Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
ucitel:kyrova:trida:pojmovnik [2018/09/03 19:30]
svarc ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí
ucitel:kyrova:trida:pojmovnik [2019/06/12 13:11] (aktuální)
kyrova
Řádek 50: Řádek 50:
   * VID - DOKONAVÝ...NAUČIT,​ NEDOKONAVÝ...UČIT   * VID - DOKONAVÝ...NAUČIT,​ NEDOKONAVÝ...UČIT
   * SLOVESNÉ TVARY - PŘÍČESTÍ MINULÉ...CHVÁLIL,​ PŘÍČESTÍ TRPNÉ ...BYL CHVÁLEN, NEURČITEK...CHVÁLIT,​ CHVÁLITI, MOCI    * SLOVESNÉ TVARY - PŘÍČESTÍ MINULÉ...CHVÁLIL,​ PŘÍČESTÍ TRPNÉ ...BYL CHVÁLEN, NEURČITEK...CHVÁLIT,​ CHVÁLITI, MOCI 
-  * ADJEKTOVA ​JSOU PŘÍDAVNÁ JMÉNA, OZNAČUJÍ VLASTNOSTI NEBO VZTAHY SUBSTANTIV+  * ADJEKTIVA ​JSOU PŘÍDAVNÁ JMÉNA, OZNAČUJÍ VLASTNOSTI NEBO VZTAHY SUBSTANTIV
   * ADJEKTIVA JSOU TVRDÁ, MĚKKÁ NEBO PŘIVLASTŇOVACÍ   * ADJEKTIVA JSOU TVRDÁ, MĚKKÁ NEBO PŘIVLASTŇOVACÍ
   * ADJEKTIVUM SE SHODUJE SE SUBSTANTIVEM V RODĚ, PÁDĚ A ČÍSLE   * ADJEKTIVUM SE SHODUJE SE SUBSTANTIVEM V RODĚ, PÁDĚ A ČÍSLE
Návštěvník: 815810 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki