Rozvrh hodin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Od 7:00 8:00 8:55 10:0010:5511:5012:4513:4014:3515:3016:25
Do 7:45 8:45 9:40 10:4511:4012:3513:3014:2515:2016:1517:10
Po Čj M Tv Epč Epč
Út Čj Prv M Hv Čj
St Čj Aj M Brus
Čt Čj M Čj Inf
Tv Čj Prv Čj

Vysvětlivky: Čj - český jazyk, M - matematika, Prv - prvouka, Aj - anglický jazyk, Inf- informatika, Epč - esteticko-pracovní činnosti, Hv - hudební výchova, Tv - tělesná výchova, Brus- bruslení ( kroužek)

Návštěvník: 828756 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki