Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
aktualne [2019/02/08 09:14]
prinosil [Pišqoriáda]
aktualne [2019/04/16 07:47] (aktuální)
prinosil [Sbírka na vodící psy]
Řádek 4: Řádek 4:
 \\ \\
 \\ \\
 +===== Ředitelské volno =====
 +Oznamujeme, že na dny 6. a 7. května bude na naší škole vyhlášeno ředitelské volno. Informace najdete v {{::​reditelske_volno-web.pdf|příloze}} a rovněž je obdrží každý žák. ​
  
  
 +
 +===== Sbírka na vodící psy =====
 +{{::​pes.jpg?​300 ​ }}//​Všechno to začalo tím, že k nám do třídy přišla nevidomá paní se psem Chopperem a s ní i zaměstnanec školy pro výcvik vodících psů. Povídali jsme si o věcech, o kterých už jsme věděli a dozvěděli jsme se i věci nové: Jaké to je být nevidomý, v jakých oblastech se takovému člověku změní život, ale i o tom, kolik výcvik vodícího psa může stát, jak dlouho trvá nebo kolik je přibližně v České republice nevidomých. ​
 +Později nás napadlo, že bychom to mohli škole na výcvik vodících psů trochu usnadnit a darovat jí nějaké peníze. A proto jsme se rozhodli uspořádat dobrovolnou sbírku. ​
 +Vytvoříli jsme k našemu nápadu plakáty, se kterými jsme chodili po třídách, kde jsme mluvili o naší sbírce. Když jsme prošli každou třídu na 1. stupni, vylepili jsme plakáty na chodbách a u vchodu do naší školy. Potom nás napadlo udělat odznáčky s logem výcvikové školy, které bychom rozdávali jako poděkování všem, co přispějí. ​
 +Příspěvky jsme vybírali o velkých přestávkách a hned tu první k nám přišlo několik lidí. Nevím, kolik dárců očekávali mí spolužáci,​ ale já jsem jich rozhodně tolik nečekal. Tohle se opakovalo skoro každou velkou přestávku. Občas přišel jen jeden člověk, někdy jich bylo pár, někdy třeba pět. Jen zřídkakdy se stalo, že nepřišel nikdo. Vybírali jsme celý březen a nakonec jsme vybrali 3 746,- korun. ​
 +Všechno mne to moc bavilo, nejvíc asi vytváření plakátů a jsem rád, že jsme se rozhodli sbírku uspořádat,​ že se našlo tolik ochotných dětí a jejich rodičů, kteří nám přispěli a že tak můžeme alespoň trochu pomoci škole na výcvik vodících psů.//
 +\\
 +Ashok Kulkarni, 5.C
 +\\
 +[[https://​www.idnes.cz/​brno/​zpravy/​zaci-skola-pataci-sbirka-pomoc-nevidomi-charita-penize-petra-bezakova-pes-chopper.A190412_470034_brno-zpravy_krut|Článek na iDnes]]
 +
 +
 +===== Babylon =====
 +Letos se naše škola poprvé zúčastnila soutěže Babylon – Rozumíme si?, která je věnována čtenářské gramotnosti. Soutěž je pro žáky 5. ročníků (I. kategorie) a 6.-7. ročníku (II. kategorie).
 +  ​
 +I přesto, že soutěž byla pro naše žáky neznámá, v první školním kole bylo zhruba 90% úspěšných řešitelů a do městského kola se probojovalo celkem 12 žáků v I. kat. a 5 žáků ze II. kat. Výsledky městského kola byly více než chválihodné. V I. kategorii se na 3. místě umístili Martin Bryja, Ashok Kulkarni, na 7. místě Šimon Cikánek, 8. místo obsadil Tobiáš Neugebauer a 10. místo Zuzka Pejchlová. Dalšími úspěšnými řešiteli městského kola byli: Ester Zlámalová,​ Nela Dvořáková,​ Sandra Filipenská,​ Magdaléna Pompová, Michal Procházka a Šimon Bartoloměj. Z II. kategorie obsadila 6. místo Vangelia Bussiu a úspěšnými řešiteli byli Stela Delínová a Miroslav Mezihorák. Všem moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!
 +
 +
 +===== Matematické soutěže =====
 +{{::​58e6a7e4cff7a7623eeaaa3b77b0e268.png?​100 }}V minulých dnech se naši žáci účastnili několika matematických soutěží. Po velkém úspěchu na Logické olympiádě (Martin Bryja - 1. místo) a Matematické olympiádě (Ashok Kulkarni - 1. místo) jsme se zúčastnili ještě dalších soutěží:
 +
 +\\
 +
 +**[[http://​matematickyklokan.net/​index.php/​o-soutezi|Matematický klokan]]** - žáci 2. - 9. ročníku - nejúspěšnější řešitelé {{::​nejlepsi_resitele_2019.pdf|zde}}.\\ ​
 +\\
 +
 +**Pythagoriáda** - žáci 5. - 8. ročníku - úspěšní řešitelé (a tedy postupující do okresního kola) {{::​uspesni_resitele_2019.pdf|zde}}.\\
 +\\
 +
 +**[[http://​www.pangeasoutez.cz/​|Pangea]]** - žáci 4. - 8. ročníku - celkem 5 postupujících do celorepublikového finále:
 +| Jméno | Třída | Body | Umístění celkově | V kraji |
 +| Martin Mlčůch | ​ 4.C  | 51   ​| ​ 1 {{::​stranka_2.pdf|diplom}}  ​       |  1            |
 +| Vojtěch Polášek |  4.C  |  51  |  1 {{::​stranka_1.pdf|diplom}} ​       |  1            |
 +| Sandra Filipenská |  5.A  |  48   ​| ​ 28 {{::​stranka_17.pdf|diplom}} ​       |  1            |
 +| Aneta Čoupková |  5.B  |  48  |  28    {{::​stranka_18.pdf|diplom}} ​           |  1            |
 +| David Buček |  7.D  |  42  |  17 {{::​stranka_41.pdf|diplom}} ​       |  2            |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Den otevřených dveří =====
 +{{::​boy-160168_640ii.png?​150 }}Ve středu **27. března jsme na ZŠ Úvoz měli otevřeny "​všechny dveře"​**,​ a to jak v dopoledních hodinách, kdy měl každý návštěvník možnost nahlédnout přímo do výuky, tak odpoledne, kdy se děti mohly seznámit s naší školou prostřednictvím nejrůznějších dílen, viz [[fotogalerie:​den_otevrenych_dveri_2019:​start|fotogalerie]].
 +\\
 +\\
 +\\
 +===== Výtvarná soutěž =====
 +{{::​dsc_0056-1.jpg?​100 ​ }}Dne 29. 1. 2019 v 10.00 hod. proběhlo v prostorech Komunitního centra pro válečné veterány Brno vyhlášení výsledků výtvarné soutěže “100 let republiky a naše armáda“. Soutěž byla hodnocena ve třech kategoriích,​ ovšem vyhlášena byla navíc i cena poroty, která ocenila originální příspěvek do soutěže ve 3D žáka ZŠ Úvoz 55 – Jiřího Koláčka. Gratulujeme.
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +
 +===== Soutěž Rádia Petrov =====
 +{{:​img_8866.jpg?​200 ​ }}V lednu jsme se zapojili do soutěže Rádia Petrov o tři výlety. Tvořili jsme zprávy, předpovědi počasí a také složili písničku. Během posledního lednového týdne byly naše zprávy vysílány v rádiu. Moderátoři vybírali mezi příspěvky několika škol. V pátek 1.2. byly vyhlášeny výsledky - vyhráli jsme druhou cenu. Jedná se o poukaz na vyhlídkovou plavbu lodí na Baťově kanálu. Jako bonus máme i volnou vstupenku do ZOO Hodonín pro celou třídu. Na výlet se vydáme v červnu i s paní učitelkou.
 +
 +Žáci 2.C
 +\\
 +\\
 +\\
 +
 +
 +
 +
 +===== Ukázková fotografie ke Dni matek =====
 +{{::​img20190301_07043592.jpg?​100 }}Focení proběhne dne 3. 4. 2019.\\
 +Čtyři ks 13 x 18 cm.\\
 +Cena 140 Kč.
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +
 +===== Den s Rubikovkou =====
 +{{::​img_0587.jpg?​200 }}Rubikovu kostku zná snad každý. Je to mechanický hlavolam, ve své původní podobě tvořený krychlí složenou z dílčích barevných krychliček,​ jehož úkolem je rotacemi přeuspořádat jednotlivé dílčí části tak, aby každá strana celého tělesa byla obarvena jen jednou barvou. Jejím tvůrcem se stal v roce 1974 maďarský vynálezce, sochař a profesor architektury Ernő Rubik. V jejím skládání padají světové rekordy a velké příznivce našla také mezi žáky 6. C. Ti připravili velmi inspirativní projekt, v jehož centru stála. Seznámili v něm své spolužáky nejen se zajímavými informacemi a historií kostky, jejími možnými atypickými variantami, které mohou být nejen krychlemi, ale i jehlany, mnohostěny a dalšími tělesy, včetně dvou desítek různých reálných modelů. Podařilo se jim nadchnout své spolužáky také různými soutěžemi ve skládání mechanickém,​ virtuálním i kolektivním,​ a ukázali tak cestu dalším novým nadšencům této hry. Proto není divu, že se řady žáků, skládajících o přestávkách různé varianty kostek, v naší škole výrazně rozrostly. Průběh akce je k nahlédnutí ve [[fotogalerie:​rubikova_kostka_2018:​start|fotogalerii]]. ​
 +\\
 +\\
  
 ===== Pišqoriáda ===== ===== Pišqoriáda =====
Řádek 17: Řádek 101:
  
  
-===== Přijímací řízení na SŠ ===== +===== Matematická olympiáda ​===== 
-Informativní schůzka s předáním přihlášek a zápisových lístků pro rodičžáků, +{{::​58e6a7e4cff7a7623eeaaa3b77b0e268.png?​150 }}Na úspěch v letošní Logické olympiádě navázali žáci 5. ročníku v další soutěži. Do okresního kola Matematické olympiády postoupilo celkem 16 páťáků, ​z nichž 11 jich získalo více než polovinu bodů a stalo se také úspěšnými řešiteli. Nejlépe (ze ech) si s finálními úlohami poradil **Ashok Kulkarni** z 5.Ckterý získal plný počet bodů a obsadil tedy **1místo**.  
-kteří ​se budou letošním roce hlásit na SŠse bude konat **4.2. 2019 v 17 hodin** ve sborovně školy.\\ + 
-MgrIva Hošíková,​ výchovná poradkyně+{{::​vysledkova-listina-okres-brno-mesto-18-02-2019.pdf|Výsledková listina}}
 \\ \\
 \\ \\
 +
  
 ===== Společenský den na Úvoze ===== ===== Společenský den na Úvoze =====
Řádek 28: Řádek 113:
  
  
- 
-===== Veletrh základních škol ===== 
- 
-Vážení přátelé,​\\ 
-stejně jako v minulých letech se naše škola zúčastní Veletrhu základních škol, kde budeme prezentovat svoji činnost. Budete-li mít chuť a čas, přijďte se za námi podívat. Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáčku.{{::​veletrh_zs_2019.pdf|VeletrZŠ-leták}} 
- 
-\\ 
  
 ===== Logická olympiáda ===== ===== Logická olympiáda =====
Řádek 45: Řádek 123:
 \\ \\
  
- 
-===== Hovorové hodiny ====== 
-{{::​banner-board13.png?​180 }}Vážení rodiče,\\ 
-srdečně Vás zveme na **HOVOROVÉ HODINY, které se konají v úterý 8. 1. 2019 v době od 17.30 do 19.00 hodin**. Jednotliví učitelé Vám poskytnou informace o průběhu prvního pololetí školního roku 2018/​2019.\\ 
-\\ 
-\\ 
-\\ 
-\\ 
  
  
Návštěvník: 787284 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki