Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
prevence [2012/09/10 08:18]
prinosil
prevence [2012/09/10 08:19] (aktuální)
prinosil
Řádek 9: Řádek 9:
 **Realizace** **Realizace**
 \\  \\ 
 +
 Metody a témata MPP:  Metody a témata MPP: 
 výklad (informace) výklad (informace)
Řádek 28: Řádek 29:
   * žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků;   * žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků;
   * znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek;   * znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek;
-  * znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu; mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu; mají právní povědomí v oblasti rizikových forem chování; +  * znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu; mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu; mají právní povědomí v oblasti rizikových forem chování; umějí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc;
-umějí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc;+
   * umějí pojmenovat základní mezilidské vztahy;   * umějí pojmenovat základní mezilidské vztahy;
   * umějí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti;​   * umějí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti;​
Návštěvník: 815810 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki