Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ucitel:archlebova:trida:ukoly [2019/06/14 12:15]
archlebova
ucitel:archlebova:trida:ukoly [2019/06/18 10:43] (aktuální)
archlebova
Řádek 1: Řádek 1:
 .<​html><​B><​FONT FACE="​Timesnewroman" ​ .<​html><​B><​FONT FACE="​Timesnewroman" ​
 SIZE="​5"​ COLOR="​blue"><​CENTER>​Probrané učivo a domácí úkoly </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​ SIZE="​5"​ COLOR="​blue"><​CENTER>​Probrané učivo a domácí úkoly </​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​
 +
 +
 +18.6.
 +
 +Čj - Čítanka
 +   - mluvnická cičení - práce s chybou
 +   - pracovní listy s porozuměním
 +   - opis, přepis,​diktát
 +
 +M  - vybírám pracovní sešit do matematiky - oranžový, nechám si ho u sebe a vrátím v září, budeme v něm pokračovat,​ bezpečně uskladním:​-)
 +
 +Aj - totéž uděláme s angličtinou,​ ve druhém ročníku pokračujeme s pracovním sešitem, doneste, vyberu, bezpečně uskladním:​-)
 +
 +Prv - pracovní sešit strana 62
 +
 +
 +<​html><​B><​FONT FACE="​Timesnewroman"​ SIZE="​3"​ COLOR="​red"><​LEFT>​Domácí úkoly</​CENTER></​FONT></​B><​Br></​html>​
 +
 +Zítra Atletický den 
 +
 +Sraz bude v 7:45 hod ve třídě, vhodné sportovní oblečení dle počasí, svačina,
 +
 +pokrývka hlavy, pití, klíče od skříňky a čip na oběd!
 +
 +Konec v 10:45 hod, následuje družina:-)
 +
 +----
 +
  
 14.6. 14.6.
Návštěvník: 815820 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki