Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ucitel:caslavska:trida:aktuality [2019/02/08 10:06]
caslavska [Co jsme stihli v ÚNORU?]
ucitel:caslavska:trida:aktuality [2019/04/17 09:16] (aktuální)
caslavska
Řádek 1: Řádek 1:
  
-====== Co jsme stihli v ÚNORU? ======+====== Co jsme stihli v DUBNU? ======
  
-**ČJ -** Vyjmenovaná sova po Popakování VS po BLM.  \\+**ČJ -** Slovní druhy - podstatná jména (rodčíslo)přídavná jménazájmena, číslovky, opakování VS.  \\
 // //
 +** POZOR NA PŘEDPONY VY, VÝ!**\\ ​
 +PS do str. 58, PS SD do str. 12, PS VS celý hotový, písanka 1 - celá hotová, písanka 2 do str. 20 //
  
-PS do str. 41, PS VS str. 44, písanka 1 - celá hotová, písanka 2 do str. 4  // 
  
  
- +**M -** Násobení a dělení čísly 10 100. Sčítání a odčítání v oboru do 1000 (písemné i pamětné). **Násobení,​ dělení 1 - 10.**  \\ 
-**M -** Čísla 0 1000. Sčítání a odčítání v oboru do 100 (písemné i pamětné). **Násobení,​ dělení 1 - 10.**  \\ +G: Konstrukce trojúhelníku,​ kružnice, kruh (průsečík,​ průnik), stavby z krychlí
-G: Kružnice, kruh (průsečík,​ průnik)+
  
 PS 1 (modrý) - celý hotový \\  PS 1 (modrý) - celý hotový \\ 
-PS 2 do str. 52\\  +PS 2 (žlutý) - celý hotový 
-PS MINUTOVKY - (**celé hotové** - nejpozději odevzdané do 8.2.) každý pracuje dle svého tempa, v PS můžou děti pracovat i doma (správně vypočítaná strana = 1). +PS 3 (růžový) - do str. 44\\  
 +PS MINUTOVKY ​1  ​- (**celé hotové** - nejpozději odevzdané do 8.2.) každý pracuje dle svého tempa, v PS můžou děti pracovat i doma (správně vypočítaná strana = 1).  
 + 
 +PS MINUTOVKY 2 - do konce února do str. 5, do konce března do str. 10, do konce dubna do str. 17
  
 **PRV -** Živá příroda \\  **PRV -** Živá příroda \\ 
-PS do str. 35 \\ +PS do str. 43 \\  
  
  
-**AJ -** PS do str. 41 
  
  
  
  
Návštěvník: 787289 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki