Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ucitel:kysilkova:trida:ukoly [2019/01/14 11:07]
kysilkova
ucitel:kysilkova:trida:ukoly [2019/03/22 11:18] (aktuální)
kysilkova
Řádek 1: Řádek 1:
 <​html><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS <​html><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS
 " SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Domácí úkoly </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​ " SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Domácí úkoly </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​
-  * **14.01. Čj ** - do pondělí se nauč vyjmenovaná ​slova po P +  * **20.03. M ** - PS str. 51 dokončit 
--------------------------- +  * **19.03. Čj ** - procvičujte si ze sešitu Vyjmenovaná ​slova všechny rozdíly a příbuzná slova, budeme psát opakování 
-  * **11.01Aj ** - procvičte ​ivo ze sešitu, budeme psát příští týden opáčko na zájmena ​já, ty, on, můj, tvůj, její, jeho  +  * **18.03. Čj ** - Písanka tři věty str. 12 pět řádků, Aj - nově slovíčka Familie plus son, daughter - příště test na slovíčka rodina  
-  * **10.01. Čj ** - Ps str. 30/3 +  ------------------------------------- 
-  * **09.01. M ** - Ps str. 20/4, 5 +  * **15.03Prv ** v úterý testík Houby 
-  * **08.01Čj ** - Písanka ​str. 29 +  * **14.03. M ** Opakujte násobilku, s novým ​ivem se nám nějak vykouřila z hlavy :-( 
-  * **07.01. M ** - Početníček str. 10 dokončit+  * **13.03. Čj ** - Ps str. 42/2,
 +  * **12.03. M ** - Ps str. 48/3,   ​ 
 +  * **11.03** Kdo nestihl ve škole dodělá ​str. 20 v Početníčku 
 + 
 + 
  
  
Řádek 70: Řádek 75:
  
 <​html><​Br><​Br><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS" SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Úkoly pro marody </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​ <​html><​Br><​Br><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS" SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Úkoly pro marody </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​
-{{ :​ucitel:​kysilkova:​trida:​illustration-of-a-sick-smiley_small.jpg?70 }}+  * **22.03. Pátek** 
 +  * **Čj ** procvičování učiva 
 +  * **Prv ** procvičování znalosti jarních květin 
 +  * **Aj ** Are youYes, I am. No, I´m not.
  
 +  * **21.03. Čtvrtek**
 +  * **Čj ** - Písanka str. 12, opakování učiva
 +  * **M ** -  Početníček str. 23 dokončit, procvičování zaokrouhlování ​
  
  
-  * **11.01Pátek**+  * **20.03Středa** 
 +  * **Čj ** - PS str. 44 
 +  * **M ** -  PS str. 51 dokončit, 52 celá
  
-  * **Čj ** - Písanka str. 31, poslední dva řádky NE, PS str31 +  ​* **19.03. Úterý** 
-  * **Aj ** - procvičte učivo ze sešitubudeme psát příští týden opáčko na zájmena - játyonmůjtvůj, jejíjeho +  ​* **Čj ** - VS po Z - zápis příbuzných slov atd.{{ :​ucitel:​kysilkova:​trida:​vsz.jpg?​200 |}}{{ :​ucitel:​kysilkova:​trida:​vsz2.jpg?200 |}} 
 +  * **** -  Početníček str. 23/34PS str. 51/123
 +  * **Prv ** - opakování učivanově jarní květiny a rozdělení rostlin
  
 +  * **17.03. Pondělí**
 +  * **Čj ** - Písanka str.12 - 5 řádků, PS str. 43 dokončit
 +  * **M ** -  PS str. 50
 +  * **Aj ** - procvičování učiva, He, She, It has got, nově slovíčka Familie plus son, daughter - příště test na slovíčka rodina
 +--------------------
  
  
 +  * **15.03. Pátek**
 +  * **Čj ** - Dokončení VS po V
 +  * **Prv ** - Učebnice str.38, 39
 +  * **Aj ** - He, She, It has got, učebnice str. 31   
  
  
 +https://​www.zsuvoz.cz/​doku.php?​id=ucitel:​kysilkova:​trida:​informatika&​do=edit&​rev=0  ​
  
  
  
  
 +
 +
 +
 +
 + 
Návštěvník: 771313 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki