Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ucitel:koudelkova:domaci_ukoly [2019/02/08 11:10]
koudelkova
ucitel:koudelkova:domaci_ukoly [2019/04/23 13:07] (aktuální)
koudelkova
Řádek 3: Řádek 3:
 **__INFO PRO RODIČE:​__**\\ **__INFO PRO RODIČE:​__**\\
 \\ \\
-  * Prosím o pravidelnou kontrolu žákovské knížky ​a deníčku s úkoly.\\+  * Prosím o pravidelnou kontrolu žákovské knížky.\\
   * Prosím o kontrolu pětiminutovek,​ testů i diktátů - žáci často zapomínají dělat opravy. Stejně tak jěště prosím dohlédněte na úroveň vypracovaných domácích úkolů.\\  ​   * Prosím o kontrolu pětiminutovek,​ testů i diktátů - žáci často zapomínají dělat opravy. Stejně tak jěště prosím dohlédněte na úroveň vypracovaných domácích úkolů.\\  ​
-  * Absenci žáků je třeba oznamovat a následně omlouvat v souladu se školním řádem.\\ +  * Absenci žáků je třeba oznamovat a následně omlouvat v souladu se školním řádem. Pokud se jedná o plánovanou absenci (rodinná dovolená, lékařské vyšetření,​...) - 1 den absence povoluje třídní učitelka, 2 a více dní absence povoluje na základě vámi podané žádosti ředitel školy.\\ 
-  * Prosím podepsat ​ŽK informaci o pravidlech používání mobilních telefonů v budově školy\\+  * Pokud dojde ke změně ​osobních údajích ​žáka nebo jeho zákonného zástupce (změna adresy, telefonního čísla, e-mail adresy atd.), je třeba informovat o této skutečnosti třídní učitelku.\\
  
 \\ \\
 **__PLÁNOVANÉ TESTY:​__**\\ **__PLÁNOVANÉ TESTY:​__**\\
 \\ \\
-  * **UPOZORNĚNÍ:​** Vzhledem k tomu, že je třeba, aby se žáci důkladně připravovali z hodiny na hodinu (ČJ, MA, Geo), budou upozorněni na termíny písemek pouze v případě čtvrtletní či pololetní práce. Děkuji za pochopení.VK ​  +  * **UPOZORNĚNÍ:​** Vzhledem k tomu, že je třeba, aby se žáci důkladně připravovali z hodiny na hodinu (ČJ, MA, Geo), budou upozorněni na termíny písemek pouze v případě čtvrtletní či pololetní práce. Děkuji za pochopení.VK ​ 
 +    
 +  *  \\   ​
           ​           ​
 \\ \\
 **__PROJEKTY:​__**\\ **__PROJEKTY:​__**\\
 \\ \\
-               +  *         
 \\ \\
 **__DOMÁCÍ ÚKOLY:​__**\\ **__DOMÁCÍ ÚKOLY:​__**\\
Řádek 23: Řádek 25:
 \\ \\
  
-**8.2.** - __úkoly na jarní prázdniny__,​ abyste se udrželi v kondici :-)\\ +** 23.4.** 
-  * Ma - Početníček ​str. 13,14,15,20 +  * VL aktualita (krátká zajímavosto Německu 
-  * ČJ rozdané pracovní listy  +  * MA - Uč 32/8 do Ma-Šk 
-   ​+  * Podpis rodičů v ŽK - str.6 - kdo ještě nemá... 
 +  * Doplatky ŠvP kdo ještě nezaplatil - do konce dubna !!!   ​
   ​   ​
- +   
 +   
 +   
 +   
 +\\ 
   ​   ​
   ​   ​
Návštěvník: 787283 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki