Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
ucitel:caslavska:trida:udalosti [2019/06/14 10:26]
caslavska
ucitel:caslavska:trida:udalosti [2019/06/14 10:27] (aktuální)
caslavska
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Aktuality 2018/2019 ====== ====== Aktuality 2018/2019 ======
  
-  * Ve **středu 19. 6.** půjdeme s dětmi do ZOO Brno. Odchod ze školy bude během 1. vyučovací hodiny, návrat nejpozději v 13:30. S sebou: pití, svačinu, pokrývku hlavy, peníze na útratu dle uvážení, 2x jízdenka (šalinkarta). Vstupné: 90,- (nehradí se z fondu). Prosím pošlete po dětem nejpozději do 18.6.\\+  * Ve **středu 19. 6.** půjdeme s dětmi do ZOO Brno. Odchod ze školy bude během 1. vyučovací hodiny, návrat nejpozději v 13:30. S sebou: pití, svačinu, pokrývku hlavy, peníze na útratu dle uvážení, 2x jízdenka (šalinkarta). Vstupné: 90,- (nehradí se z fondu). Prosím pošlete po dětech nejpozději do 18.6.\\
  
   * V **pondělí 17. 6.** budeme psát pololetní práci z __ČESKÉHO JAZYKA__. \\ __Učivo:__ \\ Vyjmenovaná slova\\ Slovní druhy\\ Podstatná jména - určování rodu, čísla, pádu\\   * V **pondělí 17. 6.** budeme psát pololetní práci z __ČESKÉHO JAZYKA__. \\ __Učivo:__ \\ Vyjmenovaná slova\\ Slovní druhy\\ Podstatná jména - určování rodu, čísla, pádu\\
Návštěvník: 815810 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki