SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Úkoly pro marody </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​ <​html><​Br><​Br><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS" SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Úkoly pro marody </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​
 {{ :​ucitel:​kysilkova:​trida:​illustration-of-a-sick-smiley_small.jpg?​70 }} {{ :​ucitel:​kysilkova:​trida:​illustration-of-a-sick-smiley_small.jpg?​70 }}
-  * **08.01. Pátek** +  * **18.01. Pátek** 
-  * **Čj ** - PS str. 37 +  * **Čj ** - Písanka ​str. 2 
-  * **Aj ** -  Protiklady, opakování slovní zásoby, tvoření krátkých vět +  * **Aj ** -  Protiklady, opakování slovní zásoby, tvoření krátkých vět, učebnice str. 28 opakování 
-  * **Prv ** - učebnice ​str. 65list do sešitu dostanou marodi po prázdninách+  * **** - PS str. 42Početník str. 17
  
-  * **07.01. Čtvrtek** 
-  * **Čj ** - PS str. 35, 36 
-  * **M ** -  PS str. 34 
  
-  * **06.01. Středa** 
-  * **Čj ** - procvičování VS, Písanka str. 1 dokončit 
-  * **M ** - Početníček str. 15  
- 
-  * **05.02. Úterý** 
-  * **Čj ** - PS str. 34 
-  * **M ** - Ps str. 33, Početníček str. 15 dokončit, str. 16/1 
-  * **Prv ** - učebnice str. 64, prohlížení Encyklopedií Lidské tělo 
- 
-  * **04.02. Pondělí** 
-  * **Čj ** - Nová Písanka str. 1 - 5 řádků 
-  * **Aj ** - procvičování krátkých vět s protiklady, v pátek testík 
-  * **M ** - Početníček str. 15/2, PS str. 31, 32 
  
  
    
Návštěvník: 753148 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki