Aktuality

Naše třída v listopadu 2022

St 2.11.
Alchymisté - VIDA! science centrum - výukový program + stálá expozice - 8.20 - 12.00

Út 15.11.
Co vidím, když nevidím (beseda s paní Bezákovou a jejím vodicím psem), 8.55 – 9.40, v učebně 3.C

Út 15.11.
Vánoční fotografování - během dopoledne

Čt 24.11.
Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, 10.55 - 11.40, ZŠ Úvoz

Info pro rodiče

  • Pokud by došlo ke změně v osobních údajích žáka nebo jeho zákonného zástupce (změna adresy, telefonního čísla, e-mail adresy atd.), je třeba informovat o této skutečnosti třídní učitelku.


  • Absenci žáků je třeba oznamovat a následně omlouvat v souladu se školním řádem. Pokud se jedná o plánovanou absenci (rodinná dovolená, lékařské vyšetření,…) - 1 den absence povoluje třídní učitelka, 2 a více dní absence povoluje na základě vámi podané žádosti ředitel školy.
    Žádost o uvolnění žáka na dobu delší než 1 denNástroje pro stránku