Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ucitel:koudelkova:domaci_ukoly [2019/01/14 13:12]
koudelkova
ucitel:koudelkova:domaci_ukoly [2019/03/21 09:45] (aktuální)
koudelkova
Řádek 3: Řádek 3:
 **__INFO PRO RODIČE:​__**\\ **__INFO PRO RODIČE:​__**\\
 \\ \\
-  * Prosím o pravidelnou kontrolu žákovské knížky ​a deníčku s úkoly.\\ +  * Prosím o pravidelnou kontrolu žákovské knížky.\\ 
-  * Absenci žáků je třeba oznamovat a následně omlouvat v souladu se školním řádem.\\+  * Prosím o kontrolu pětiminutovek,​ testů i diktátů - žáci ​často zapomínají dělat opravy. Stejně tak jěště prosím dohlédněte na úroveň vypracovaných domácích úkolů.\\   
 +  * Absenci žáků je třeba oznamovat a následně omlouvat v souladu se školním řádem. Pokud se jedná o plánovanou absenci (rodinná dovolená, lékařské vyšetření,​...) - 1 den absence povoluje třídní učitelka, 2 a více dní absence povoluje na základě vámi podané žádosti ředitel školy.\\ 
 +  * Pokud dojde ke změně v osobních údajích žáka nebo jeho zákonného zástupce (změna adresy, telefonního čísla, e-mail adresy atd.), je třeba informovat o této skutečnosti třídní učitelku.\\
  
 \\ \\
 **__PLÁNOVANÉ TESTY:​__**\\ **__PLÁNOVANÉ TESTY:​__**\\
 \\ \\
-  * PŘ - test Podnebné pásy - 14.1. +  * **UPOZORNĚNÍ:​** Vzhledem k tomu, že je třeba, aby se žáci důkladně připravovali z hodiny na hodinu (ČJ, MA, Geo), budou upozorněni na termíny písemek pouze v případě čtvrtletní či pololetní ​práceDěkuji za pochopení.VK  
-  ​* ČJ pololetní ​písemka - 15.1+    
-  * MA - pololetní písemka - 16.1.\\+  * \\    
           ​           ​
 \\ \\
 **__PROJEKTY:​__**\\ **__PROJEKTY:​__**\\
 \\ \\
-               +  * **Vlastivěda** - na závěr historické části vlastivědy,​ každý vypracuje ​ projekt dle následujících pokynů:​\\ 
 +      * Vyber si historickou (již nežijící) osobnost z českých dějin  
 +      * Napiš, co ses o vybrané osobnosti dozvěděl z dostupných materiálů (stručně o jejím životě, čím je pro dějiny českého národa významná a proč sis ji vybral) - rozsah max. A4 
 +      * V další části projektu napiš této osobnosti dopis - jeho obsahem bude zejména to, jak se tobě žije v této době, co se od doby, kdy tato postava žila, změnilo nebo nezměnilo atd. Dopis bude mít své náležitosti:​ oslovení, úvod, hlavní sdělení, závěr a podpis - rozsah max A4. 
 +      * Celou práci můžeš doplnit obrázky a fotografiemi. 
 +      * Termín odevzdání:​ **pátek 22. března 2019**\\ ​         ​
 \\ \\
 **__DOMÁCÍ ÚKOLY:​__**\\ **__DOMÁCÍ ÚKOLY:​__**\\
 \\ \\
-**14.1.**\\ +Prosím žáky - zapomínálky,​ aby si pečlivě chystali pomůcky dle rozvrhu a nosili do hodin veškerou povinnou výbavu. Speciálně platí pro čtvrteční geometrii!!!\\ 
-  * ČJ - PS 2.díl 8/1,2 +\\ 
-  * Podpis testu PŘ, druhý den přinést ​zpět do školy + 
-     ​ +**21.3.** 
- +  * V pátek 22.3. přinést GEOMETRII! 
 +  * Přinést ​od rodičů podepsaný test z MA! 
 +   
 +   
 +   
 +   
 +   
 +\\ 
 + 
 +  ​
   ​   ​
 \\                ​ \\                ​
Návštěvník: 771313 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki