Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
aktualne [2019/01/11 10:35]
prinosil [Logická olympiáda]
aktualne [2019/06/11 08:22] (aktuální)
prinosil [Školní Boulder pohár]
Řádek 5: Řádek 5:
 \\ \\
  
 +===== Školní Boulder pohár =====
 +{{::​img_20190516_121945.jpg?​200 }}Dne 16. 5. 2019 se žáci naší školy zúčastnili Školního Boulder poháru v Brně. Z 87 chlapců se na 10. místě umístil Petr Steinhauser z 8.A a z dívek skončila na 2. místě Viktorie Bernatová z 6.C a oba postoupili do čtvrtfinále. V něm bojovalo 45 dívek a 45 chlapců a do finále, které se bude konat v Praze 17. 6. postoupilo 20 nejlepších z každé kategorie. Vynikající úspěchu dosáhla 13. místem **Viktorie Bernatová**,​ která jako jediná z naši školy postoupila do finále. Petr Steinhauser skončil na pěkném 28. místě. ​
  
-===== Logická olympiáda ===== 
-Další články z letošní Logické olympiády, ve které naši žáci dosáhli historického úspěchu: 
  
-{{::​naskenovany_obrazek69.jpg?​90}}{{::​naskenovany_obrazek71.jpg?90}} +===== Zápis do 1ročníku na ZŠ Úvoz ===== 
-{{::​naskenovany_obrazek_077.jpg?​90}}{{::​naskenovany_obrazek_072.jpg?​90}}{{::​naskenovany_obrazek_073.jpg?​90}}{{::​naskenovany_obrazek_074.jpg?​90}}{{::​naskenovany_obrazek_075.jpg?90}}{{::naskenovany_obrazek_076.jpg?90}}+Vážení rodiče, na webu [[https://zapisdozs.brno.cz/​skola/​zakladni-skola-brno-uvoz-55-prispevkova-organizace|zapisdozs.brno.cz]] najdete výsledky zápisu na ZŠ ÚvozV záložce "​Seznam přijatých"​ je každá žádost uvedena pod identifikačním číslem, které Vám bylo vygenerováno elektronickým systémem. Výběr dětí do skupinové výuky mimořádně nadaných dosud není ukončen. 
 + 
 +Seznam přijatých žáků na ZŠ Úvoz 2019/​2020 ​{{::vysledky_2019.pdf|Zápis 2019/2020}}
 \\ \\
 +\\
 +
 +===== Sběr papíru =====
 +{{::​img_2858.jpg?​200 }}Po Velikonocích se na Úvoze opět konala sběrová akce. Během jednoho týdne žáci odevzdávali starý papír do přistaveného kontejneru před školou, až ho zcela naplnili. Vybralo se celkem 2 180 kg. Nejpilnější "​sběrači"​ byli odměněni knižními poukázkami.
 \\ \\
 \\ \\
 +{{  ::​sber.png?​80}}
 +|   | **Žáci** |  |  | **Třídy** |  |    ​
 +| **1** | Barbora Šimková (3.B) | 249 kg |  |  1.C  | 22 kg na žáka |
 +| **2** | Ondřej Weiter (1.C) | 189 kg |  |  3.D  | 17 kg na žáka |
 +| **3** | Ema Kubátová (3.D) | 134 kg |  |  3.B  | 12 kg na žáka | 
  
  
-===== Hovorové hodiny ​====== + 
-{{::banner-board13.png?180 }}žení rodiče,\\ +===== Příběhy našich sousedů ​=====  
-srdečně Vás zveme na **HOVOROVÉ HODINYkteré ​se konají v úterý 8. 1. 2019 době od 17.30 do 19.00 hodin**Jednotliví učitelé Vám poskytnou informace o průhu prvního pololetí ​školního roku 2018/2019.\\+Do vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů, který je určen ​ žákům osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií, se zapojila i naše škola. Přestože se ho účastnili žáci 6. C a patřili jsme k nejmladším,​ nic to neubralo na zápalu jejich práce. Na několik měsíců se ve složení Viktorie Bernatová, Stela Delínová, Veronika Dilhofová, Tomáš Horáček, Nela Jaroměřská,​ Zuzana Švendová, Dmitrij Žembrovskij Novák, Tadeáš Tomek stali dokumentaristy,​ kteří měli za úkol najít pamětníka,​ setkat se s ním a jeho vyprávění zachytit na profesionální nahrávací zařízení a  pak  ho zpracovat a upravit v rozhlase na vypovídající tříminutovou reportáž. K závěrečné soutěžní prezentaci na webu připravili i fotografickou kroniku se současnými i dobovými fotografiemi,​ medailonek i stručný životopis našeho pamětníka,​ pana Augustina Buše. Celý projekt trval od září až do závěrečného představování jednotlivých prezentací,​ které proběhlo ve společenském centru na radnici Brna-střed. Tady všechny zúčastněné týmy ze základních škol z Brna-střed prezentovaly výsledky své půlroční práce, ve které zdokumentovali životní příběhy pamětníků z Brna a jeho okolí. Projektu se zúčastnilo celkem 54 žáků ze sedmi škol, kteří soutěžili v osmi týmech. 
 +Náš projekt sice nezvítězil,​ ale byl porotou hodnocen velmi kladně. Jeho výstup si můžete prohlédnout [[https://​www.pribehynasichsousedu.cz/​brno-stred/​brno-stred-2018-2019/​|zde]]. 
 + 
 + 
 +===== Běh Z lavic do lesa ===== 
 +Dne 16.4. 2019 se vybraní žáci z prvního a druhého stupně zúčastnili čtvrtého kola krosového běhu Z lavic do lesa. Poslední závod proběhl v Žabovřeskách u haly Rosnička. Výsledky jednotlivců se sčítaly (prvních deset) a byly započítány do pořadí škol v jarním seriálu běhu Z lavic do lesa. Závod dopadl výborně. Jako škola jsme skončili na vynikajícím 3. místě z celkového počtu 12 škol. Z jednotlivců byl nejlepší Tomáš Otevřel a Josef Eliáš, kteří ve své kategorii obsadili 4. místo. Všem žákům děkuji za reprezentaci školy, jmenovitě: Adéla Rudolfová,​Tereza Pirochtová,​ Kája Hromadová, Ela Mazánková (3.třída),​ Leontýna Eliášová,​ Alexandra Charitonová,​ Ellen Palečková (4. třída), David Rafaj, Tomáš Otevřel, Matěj Mazánek, Alex Polášek (3. třída), Josef Eliáš, Jan Vladík, Martin Mlčuch (4. třída), Matěj Plesnik (5. třída), Dmitrij Žembrovskij Novák, Pavel Kadaňka (6. třída), Jan Vavřík, David Krkoška (7. třída), Jan Mičánek, Filip Nahodil, Ondřej Ludíkovský,​ Tomáš Brokeš, Petr Steinhauser,​ Patrik Krátký (8. třída), Valerie Tomková, Zuzana Rampouchová (8. třída) 
 + 
 + 
 +===== Sbírka na vodící psy ===== 
 +{{::pes.jpg?300  ​}}//Všechno to začalo tím, že k nám do třídy přišla nevidomá paní se psem Chopperem a s ní i zaměstnanec školy pro výcvik vodících psů. Povídali jsme si o věcech, o kterých už jsme věděli a dozvěděli jsme se i věci nové: Jaké to je být nevidomý, v jakých oblastech se takovému ​člověku změní život, ale i o tom, kolik výcvik vodícího psa můžstátjak dlouho trvá nebo kolik je přibližně v České republice nevidomých. ​ 
 +Později nás napadlo, že bychom to mohli škole na výcvik vodících psů trochu usnadnit a darovat jí jaké peníze. A proto jsme se rozhodli uspořádat dobrovolnou sbírku.  
 +Vytvoříli jsme k našemu nápadu plakáty, se kterými jsme chodili po třídách, kde jsme mluvili o naší sbírceKdyž jsme prošli každou třídu na 1. stupni, vylepili jsme plakáty na chodbách a u vchodu do naší školy. Potom nás napadlo udělat odznáčky s logem výcvikové školy, které bychom rozdávali jako poděkování ​všem, co přispě 
 +Příspěvky jsme vybírali o velkých přestávkách a hned tu první k nám přišlo několik lidíNevím, kolik dárců očekávali mí spolužáci,​ ale já jsem jich rozhodně tolik nečekalTohle se opakovalo skoro každou velkou přestávku. Občas přišel jen jeden člověk, někdy jich bylo pár, někdy třeba pět. Jen zřídkakdy se stalo, že nepřišel nikdo. Vybírali jsme celý březen a nakonec jsme vybrali 3 746,- korun.  
 +Všechno mne to moc bavilo, nejvíc asi vytváření plakátů a jsem rád, že jsme se rozhodli sbírku uspořádat,​ že se našlo tolik ochotných dětí a jejich rodičů, kteří nám přispěli a že tak můžeme alespoň trochu pomoci ​škole na výcvik vodících psů.//
 \\ \\
 +Ashok Kulkarni, 5.C
 \\ \\
 +[[https://​www.idnes.cz/​brno/​zpravy/​zaci-skola-pataci-sbirka-pomoc-nevidomi-charita-penize-petra-bezakova-pes-chopper.A190412_470034_brno-zpravy_krut|Článek na iDnes]]
 +
 +
 +===== Babylon =====
 +Letos se naše škola poprvé zúčastnila soutěže Babylon – Rozumíme si?, která je věnována čtenářské gramotnosti. Soutěž je pro žáky 5. ročníků (I. kategorie) a 6.-7. ročníku (II. kategorie).
 +  ​
 +I přesto, že soutěž byla pro naše žáky neznámá, v první školním kole bylo zhruba 90% úspěšných řešitelů a do městského kola se probojovalo celkem 12 žáků v I. kat. a 5 žáků ze II. kat. Výsledky městského kola byly více než chválihodné. V I. kategorii se na 3. místě umístili Martin Bryja, Ashok Kulkarni, na 7. místě Šimon Cikánek, 8. místo obsadil Tobiáš Neugebauer a 10. místo Zuzka Pejchlová. Dalšími úspěšnými řešiteli městského kola byli: Ester Zlámalová,​ Nela Dvořáková,​ Sandra Filipenská,​ Magdaléna Pompová, Michal Procházka a Šimon Bartoloměj. Z II. kategorie obsadila 6. místo Vangelia Bussiu a úspěšnými řešiteli byli Stela Delínová a Miroslav Mezihorák. Všem moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!
 +
 +
 +===== Matematické soutěže =====
 +{{::​58e6a7e4cff7a7623eeaaa3b77b0e268.png?​100 }}V minulých dnech se naši žáci účastnili několika matematických soutěží. Po velkém úspěchu na Logické olympiádě (Martin Bryja - 1. místo) a Matematické olympiádě (Ashok Kulkarni - 1. místo) jsme se zúčastnili ještě dalších soutěží:
 +
 \\ \\
 +
 +**[[http://​matematickyklokan.net/​index.php/​o-soutezi|Matematický klokan]]** - žáci 2. - 9. ročníku - nejúspěšnější řešitelé {{::​nejlepsi_resitele_2019.pdf|zde}}.\\ ​
 \\ \\
 +
 +**Pythagoriáda** - žáci 5. - 8. ročníku - úspěšní řešitelé (a tedy postupující do okresního kola) {{::​uspesni_resitele_2019.pdf|zde}}.\\
 +\\
 +
 +**[[http://​www.pangeasoutez.cz/​|Pangea]]** - žáci 4. - 8. ročníku - celkem 5 postupujících do celorepublikového finále:
 +| Jméno | Třída | Body | Umístění celkově | V kraji |
 +| Martin Mlčůch | ​ 4.C  | 51   ​| ​ 1 {{::​stranka_2.pdf|diplom}}  ​       |  1            |
 +| Vojtěch Polášek |  4.C  |  51  |  1 {{::​stranka_1.pdf|diplom}} ​       |  1            |
 +| Sandra Filipenská |  5.A  |  48   ​| ​ 28 {{::​stranka_17.pdf|diplom}} ​       |  1            |
 +| Aneta Čoupková |  5.B  |  48  |  28    {{::​stranka_18.pdf|diplom}} ​           |  1            |
 +| David Buček |  7.D  |  42  |  17 {{::​stranka_41.pdf|diplom}} ​       |  2            |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Den otevřených dveří =====
 +{{::​boy-160168_640ii.png?​150 }}Ve středu **27. března jsme na ZŠ Úvoz měli otevřeny "​všechny dveře"​**,​ a to jak v dopoledních hodinách, kdy měl každý návštěvník možnost nahlédnout přímo do výuky, tak odpoledne, kdy se děti mohly seznámit s naší školou prostřednictvím nejrůznějších dílen, viz [[fotogalerie:​den_otevrenych_dveri_2019:​start|fotogalerie]].
 +\\
 +\\
 +\\
 +===== Výtvarná soutěž =====
 +{{::​dsc_0056-1.jpg?​100 ​ }}Dne 29. 1. 2019 v 10.00 hod. proběhlo v prostorech Komunitního centra pro válečné veterány Brno vyhlášení výsledků výtvarné soutěže “100 let republiky a naše armáda“. Soutěž byla hodnocena ve třech kategoriích,​ ovšem vyhlášena byla navíc i cena poroty, která ocenila originální příspěvek do soutěže ve 3D žáka ZŠ Úvoz 55 – Jiřího Koláčka. Gratulujeme.
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +
 +===== Soutěž Rádia Petrov =====
 +{{:​img_8866.jpg?​200 ​ }}V lednu jsme se zapojili do soutěže Rádia Petrov o tři výlety. Tvořili jsme zprávy, předpovědi počasí a také složili písničku. Během posledního lednového týdne byly naše zprávy vysílány v rádiu. Moderátoři vybírali mezi příspěvky několika škol. V pátek 1.2. byly vyhlášeny výsledky - vyhráli jsme druhou cenu. Jedná se o poukaz na vyhlídkovou plavbu lodí na Baťově kanálu. Jako bonus máme i volnou vstupenku do ZOO Hodonín pro celou třídu. Na výlet se vydáme v červnu i s paní učitelkou.
 +
 +Žáci 2.C
 +\\
 +\\
 +\\
 +
 +
 +
 +
 +===== Ukázková fotografie ke Dni matek =====
 +{{::​img20190301_07043592.jpg?​100 }}Focení proběhne dne 3. 4. 2019.\\
 +Čtyři ks 13 x 18 cm.\\
 +Cena 140 Kč.
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +
 +===== Den s Rubikovkou =====
 +{{::​img_0587.jpg?​200 }}Rubikovu kostku zná snad každý. Je to mechanický hlavolam, ve své původní podobě tvořený krychlí složenou z dílčích barevných krychliček,​ jehož úkolem je rotacemi přeuspořádat jednotlivé dílčí části tak, aby každá strana celého tělesa byla obarvena jen jednou barvou. Jejím tvůrcem se stal v roce 1974 maďarský vynálezce, sochař a profesor architektury Ernő Rubik. V jejím skládání padají světové rekordy a velké příznivce našla také mezi žáky 6. C. Ti připravili velmi inspirativní projekt, v jehož centru stála. Seznámili v něm své spolužáky nejen se zajímavými informacemi a historií kostky, jejími možnými atypickými variantami, které mohou být nejen krychlemi, ale i jehlany, mnohostěny a dalšími tělesy, včetně dvou desítek různých reálných modelů. Podařilo se jim nadchnout své spolužáky také různými soutěžemi ve skládání mechanickém,​ virtuálním i kolektivním,​ a ukázali tak cestu dalším novým nadšencům této hry. Proto není divu, že se řady žáků, skládajících o přestávkách různé varianty kostek, v naší škole výrazně rozrostly. Průběh akce je k nahlédnutí ve [[fotogalerie:​rubikova_kostka_2018:​start|fotogalerii]]. ​
 +\\
 +\\
 +
 +===== Pišqoriáda =====
 +{{::​img_1109.jpg?​100 }}{{::​img_1113.jpg?​100 }}Ve středu 6.2. proběhla již tradiční Pišqoriáda. Z třídních kol vzešli vždy dva finalisté, kteří se pak utkali se zástupci ostatních tříd v celoškolním finále. Prvním stupněm prošel bez porážky Hynek Svoboda, na druhém stupni byl nejúspěšnější Pavel Kadaňka. Obrázky ve [[fotogalerie:​pisqoriada_2019:​start|fotogalerii]]. ​
 +| **1. stupeň** | **2. stupeň** |
 +| Hynek Svoboda 4.C | Pavel Kadaňka 6.C |
 +| Martin Bryja 5.C | Honza Svoboda 8.A |
 +| Ellen Palečková 4.C | Matyáš Procházka 6.A |
 +\\
 +\\
 +
 +
 +===== Matematická olympiáda =====
 +{{::​58e6a7e4cff7a7623eeaaa3b77b0e268.png?​150 }}Na úspěch v letošní Logické olympiádě navázali žáci 5. ročníku v další soutěži. Do okresního kola Matematické olympiády postoupilo celkem 16 páťáků, z nichž 11 jich získalo více než polovinu bodů a stalo se také úspěšnými řešiteli. Nejlépe (ze všech) si s finálními úlohami poradil **Ashok Kulkarni** z 5.C, který získal plný počet bodů a obsadil tedy **1. místo**. ​
 +
 +{{::​vysledkova-listina-okres-brno-mesto-18-02-2019.pdf|Výsledková listina}}
 +\\
 +\\
 +
 +
 +===== Společenský den na Úvoze =====
 +{{::​spolec.jpg?​400 ​ }}
 +
 +
 +
 +===== Logická olympiáda =====
 +Další články z letošní Logické olympiády, ve které naši žáci dosáhli historického úspěchu:
 +
 +{{::​naskenovany_obrazek69.jpg?​90}}{{::​naskenovany_obrazek71.jpg?​90}}
 +{{::​naskenovany_obrazek_077.jpg?​90}}{{::​naskenovany_obrazek_072.jpg?​90}}{{::​naskenovany_obrazek_073.jpg?​90}}{{::​naskenovany_obrazek_074.jpg?​90}}{{::​naskenovany_obrazek_075.jpg?​90}}{{::​naskenovany_obrazek_076.jpg?​90}}
 +\\
 +\\
 +\\
 +
  
  
Návštěvník: 815816 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki