Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ucitel:kysilkova:trida:ukoly [2019/02/08 11:14]
kysilkova
ucitel:kysilkova:trida:ukoly [2019/04/23 11:44] (aktuální)
kysilkova
Řádek 1: Řádek 1:
 <​html><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS <​html><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS
 " SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Domácí úkoly </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​ " SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Domácí úkoly </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​
-  * **08.02. ** - bez úkolu, odpočívat :-) +  * *23.04 ** Čj naučit se z Pamatováčku pádové otázky ​do týdne - příštího pondělí 
-  * **07.02. Čj ** PS str. 36/3 +------------------------ 
-  * **06.02. ** - bez úkolu +  * **17.04 ** - bez úkolu 
-  * **05.02. M ** - Početníček str. 16/1 +  * **16.04 ** - bez úkolu 
-  * **04.02. Čj ** - Písanka str1 - 5 řádků, AJ - v pátek testík na krátké věty s protiklady+  * **15.04 ** Aj v sešitě máme nalepené obrázky a texty k VelikonocůmTexty přečíst.
  
 +
 +
 + 
  
  
Řádek 71: Řádek 74:
  
 <​html><​Br><​Br><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS" SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Úkoly pro marody </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​ <​html><​Br><​Br><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS" SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Úkoly pro marody </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​
-{{ :​ucitel:​kysilkova:​trida:​illustration-of-a-sick-smiley_small.jpg?70 }} +  * **16.04. Úterý** 
-  * **08.01Pátek** +  * **Čj ** - PS str. 49, vysvětlení učiva - rod mužský životný/​neživotný,​ Písanka str. 21 
-  * **Čj ** - PS str. 37 +  * **M ** -  PS str. 66, Početníček str. 26/1, 2, 3 
-  * **Aj ** -  ​Protikladyopakování slovní zásoby, tvoření krátkých vět +  * **Prv ** - učebnice str. 48, 49 a zápis do sešitu 
-  * **Prv ** - učebnice str. 65list do sešitu dostanou marodi po prázdninách+  * {{ :​ucitel:​kysilkova:​trida:​prv1.jpg?200 |}}obrázek obilovin dětem dám 
 +  * {{ :​ucitel:​kysilkova:​trida:​prv2.jpg?​200 |}} 
 + 
 +  ​* **15.04Pondělí** 
 +  * **Čj ** - PS str. 48 
 +  * **M ** -  PS str. 65 
 +  * **Aj ** - sešit 
 + 
 + 
 +----------------------------- 
 +  * **12.04. Pátek** 
 +  * **Čj ** - PS str. 47nově - částice, citoslovce 
 +  * **Prv ** - učebnice str. 4647  
 +  * **Aj ** - učebnice str. 36 - číst, tvoření vět  
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
-  * **07.01. Čtvrtek** 
-  * **Čj ** - PS str. 35, 36 
-  * **M ** -  PS str. 34 
  
-  * **06.01. Středa** 
-  * **Čj ** - procvičování VS, Písanka str. 1 dokončit 
-  * **M ** - Početníček str. 15  
  
-  * **05.02. Úterý** 
-  * **Čj ** - PS str. 34 
-  * **M ** - Ps str. 33, Početníček str. 15 dokončit, str. 16/1 
-  * **Prv ** - učebnice str. 64, prohlížení Encyklopedií Lidské tělo 
  
-  * **04.02. Pondělí** 
-  * **Čj ** - Nová Písanka str. 1 - 5 řádků 
-  * **Aj ** - procvičování krátkých vět s protiklady, v pátek testík 
-  * **M ** - Početníček str. 15/2, PS str. 31, 32 
  
  
    
Návštěvník: 787290 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki