Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ucitel:kysilkova:trida:ukoly [2019/01/14 11:07]
kysilkova
ucitel:kysilkova:trida:ukoly [2019/06/14 10:11] (aktuální)
kysilkova
Řádek 1: Řádek 1:
 <​html><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS <​html><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS
 " SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Domácí úkoly </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​ " SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Domácí úkoly </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​
-  * **14.01Čj ** do pondělí se nauč vyjmenovaná slova po P +  * 10.6. - 15.6. - zkoušení zájemců o opravu známky 
--------------------------- +   ​------------  
-  * **11.01. Aj ** procvičte učivo ze sešitu, budeme psát příští týden opáčko na zájmena ​já, ty, on, můj, tvůj, její, jeho  +  * 7.6. opakování prvouka 2 - marodi dodělají průběžně v příštím týdnu 
-  * **10.01Čj ** - Ps str. 30/3 +  * 6.6. opakování matematika 
-  * **09.01. M ** - Ps str. 20/45 +  * 5.6. opakování český jazyk 
-  * **08.01. Čj ** - Písanka str. 29 +  * 4.6. opakování prvouka 1 
-  * **07.01. M ** - Početníček str. 10 dokončit+----------------- 
 +  * **30.05 ** - M Početník ​str. 31/1 
 +  * **29.05 ** - Čj PS str. 57/1podepsat žk třídní schůzky 
 +  * **28.05 ** - připravovat se na test z prvouky - za týden 
 +  * **27.05 ** - předat doma doklady, jsou v žákovské knížce 
 +----------------- 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +  
 + 
  
  
Řádek 62: Řádek 74:
  
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​html><​Br><​Br><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS" SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Úkoly pro marody </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​
 +  * **16.6. pátek**
 +  * Čj - Písanka str. 33
 +
 +  * **12.6. středa**
 +  * Čj - opakování učiva
 +  * M - PS str. 83, 84
 +
 +
 +  * **11.6. úterý**
 +  * Čj - Ps str. 60
 +  * M - Opakování učiva
 +  * Prv - výstava - NE plastům
 +
 +  * **10.6. pondělí**
 +  * Čj - prezentace ročníkových prací
 +  * M - Ps str. 76, 77 - není třeba vše, stačí tři úkoly na stránce. str. 78/1, 2, 3
 +  * Aj - opakování učiva
 +
 +------------------
  
  
Řádek 69: Řádek 106:
  
  
-<​html><​Br><​Br><​B><​FONT FACE="​Comic Sans MS" SIZE="​5"​ COLOR="​red"><​CENTER>​Úkoly pro marody </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​ 
-{{ :​ucitel:​kysilkova:​trida:​illustration-of-a-sick-smiley_small.jpg?​70 }} 
  
  
  
-  * **11.01. Pátek** 
  
-  * **Čj ** - Písanka str. 31, poslední dva řádky NE, PS str. 31 
-  * **Aj ** - procvičte učivo ze sešitu, budeme psát příští týden opáčko na zájmena - já, ty, on, můj, tvůj, její, jeho  
  
  
Návštěvník: 815812 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki