Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ucitel:kysilkova:trida:ukoly [2019/01/14 11:07]
kysilkova
ucitel:kysilkova:trida:ukoly [2019/01/23 13:09] (aktuální)
kysilkova
Řádek 1: Řádek 1:
 <​html><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS <​html><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS
 " SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Domácí úkoly </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​ " SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Domácí úkoly </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​
 +  * **23.01. ​ ** - Bez úkolu
 +  * **22.01. M ** - Početníček str. 14/1
 +  * **21.01. Čj ** - Písanka str. 36 dokončit, Aj - naučit se ze sešitu - Is it a ...? Yes, it is. No, it isn´t.
 +-----------------------------------
 +  * **17.01. Čj ** - Písanka str. 35 - 6 řádků
 +  * **16.01. M ** - Početníček str. 12/1, 2
 +  * **15.01. Čj ** - Písanka str. 32 - 5 řádků
   * **14.01. Čj ** - do pondělí se nauč vyjmenovaná slova po P   * **14.01. Čj ** - do pondělí se nauč vyjmenovaná slova po P
--------------------------- +
-  * **11.01. Aj ** - procvičte učivo ze sešitu, budeme psát příští týden opáčko na zájmena - já, ty, on, můj, tvůj, její, jeho  +
-  * **10.01. Čj ** - Ps str. 30/3 +
-  * **09.01. M ** - Ps str. 20/4, 5 +
-  * **08.01. Čj ** - Písanka str. 29 +
-  * **07.01. M ** - Početníček str. 10 dokončit+
  
  
Řádek 71: Řádek 73:
 <​html><​Br><​Br><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS" SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Úkoly pro marody </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​ <​html><​Br><​Br><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS" SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Úkoly pro marody </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​
 {{ :​ucitel:​kysilkova:​trida:​illustration-of-a-sick-smiley_small.jpg?​70 }} {{ :​ucitel:​kysilkova:​trida:​illustration-of-a-sick-smiley_small.jpg?​70 }}
 +  * **23.01. Středa**
 +  * Dnes jsme tvořili zprávy do rádia Petrov, žádné učivo.
 +
 +  * **22.01. Úterý**
 +
 +  * **Čj ** - Ps str. 33,Písanka str. 38 - přepis říkanky (str. 37 vynecháváme)
 +  * **M ** - Ps str. 28, Početníček str. 14/1
 +  * **Prv ** - učebnice str. 31 a zápis do sešitu {{ :​ucitel:​kysilkova:​trida:​50693441_450777148792102_5023453741504790528_n.jpg?​200 |}}{{ :​ucitel:​kysilkova:​trida:​50289641_2009376819111886_7267679603701841920_n.jpg?​200 |}} Zápis je ofocený ze sešitu Klaudinky a zvětšený obrázek z tabule.
 +
 +  * **21.01. Pondělí**
 +
 +  * **Čj ** - Písanka str. 36, VS - netopýr, slepýš, pyl
 +  * **Aj ** - Učebnice str. 23 - Is it a ...? Yes, it is. No, it isn´t.
 +  * **M ** - Početníček str. 13 celá
 +--------------------------------
 +
 +  * **18.01. Pátek**
 +
 +  * **Čj ** - Písanka str. 35 dokončit, vyjm. slovo - pysk
 +  * **Aj ** - Překlad - práce se slovníčkem - {{:​ucitel:​kysilkova:​trida:​preklad.doc|pracovní list zde}}
 +  * **Prv ** - Půda
 +
 +  * **17.01. Čtvrtek**
 +
 +  * **Čj ** - Písanka str. 35 6 řádků, diktát
 +  * **M ** - Ps str. 27
  
 +  * **16.01. Středa**
  
 +  * **Čj ** - Písanka str. 34, vyjm. slova - pýcha, pytel
 +  * **M ** - Ps str. 22, 26, Početníček str. 12/1, 2
  
-  * **11.01. Pátek** 
  
-  * **Čj ** - Písanka str. 31, poslední dva řádky NE, PS str. 31 
-  * **Aj ** - procvičte učivo ze sešitu, budeme psát příští týden opáčko na zájmena - já, ty, on, můj, tvůj, její, jeho  
  
  
Návštěvník: 740717 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki